Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2020
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..138      >>

înregistrări găsite: 138
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 395/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Juridică
2. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 420/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
3. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 423/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
4. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 430/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
5. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 431/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
6. 13.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 433/2020
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
7. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 377/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
8. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 383/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență
-
9. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 386/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
10. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 390/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
11. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 391/2020
Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă salariaților aflați în șomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență
-
12. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 396/2020
Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID - 19
-
13. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 398/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
-
14. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 399/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
15. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 400/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
16. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 401/2020
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenția, la New York la 15 ianuarie 1992
-
17. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 404/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
-
18. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 414/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
19. 29.06.2020 AVIZ COMUN privind numirile a sapte membri în Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Drepturile omului
Juridică
20. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 275/2020
Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românesc
-
21. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 344/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
22. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 358/2020
Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
-
23. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 359/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
24. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 366/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
-
25. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 370/2020
Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
26. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 371/2020
Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice
-
27. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 374/2020
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale și restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
28. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 254/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
29. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 255/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale
-
30. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 306/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
31. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 317/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
-
32. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 323/2020
Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor
-
33. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 325/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
34. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 333/2020
Proiect de Lege privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
-
35. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 334/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
36. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 338/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
37. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 342/2020
Propunere legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor
-
38. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 62/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Juridică
39. 27.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 257/2018
Proiect de Lege privind alăptarea în spații publice
Sănătate
40. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 263/2020
Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii 254/2013 prvind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
41. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 265/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
42. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 268/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
43. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 272/2020
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
-
44. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 278/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
45. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 282/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
46. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 284/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
47. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 285/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
48. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 295/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
49. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 140/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
-
50. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 228/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
51. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 230/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
52. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 233/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
53. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 237/2020
Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie "
-
54. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 248/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal
-
55. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 257/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
56. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 259/2020
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286 / 2009 privind Codul penal
-
57. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 260/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
58. 12.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 356/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Drepturile omului
Muncă
Juridică
59. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 211/2020
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România
-
60. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 212/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
61. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 214/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată
-
62. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 215/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
63. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 216/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
64. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 217/2020
Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță
-
65. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 221/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare
-
66. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 227/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
67. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 239/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
-
68. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 170/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
69. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 175/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
-
70. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 181/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
71. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 189/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
72. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 197/2020
Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020
-
73. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 199/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat.
-
74. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 202/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
-
75. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 203/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor
-
76. 06.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 75/2020
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
77. 04.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 126/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.70 și art.94 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
-
78. 04.05.2020 Proiectul de opinie asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR - O Uniune a egalitatii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 - COM(2020)152 -
79. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
80. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 147/2020
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
81. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 120/2020
Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
82. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 122/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
83. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 123/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
84. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 124/2020
Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
85. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 144/2020
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19
-
86. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 77/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
87. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 85/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
88. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 94/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
89. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 95/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
90. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 101/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
91. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 135/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
92. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 399/2017
Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România
-
93. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 17/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011
-
94. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 71/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
95. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 90/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
96. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 102/2020
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
-
97. 16.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Alexandru Victoria Violeta, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale Muncă
98. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 13/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
99. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 25/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 7 august 2020, 15:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro