Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2019
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..108      >>

înregistrări găsite: 108
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 308/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
2. 18.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 321/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996
-
3. 18.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 362/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
-
4. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 56/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
Industrii
Juridică
5. 16.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019
-
6. 16.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019
-
7. 13.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019
-
8. 13.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019
-
9. 04.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 220/2019
Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
Juridică
10. 03.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 394/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
11. 03.09.2019 asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
12. 03.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2019, 02.07.2019, 04.07.2019
-
13. 03.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2019, 02.07.2019, 04.07.2019
-
14. 03.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019
-
15. 03.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019
-
16. 02.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 218/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
17. 15.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 546/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
18. 10.07.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.06.2019, 27.06.2019
-
19. 10.07.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2019, 27.06.2019
-
20. 27.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 221/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
-
21. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 114/2019
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
Învățământ
22. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 282/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare
-
23. 26.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2019, 20.06.2019
-
24. 26.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2019, 20.06.2019
-
25. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 23/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
26. 24.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 240/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
-
27. 19.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 221/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
-
28. 19.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 511/2017
Proiect de Lege privind câinii salvamontiști
Apărare
29. 19.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019
-
30. 19.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019
-
31. 19.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019
-
32. 19.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019
-
33. 11.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 243/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Muncă
34. 05.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
35. 05.06.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 547/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
36. 05.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 34/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
-
37. 05.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 150/2019
Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri
-
38. 05.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 184/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Învățământ
39. 05.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019
-
40. 05.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019
-
41. 05.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.05.2019, 21.05.2019
-
42. 05.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.05.2019, 21.05.2019
-
43. 03.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 148/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
-
44. 03.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 157/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
45. 28.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
46. 28.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.05.2019, 14.05.2019
-
47. 28.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019
-
48. 28.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019
-
49. 09.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 162/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
50. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
51. 07.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
52. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 133/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
Buget
53. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 506/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice
Industrii
Juridică
54. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 81/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Buget
55. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 111/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
-
56. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 121/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
-
57. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 126/2019
Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
58. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 160/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
59. 24.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 190/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
60. 24.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 227/2019
Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
61. 23.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
62. 23.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
63. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 19/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
64. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 80/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Buget
65. 15.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
66. 15.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
67. 10.04.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 172/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
Industrii
68. 10.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 116/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
69. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 117/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
70. 08.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 86/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
71. 08.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
72. 08.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
73. 04.04.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 430/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
-
74. 01.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 172/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
Industrii
75. 01.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
76. 01.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
77. 28.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
78. 27.03.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 555/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
79. 26.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 492/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă
Juridică
80. 25.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019
-
81. 25.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019
-
82. 20.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019
-
83. 20.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019
-
84. 12.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 20/2019
Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Industrii
85. 11.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 06.03.2019, 07.03.2019
-
86. 11.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 06.03.2019, 07.03.2019
-
87. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 228/2016
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
Buget
Juridică
88. 04.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2019, 28.02.2019
-
89. 04.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.02.2019, 28.02.2019
-
90. 28.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 16/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
91. 28.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 40/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
92. 27.02.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 430/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
-
93. 26.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 493/2018
Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
Juridică
94. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 7/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat
-
95. 25.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019
-
96. 25.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019
-
97. 18.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2019
-
98. 18.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2019
-
99. 15.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 547/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 23 septembrie 2019, 1:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro