Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2022
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2022

înregistrări găsite: 76
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.05.2022 asupra PL nr. 184/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic
-
2. 18.05.2022 asupra PL nr. 520/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
3. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 571/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
-
4. 18.05.2022 asupra PL nr. 41/2022
Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agro-zootehnice
-
5. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
-
6. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 149/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
7. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 220/2022
Proiect de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
-
8. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
-
9. 17.05.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022
-
10. 17.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022
-
11. 10.05.2022 asupra PL nr. 369/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
12. 04.05.2022 asupra PL nr. 149/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
13. 04.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 171/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2022 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
-
14. 04.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 191/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
-
15. 03.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 390/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
Juridică
16. 03.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
-
17. 03.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022
-
18. 19.04.2022 asupra PL nr. 466/2019
Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum și pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
19. 19.04.2022 asupra PL nr. 629/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
20. 19.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 99/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave
-
21. 19.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 103/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
-
22. 18.04.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
23. 18.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
24. 18.04.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022
-
25. 18.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022
-
26. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 76/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
Juridică
27. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 35/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Buget
Muncă
28. 12.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 96/2019
Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
29. 12.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 643/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
Administrație
Juridică
30. 12.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 79/2022
Propunere legislativă "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român"
-
31. 11.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 513/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
Juridică
32. 07.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 321/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
33. - 06.04.2022 asupra PL nr. 149/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
34. 05.04.2022 asupra PL nr. 96/2019
Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
35. 05.04.2022 asupra PL nr. 18/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare
Buget
36. 05.04.2022 asupra PL nr. 76/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
37. 05.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 465/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
38. 05.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 101/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
39. 05.04.2022 asupra PL nr. 106/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2022 privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar
-
40. 05.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 124/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen
-
41. 05.04.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.04.2022
-
42. 05.04.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.03.2022, 31.03.2022
-
43. 05.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.03.2022, 31.03.2022
-
44. 05.04.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022
-
45. 05.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022
-
46. 24.03.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.03.2022, 16.03.2022, 17.03.2022
-
47. 24.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.03.2022, 16.03.2022, 17.03.2022
-
48. 16.03.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022
-
49. 16.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022
-
50. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 17/2022
Proiect de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public
-
51. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 42/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
52. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 52/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
53. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 82/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
54. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 178/2021
Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
Economică
Industrii
55. 10.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 437/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
56. 10.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 592/2021
Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.202/2002
-
57. 10.03.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.03.2022, 03.03.2022
-
58. 10.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2022, 03.03.2022
-
59. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 370/2021
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
-
60. 02.03.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.02.2022, 23.02.2022, 24.02.2022
-
61. 02.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.02.2022, 23.02.2022, 24.02.2022
-
62. 28.02.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.02.2022
-
63. 23.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 395/2021
Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
64. 22.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 389/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
Juridică
65. 22.02.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022
-
66. 22.02.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022
-
67. 21.02.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.02.2022, 08.02.2022, 09.02.2022, 10.02.2022
-
68. 21.02.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.02.2022, 08.02.2022, 09.02.2022, 10.02.2022
-
69. 15.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 46/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
Industrii
70. 09.02.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.02.2022, 03.02.2022
-
71. 09.02.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2022, 03.02.2022
-
72. 03.02.2022 asupra PL nr. 372/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
73. 26.01.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.01.2022, 18.01.2022, 19.01.2022, 20.01.2022
-
74. 26.01.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.01.2022, 18.01.2022, 19.01.2022, 20.01.2022
-
75. 17.01.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.12.2022
-
76. 17.01.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.12.2022
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 21 mai 2022, 2:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro