Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2020
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2020

înregistrări găsite: 87
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 31.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.07.2020, 28.07.2020
-
2. 31.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.07.2020, 28.07.2020
-
3. 31.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.07.2020, 22.07.2020
-
4. 31.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.07.2020, 23.07.2020
-
5. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 41/2020
Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile
-
6. 15.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2020, 30.06.2020
-
7. 15.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2020, 30.06.2020
-
8. 15.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.06.2020, 23.06.2020
-
9. 15.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.06.2020, 23.06.2020
-
10. 15.07.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 18.06.2020
-
11. 15.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 18.06.2020
-
12. 14.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 382/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
13. 14.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 384/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM)
-
14. 30.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 188/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari
Agricultură
Juridică
15. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 311/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Administrație
16. 24.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 313/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
-
17. 24.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 326/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
-
18. - 23.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
19. - 23.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
20. - 23.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020
-
21. 23.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
22. - 23.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
23. - 23.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
24. - 23.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020
-
25. 23.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
26. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 478/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului
Administrație
27. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 245/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
28. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 80/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Buget
29. 15.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
30. 15.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
31. 15.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020
-
32. 15.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020
-
33. 04.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 280/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
Industrii
34. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 163/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Industrii
35. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 53/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Agricultură
36. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 190/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Administrație
37. - 02.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
38. - 02.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
39. - 02.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 12.03.2020
-
40. - 02.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
41. - 02.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
42. - 02.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
43. - 02.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
44. - 02.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
45. - 02.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
46. - 02.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
47. 02.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
48. 02.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
49. 27.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 402/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
Juridică
50. 27.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
51. 27.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
52. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 176/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravențiilor silvice
-
53. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 244/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
-
54. 15.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 170/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
55. 14.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 173/2020
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
56. 14.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 182/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
57. 14.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 210/2020
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog
-
58. 14.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
59. 14.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
60. 07.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
61. 07.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 153/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
-
62. 06.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 139/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat și semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
Agricultură
63. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 642/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanața de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Agricultură
64. 05.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 150/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996
-
65. 05.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
66. 05.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
67. 30.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 12.03.2020
-
68. 30.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
69. 30.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 12.03.2020
-
70. 30.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
71. - 30.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 12.03.2020
-
72. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 81/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
-
73. 28.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 150/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996
-
74. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 506/2019
Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor
Agricultură
75. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
Muncă
Juridică
76. 16.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Costel Alexe, candidat la functia de ministru al mediului, apelor si padurilor -
77. 10.03.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Juridică
78. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
Juridică
79. 05.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 13.02.2020
-
80. 05.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.02.2020, 13.02.2020
-
81. 05.03.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 27.02.2020
-
82. 05.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 27.02.2020
-
83. 03.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Costel Alexe, candidat la functia de ministru al mediului, apelor si padurilor -
84. 26.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 19/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
-
85. 17.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului COSTEL ALEXE, candidat la functia de ministru al mediului, apelor si padurilor -
86. 14.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 637/2019
Proiect de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar
-
87. 29.01.2020 RAPORT asupra PL nr. 361/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Agricultură
Juridică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 11 august 2020, 7:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro