Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2019
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..186      >>

înregistrări găsite: 186
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 13.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2019
-
2. 13.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2019
-
3. 13.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2019
-
4. 13.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.06.2019
-
5. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 249/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
6. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 252/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
7. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 253/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
8. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 254/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
-
9. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 255/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
10. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 258/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
11. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 261/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie 2018
-
12. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 264/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
13. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 265/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
14. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 269/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare
-
15. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 270/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
16. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 274/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
17. 11.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 704/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
18. 05.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 236/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională
-
19. 30.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2019
-
20. 30.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2019
-
21. 28.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 233/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
22. 28.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 242/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
23. 28.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 245/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
24. 15.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019
-
25. 15.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2019
-
26. 15.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.05.2019
-
27. 15.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.05.2019
-
28. 14.05.2019 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor pana in 2020-COM(2018)785 -
29. 13.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 230/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
30. 13.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 231/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
-
31. 13.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 232/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
-
32. 08.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2019
-
33. 08.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2019
-
34. 07.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 235/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
-
35. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 178/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
36. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 210/2019
Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
37. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 229/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
-
38. 22.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 177/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
39. 17.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019
-
40. 17.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2019
-
41. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 214/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
42. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 216/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene
-
43. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 218/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
44. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 221/2019
Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
45. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 225/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
46. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 226/2019
Proiect de Lege privind statutul polițistului local
-
47. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 227/2019
Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
48. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 228/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
49. 11.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019
-
50. 11.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2019
-
51. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 705/2018
Propunere legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului
Muncă
52. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 141/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
-
53. 04.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019
-
54. 04.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2019
-
55. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 158/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
56. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 163/2019
Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
57. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 164/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului
-
58. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 169/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
59. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 172/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
60. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 173/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
61. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 175/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
62. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 176/2019
Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
63. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 180/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)
-
64. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 185/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
65. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 188/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
66. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 192/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
67. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 193/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
68. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 195/2019
Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
-
69. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 196/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
70. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 198/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
71. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 199/2019
Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
-
72. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 200/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
-
73. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 201/2019
Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut
-
74. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 202/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
75. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 204/2019
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
76. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 205/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
77. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 206/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
-
78. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 207/2019
Propunere legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
79. 28.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 146/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
80. 28.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2019
-
81. 28.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.03.2019
-
82. 28.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019
-
83. 28.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2019
-
84. 27.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 77/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
85. 27.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 78/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
86. 27.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 79/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011
-
87. 27.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 143/2019
Proiect de Lege privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
-
88. 27.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
-
89. 27.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 147/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
90. 27.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 153/2019
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
91. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 732/2018
Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
-
92. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 144/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
-
93. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 148/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
-
94. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 150/2019
Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri
-
95. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 152/2019
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
96. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 155/2019
Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România
-
97. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 156/2019
Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
98. 21.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2019
-
99. 21.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2019
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 iunie 2019, 14:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro