Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2021
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..301      >>

înregistrări găsite: 301
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 371/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.1062 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
2. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 405/2021
Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, la 4 aprilie 2014 și semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenției referitoare la infracțiuni și la anumite acte săvârșite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963
-
3. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 406/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
-
4. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 407/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative
-
5. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 413/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
6. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 415/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice
-
7. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 419/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
8. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 420/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite
-
9. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 421/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare
-
10. 14.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 424/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
-
11. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 309/2021
Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
12. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 315/2021
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
13. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 316/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
14. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 317/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației
-
15. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 364/2021
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperației agricole nr.566/2004
-
16. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 367/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
17. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 368/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
18. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 372/2021
Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă
-
19. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 373/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea desfășurării activității în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal profesionist
-
20. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 376/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
21. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 377/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență
-
22. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 383/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
23. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 385/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
24. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 390/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
-
25. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 393/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
-
26. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 397/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
27. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 398/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
28. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 400/2021
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
-
29. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 401/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic
-
30. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 402/2021
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
31. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 403/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
32. 30.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2021
-
33. 30.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2021
-
34. 29.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 354/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022
-
35. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 339/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
-
36. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 345/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020
-
37. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 346/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
-
38. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 347/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
39. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 348/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
40. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 349/2021
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
41. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 350/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
42. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 352/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
43. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 353/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
44. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 355/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat
-
45. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 356/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
46. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 359/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
47. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 396/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
-
48. 27.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.2021
-
49. 27.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.09.2021
-
50. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 327/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
51. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 328/2021
Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
52. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 334/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
53. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 336/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
54. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 337/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
55. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 255/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
56. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 269/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
57. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 283/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare
-
58. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 318/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
59. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 319/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999
-
60. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 321/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
61. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 324/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.221din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
62. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 325/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
-
63. 16.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 326/2021
Proiect de Lege pentru declararea lui Ion C. Brătianu ca "Erou Național "
-
64. 16.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2021
-
65. 16.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.09.2021
-
66. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 228/2021
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
67. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 229/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
68. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 284/2021
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
-
69. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 286/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) și (12) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
70. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 289/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
71. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 290/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
72. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 291/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
73. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 292/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
74. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 293/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
75. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 294/2021
Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
76. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 295/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ”Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”
-
77. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 296/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
78. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 297/2021
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
79. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 298/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
80. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 299/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
81. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 300/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
-
82. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 303/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010
-
83. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 305/2021
Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua națională a înotului
-
84. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 308/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
-
85. 09.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 312/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019
-
86. 30.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 280/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
87. 30.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 281/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
-
88. 30.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.06.2021
-
89. 30.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.06.2021
-
90. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 200/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
91. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 206/2021
Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
92. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 207/2021
Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
93. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 216/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
94. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 256/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale
-
95. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 257/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
96. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 258/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
97. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 259/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
-
98. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 260/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
99. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 261/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 16 octombrie 2021, 7:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro