Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2019
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..112      >>

înregistrări găsite: 112
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 550/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
2. 20.05.2019 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor pana in 2020 – COM (2018) 785 -
3. 08.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 163/2019
Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Apărare
4. 07.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 210/2019
Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
5. 07.05.2019 RAPORT asupra PL nr. 214/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
6. 07.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 216/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene
-
7. 07.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 229/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
-
8. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019
-
9. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019
-
10. 07.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019, 24.04.2019
-
11. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 37/2017
Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar
-
12. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 143/2019
Proiect de Lege privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
-
13. 24.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019
-
14. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 195/2019
Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
-
15. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 197/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale
-
16. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 198/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
17. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 199/2019
Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
-
18. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 713/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
19. 17.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 110/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției
Juridică
20. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 680/2018
Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare
Buget
21. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 722/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Buget
22. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 192/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
23. 16.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019
-
24. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 392/2018
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
25. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 120/2019
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-
26. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 150/2019
Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri
-
27. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 179/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
-
28. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 189/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
29. 10.04.2019 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Învățământ
Juridică
30. 10.04.2019 asupra PL nr. 30/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Sănătate
Juridică
31. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 127/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
32. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 705/2018
Propunere legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului
Drepturile omului
33. 08.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 153/2019
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
34. 08.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 155/2019
Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România
-
35. 08.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 171/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
36. 03.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 551/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
37. 03.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 743/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
-
38. 03.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 77/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
39. 03.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 78/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
40. 03.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 79/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011
-
41. 03.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 123/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
-
42. 03.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 152/2019
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
43. 03.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 173/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
44. 02.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 74/2019
Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorț"
-
45. 01.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 139/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
46. 01.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 144/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
-
47. 01.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
-
48. 01.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 148/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
-
49. 28.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 626/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Juridică
50. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 55/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
51. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 132/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
52. 26.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 29/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
53. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
54. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 103/2019
Proiect de Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
-
55. 26.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019
-
56. 26.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019
-
57. 21.03.2019 asupra PL nr. 35/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
Juridică
58. 20.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 422/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
59. 20.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 642/2018
Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională
Sănătate
60. 20.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 06.03.2019, 07.03.2019
-
61. 20.03.2019 Document de reflectie - Catre o Europa durabila pana in 2030 – COM (2019) 22 -
62. 19.03.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 602/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
63. 19.03.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 148/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
64. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 255/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
65. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 55/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
Buget
66. 18.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 76/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
-
67. 18.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 83/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
68. 14.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 518/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
-
69. 14.03.2019 asupra PL nr. 661/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
70. 13.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 49/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
-
71. 13.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 56/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
72. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 751/2018
Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu
-
73. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 28/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
74. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 57/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
75. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 84/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
76. 11.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 315/2018
Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I"
-
77. 11.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 61/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
78. 11.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2019
-
79. 11.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019
-
80. 11.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2019, 28.02.2019
-
81. 27.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 496/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
Învățământ
82. 27.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 749/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
83. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 720/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
-
84. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 25/2019
Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale
-
85. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 31/2019
Proiectul Legii arhivelor
-
86. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 32/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
-
87. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 34/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
-
88. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 281/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016
-
89. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
90. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 303/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
-
91. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 483/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
92. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 484/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
-
93. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 498/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017
-
94. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 499/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
95. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 500/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.Guvernului nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
-
96. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 750/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
-
97. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Egalitatea de șanse
98. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 27/2019
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
-
99. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 332/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 mai 2019, 9:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro