Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2020
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..148      >>

înregistrări găsite: 148
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.07.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
Apărare
2. 27.07.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 50/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
3. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 285/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
4. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 317/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
Juridică
5. 27.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 352/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Juridică
6. 24.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 657/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
7. 24.07.2020 asupra PL nr. 131/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
8. 16.07.2020 asupra PL nr. 661/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
9. 15.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2020
-
10. 13.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 260/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
11. 13.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 370/2020
Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
12. 13.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 383/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență
-
13. 09.07.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 783/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
14. 09.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 31/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
15. 09.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020
-
16. 09.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.06.2020, 23.06.2020
-
17. 08.07.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
Apărare
18. 02.07.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
19. 30.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 37/2017
Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar
-
20. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 254/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
21. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 324/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
-
22. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 333/2020
Proiect de Lege privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
-
23. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 339/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
-
24. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 342/2020
Propunere legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor
-
25. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 343/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
-
26. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 351/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
-
27. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 362/2020
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliția Locală
-
28. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 366/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
-
29. 30.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 395/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
30. 30.06.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Turism si transport in 2020 si ulterior – COM (2020) 550 -
31. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 204/2019
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
32. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 661/2019
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție
Juridică
33. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 233/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
34. 29.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 252/2020
Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
35. 29.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 253/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
-
36. 29.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 323/2020
Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor
-
37. 25.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 718/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii
-
38. 22.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 50/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
39. 17.06.2020 asupra PL nr. 30/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Sănătate
Juridică
40. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 632/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
41. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 347/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
42. 16.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2020, 26.05.2020
-
43. 15.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 306/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
44. 15.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 309/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
45. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 389/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
46. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 650/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
47. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 451/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
48. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 225/2020
Proiect de Lege privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
49. 04.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 112/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval
-
50. 03.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 263/2020
Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii 254/2013 prvind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
51. 03.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 360/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
52. 03.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2020, 12.05.2020
-
53. 03.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2020, 19.05.2020
-
54. 03.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2020, 05.05.2020
-
55. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 632/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
Juridică
56. 02.06.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
57. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 203/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor
Juridică
58. 02.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 281/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale
-
59. 28.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 511/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Învățământ
60. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 492/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013
-
61. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 23/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
62. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 204/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
63. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 257/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Buget
64. 20.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 98/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
65. 20.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 437/2018
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România
Sănătate
66. 20.05.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalitatii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 – COM (2020) 152 -
67. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
68. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2020, 28.04.2020
-
69. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 140/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
-
70. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 180/2020
Proiect de Lege privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare
-
71. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 181/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
72. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 191/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
73. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 208/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
74. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 217/2020
Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță
-
75. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 222/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
76. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 239/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
-
77. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 240/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
-
78. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 247/2020
Propunere legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari
-
79. 13.05.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Raspunsul la coronavirus – COM (2020) 143 -
80. 12.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 356/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Drepturile omului
Juridică
Egalitatea de șanse
81. 12.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
82. 12.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2020
-
83. 06.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 157/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar
-
84. 06.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 158/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
85. 06.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 162/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
86. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 90/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Apărare
87. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 141/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
-
88. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 190/2020
Proiect de Lege privind Codul administrativ
Buget
Administrație
Juridică
89. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 253/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Apărare
90. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 386/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Apărare
91. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 524/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii
-
92. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 589/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
93. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 24/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
-
94. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 75/2020
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
95. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 81/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Agricultură
96. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 105/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
-
97. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 120/2020
Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
98. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 121/2020
Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
99. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 122/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 4 august 2020, 6:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro