Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2021
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..197      >>

înregistrări găsite: 197
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 513/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
Industrii
2. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 199/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
3. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 259/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
-
4. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 353/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
5. 20.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 328/2021
Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Juridică
6. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 285/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
7. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 309/2021
Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
8. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 321/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
9. 19.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 348/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
10. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 387/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative
-
11. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 407/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative
-
12. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 409/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
13. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 425/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
14. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Oana Toiu, candidat la funcția de ministru al muncii si protectiei sociale Egalitatea de șanse
15. 19.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2021, 29.09.2021, 30.09.2021
-
16. 14.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 496/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
17. 14.10.2021 asupra PL nr. 347/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
18. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 316/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
19. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 317/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației
-
20. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 339/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
-
21. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 380/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
-
22. 05.10.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 584/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
23. 05.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 201/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
24. 05.10.2021 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sanatatea si securitatea la locul de munca 2021-2027. Securitatea si sanatatea in munca intr-o lume a muncii in schimbare – COM (2021) 323 -
25. 05.10.2021 PROIECT DE OPINIE asupra Comunic?rii Comisiei c?tre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind s?n?tatea ?i securitatea la locul de munc? 2021-2027. Securitatea ?i s?n?tatea în munc? într-o lume a muncii în schimbare – COM (2021) 323 -
26. 04.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 332/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților pe perioada stării de urgență
-
27. 30.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 228/2021
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Învățământ
28. 29.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 516/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
Sănătate
29. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 327/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
30. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 349/2021
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
31. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 354/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022
-
32. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 360/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
-
33. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 368/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
34. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 376/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
35. 27.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 72/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale
-
36. 27.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 37/2020
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul
-
37. 27.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 61/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
38. 27.09.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 558/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
39. 27.09.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 230/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
-
40. 22.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 241/2021
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă
-
41. 22.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 251/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
42. 22.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 255/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
43. 22.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 284/2021
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
-
44. 22.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 287/2021
Proiect de Lege privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
-
45. 22.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 294/2021
Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
46. 22.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 299/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
47. 22.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 300/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
-
48. 22.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 308/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
-
49. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2021, 08.09.2021, 09.09.2021
-
50. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.2021, 16.09.2021
-
51. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 209/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
Buget
52. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 256/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale
Buget
53. 07.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 210/2021
Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
Economică
Industrii
54. 07.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 06.07.2021, 07.07.2021
-
55. 07.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.08.2021, 31.08.2021
-
56. 06.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 72/2021
Proiect de Lege privind participarea salariaților la profit, precum și pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal
-
57. 06.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 177/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
58. 06.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 216/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
59. 06.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 231/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
60. 06.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 252/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
61. 06.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 275/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinței nr.114/1996
-
62. 01.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 230/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
-
63. 01.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 246/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
64. 30.08.2021 RAPORT asupra PL nr. 348/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Buget
Administrație
65. 06.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2021, 30.06.2021
-
66. 06.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021
-
67. 06.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2021
-
68. 02.07.2021 asupra PL nr. 262/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
69. 02.07.2021 asupra PL nr. 525/2019
Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională
-
70. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 214/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
-
71. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 263/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative
Tehnologia informației
72. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 276/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
73. 28.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 270/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
-
74. 24.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 09.06.2021, 10.06.2021
-
75. 23.06.2021 asupra PL nr. 469/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
76. 22.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 573/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
77. 18.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
78. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 608/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
79. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 131/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
80. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 502/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
81. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 32/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
82. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 133/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
83. 15.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 158/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
84. 14.06.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 24/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
-
85. 14.06.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 587/2020
Proiect de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată
-
86. 14.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 75/2021
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
87. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 192/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004
-
88. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 226/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
89. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 233/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
90. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 242/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
91. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 243/2021
Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
92. 11.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2021
-
93. 07.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 66/2017
Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României
Cultură
94. 07.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 20/2018
Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale"
Cultură
95. 07.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 204/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, republicată
-
96. 07.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 208/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale
-
97. 07.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 217/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
98. 07.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 218/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
99. 03.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 157/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 28 octombrie 2021, 19:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro