Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2022
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..118      >>

înregistrări găsite: 118
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 510/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
2. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 504/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
3. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 426/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții
-
4. 17.05.2022 asupra PL nr. 8/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
5. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 37/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
6. 17.05.2022 asupra PL nr. 318/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
7. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 590/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.1332 din 31 decembrie 2020
Buget
8. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 154/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
9. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 155/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea din Legea educației naționale nr.1/2011
-
10. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 167/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
11. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 233/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
-
12. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 156/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
13. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 68/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Administrație
14. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 83/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
-
15. 10.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 149/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
16. 10.05.2022 asupra PL nr. 152/2022
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
-
17. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 190/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
18. 10.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 219/2022
Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public
-
19. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 138/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
20. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 194/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative
-
21. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 202/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.23 din Ordonanța Guvernului nr.58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în Romania
-
22. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 206/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
23. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 212/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
24. 03.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
-
25. 03.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
26. 03.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022
-
27. 28.04.2022 asupra PL nr. 74/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
28. 28.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 118/2022
Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează
-
29. 28.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 148/2022
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
30. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 160/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
31. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 169/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
32. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 181/2022
Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice
-
33. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 183/2022
Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical
-
34. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 185/2022
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile
-
35. 27.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022
-
36. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 517/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției
Juridică
37. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 458/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii
-
38. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 72/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
39. 20.04.2022 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Catre o economie verde, digitala si rezilienta: modelul nostru european de crestere – COM (2022) 83 -
40. 20.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.03.2022, 16.03.2022, 17.03.2022
-
41. 20.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022
-
42. 20.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2022, 29.03.2022, 30.03.2022, 31.03.2022
-
43. 19.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
Buget
Sănătate
44. 19.04.2022 asupra PL nr. 72/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
45. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 334/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
46. 13.04.2022 asupra PL nr. 31/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
-
47. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 35/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Buget
Agricultură
48. 13.04.2022 asupra PL nr. 39/2022
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
49. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 101/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
50. 12.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 79/2022
Propunere legislativă "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român"
-
51. 12.04.2022 asupra PL nr. 101/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
52. 12.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 111/2022
Proiect de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
53. 07.04.2022 asupra PL nr. 334/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
54. 07.04.2022 asupra PL nr. 101/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
55. 07.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022
-
56. 06.04.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 632/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
Juridică
57. 04.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 413/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
58. 04.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 542/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
Buget
Învățământ
59. 31.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 92/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
60. 31.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 96/2022
Proiectul Legii aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
61. 31.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 109/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
-
62. 31.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 131/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale
-
63. 31.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 137/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
64. 31.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 145/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991
-
65. 30.03.2022 asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
-
66. 30.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 46/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
67. 29.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 449/2021
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
Economică
Industrii
68. 29.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 580/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
69. 29.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 130/2022
Proiect de Lege privind reglementarea activității prestatorului casnic
Juridică
70. 22.03.2022 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o strategie europeana pentru universitati – COM (2022) 16 -
71. 21.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 170/2021
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
72. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 95/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
73. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 483/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
74. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 484/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Sănătate
75. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 512/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
Industrii
Administrație
76. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 556/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19
Sănătate
77. 14.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 71/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.137/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
78. 14.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 73/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
79. 14.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 82/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
80. 14.03.2022 COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR - Construirea unei economii in serviciul cetatenilor: un plan de actiune pentru economia sociala – COM (2021) 778 -
81. 14.03.2022 Propunerea de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind conturile personale de invatare – COM (2021) 773 -
82. 10.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.02.2022, 09.02.2022, 10.02.2022
-
83. 10.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022
-
84. 10.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.02.2022, 23.02.2022, 24.02.2022
-
85. 10.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2022, 02.03.2022, 03.03.2022
-
86. 07.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 455/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
87. 07.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 38/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
88. 07.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 61/2022
Propunere legislativă privind registrul comerțului și registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ
-
89. 07.03.2022 Propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeana a micro-certificatelor pentru invatarea pe tot parcursul vietii si capacitatea de insertie profesionala – COM (2021) 770 -
90. 07.03.2022 COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR - Conditii de munca mai bune pentru o Europa sociala mai puternica: valorificarea deplina a beneficiilor digitalizarii pentru viitorul muncii – COM (2021) 761 -
91. 03.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 59/2022
Proiect de Lege privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată
Administrație
Sănătate
92. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 486/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
Buget
Sănătate
93. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 492/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
-
94. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 45/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021
Învățământ
95. 02.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2022, 03.02.2022
-
96. 01.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 551/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Buget
97. 01.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 583/2021
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative
Buget
98. 01.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 7/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
99. 01.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 32/2022
Proiect de Lege pentru completarea art 5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 24 mai 2022, 0:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro