Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2021
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..112      >>

înregistrări găsite: 112
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021
-
2. 20.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021
-
3. 19.10.2021 asupra PL nr. 446/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Agricultură
4. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Ioana Mihaila, candidat la funcția de ministru al sanatatii -
5. 18.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 481/2020
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
Învățământ
6. 14.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 496/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
7. 14.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2021, 07.10.2021
-
8. 14.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2021, 07.10.2021
-
9. 12.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2021, 29.09.2021, 30.09.2021
-
10. 12.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2021, 29.09.2021, 30.09.2021
-
11. 11.10.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2021, 22.09.2021, 23.09.2021
-
12. 11.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2021, 22.09.2021, 23.09.2021
-
13. 06.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 327/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Învățământ
14. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 339/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
-
15. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 340/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg, la 20 aprilie 2021
-
16. 06.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 342/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021
-
17. 29.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 516/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
Muncă
18. 29.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.09.2021, 09.09.2021
-
19. 29.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2021, 09.09.2021
-
20. 29.09.2021 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNIC?RII COMISIEI C?TRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Cadrul strategic al UE privind s?n?tatea și securitatea la locul de munc? 2021-2027. Securitatea si s?n?tatea în munca într-o lume a muncii în schimbare – COM(2021)323 -
21. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 300/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
-
22. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 308/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
-
23. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 318/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
24. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 151/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
25. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 163/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
26. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 288/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare
-
27. 16.09.2021 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Calea catre o planeta sanatoasa pentru toți. Plan de acțiune al UE: “Catre reducerea la zero a poluarii aerului, apei și solului” – COM(2021)400 -
28. 08.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 245/2021
Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Apărare
29. 30.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 17.06.2021
-
30. 30.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 17.06.2021
-
31. 24.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 223/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
-
32. 22.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 573/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Muncă
33. 17.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
34. 17.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
35. 16.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 330/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
36. 15.06.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 541/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
37. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 131/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
38. 15.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 144/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii Educației Naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
39. 15.06.2021 Raportul de activitate al Agentiei Nationale Anti-Doping pe anul 2019 -
40. 14.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
41. 14.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
42. 14.06.2021 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Strategia UE privind combaterea traficului de persoane – COM(2021)171 -
43. 09.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 155/2019
Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România
-
44. 09.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 220/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019
-
45. 02.06.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2021, 13.05.2021
-
46. 02.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2021, 13.05.2021
-
47. 25.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 126/2021
Propunere legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Drepturile omului
Muncă
48. 20.05.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 23/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Muncă
49. 19.05.2021 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Strategia UE privind drepturile copilului – COM(2021)142 -
50. 17.05.2021 asupra PL nr. 217/2020
Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță
Juridică
51. 10.05.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2021, 29.04.2021
-
52. 10.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2021, 29.04.2021
-
53. 05.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2021, 22.04.2021
-
54. 05.05.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.04.2021, 22.04.2021
-
55. 28.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 533/2020
Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici
-
56. 27.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 605/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
57. 26.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.04.2021, 14.04.2021, 15.04.2021
-
58. 26.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2021, 14.04.2021, 15.04.2021
-
59. 21.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 850/2015
Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer
-
60. 21.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 714/2018
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România
-
61. 21.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 93/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
62. 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 579/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern
-
63. 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 582/2019
Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
-
64. 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 359/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
65. 14.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2021, 08.04.2021
-
66. 14.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021
-
67. 14.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2021, 08.04.2021
-
68. 14.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021
-
69. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 121/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Buget
70. 08.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 41/2019
Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal
-
71. 08.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 339/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
-
72. 07.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 351/2016
Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR
Administrație
Învățământ
73. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 36/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
74. 31.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 25.03.2021
-
75. 31.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
76. 31.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 25.03.2021
-
77. 31.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
78. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 278/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
79. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 20/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
Muncă
80. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 81/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2
Muncă
81. 17.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 366/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
Administrație
82. 17.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 94/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
Apărare
83. 17.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 112/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
84. 16.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 11.03.2021
-
85. 16.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 11.03.2021
-
86. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 25/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Apărare
87. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 33/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
Apărare
88. 09.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2021, 24.02.2021, 25.02.2021
-
89. 09.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.02.2021, 24.02.2021, 25.02.2021
-
90. 25.02.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 389/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
91. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-
92. 25.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2021, 18.02.2021
-
93. 25.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2021, 18.02.2021
-
94. 24.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 171/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
95. 24.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 363/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
96. 24.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 82/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
97. 24.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 95/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
98. 23.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.02.2021, 10.02.2021, 11.02.2021
-
99. 23.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2021, 10.02.2021, 11.02.2021
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 23 octombrie 2021, 9:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro