Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2009
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..732      >>

înregistrări găsite: 732
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 492/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
101. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 494/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
-
102. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 495/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
103. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 496/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
104. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 497/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
-
105. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 498/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
-
106. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 500/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
-
107. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 501/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ
-
108. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 503/2009
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA
-
109. 26.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 158/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
-
110. 23.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 298/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
111. 23.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 420/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987" la Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
112. 23.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 437/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
113. 23.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 438/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
114. 23.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 439/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată
-
115. 23.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 460/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
116. 23.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 461/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
117. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 446/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frătești, jud. Giurgiu
-
118. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 447/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
-
119. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 474/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
-
120. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 475/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
121. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 476/2009
Propunere legislativă privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal
-
122. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 478/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
-
123. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 480/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
124. 20.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 481/2009
Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare
-
125. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 398/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
126. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 453/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
127. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 457/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice
-
128. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 463/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul Multilateral de Înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, și a Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de Înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009
-
129. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 467/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
130. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 468/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
131. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 469/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
132. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 471/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
-
133. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 472/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
-
134. 14.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 473/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
135. 13.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 456/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
136. 13.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 458/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
137. 13.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 462/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
138. 09.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 445/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
-
139. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 377/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
140. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 405/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
141. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 730/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
-
142. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 908/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
-
143. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 507/2008
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 276 și 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
144. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 198/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal
-
145. 08.10.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 318/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.239 din Codul penal
-
146. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 367/2009
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/2000, privind executorii judecătorești
-
147. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 369/2009
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
148. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 379/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru saluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale
-
149. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 431/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
-
150. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 434/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
151. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 442/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
152. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 443/2009
Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării și dezvoltării unui turism durabil
-
153. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 450/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
154. 06.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 459/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
155. 02.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 491/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
156. 01.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 39/2009
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Sănătate
157. 01.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 158/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
-
158. 01.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 356/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
159. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 370/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84 din 24/07/1995
-
160. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 378/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
161. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 414/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/16.04.2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
162. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 415/2009
Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
-
163. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 416/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
164. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 417/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
165. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 418/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
166. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 419/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
167. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 421/2009
Propunere legislativă privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei
-
168. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 422/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
-
169. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 423/2009
Propunere legislativă "Legea înființării unităților medicale ambulatorii mobile"
-
170. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 424/2009
Propunere legislativă privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local
-
171. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 425/2009
Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
-
172. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 426/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
173. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 427/2009
Propunere legislativă pentru acordarea de tichete cadou pentru pensionari
-
174. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 428/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală
-
175. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 429/2009
Propunere legislativă de modificare și completare a Hotărârii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și a Hotărârii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune
-
176. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 430/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
-
177. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 432/2009
Proiect de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale
-
178. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 444/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009
-
179. 29.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 449/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București, la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009
-
180. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 366/2009
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
-
181. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 368/2009
Propunere legislativă privind reînființarea comunei Moșnița Veche din județul Timiș prin reorganizarea comunei Moșnița Nouă
-
182. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 371/2009
Propunere legislativă pentru completarea Articolului 170 din Legea învățământului nr.84/1995
-
183. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 400/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
-
184. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 401/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
-
185. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 402/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
186. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 403/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
-
187. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 404/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
188. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 405/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
189. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 406/2009
Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război
-
190. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 407/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
191. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 408/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii zootehniei Nr.72/2002
-
192. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 409/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
193. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 410/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
194. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 411/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995
-
195. 18.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 380/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.3 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot
-
196. 18.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 404/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
197. 18.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 111/2008
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea președintelui consiliului județean
-
198. 18.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 317/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
-
199. 18.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 320/2009
Propunere legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 14 iulie 2020, 1:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro