Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2016
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2016

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..532      >>

înregistrări găsite: 532
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 262/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
101. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 285/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
102. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 369/2016
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
103. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 401/2016
Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
Buget
104. 18.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Buget
105. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 371/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
106. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 389/2016
Proiect de Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară
-
107. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 394/2016
Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională
-
108. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 395/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
-
109. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 397/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
110. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 398/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
111. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 399/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale
-
112. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 400/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
113. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 403/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
114. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 408/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
-
115. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 411/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
116. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 412/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor representative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
-
117. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 415/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil
-
118. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 416/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie șoi de executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
119. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 417/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
120. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 420/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
121. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 422/2016
Proiect de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
-
122. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 424/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
123. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 426/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
-
124. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 435/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
-
125. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 438/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
126. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 439/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
127. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 441/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
128. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 442/2016
Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
-
129. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 443/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
130. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 444/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
131. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 445/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
132. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 473/2016
Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
133. 17.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 555/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
134. 17.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 831/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
135. 17.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 151/2016
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Administrație
136. 17.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 429/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
137. 17.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 434/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor
-
138. 17.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 440/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
139. 17.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 446/2016
Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet
-
140. 17.10.2016 Raportul asupra scrisorii domnului Augustin Lazar, Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al Turismului si membru al Camerei Deputatilor -
141. 13.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 295/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Buget
142. 12.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 465/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
143. 12.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 555/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
144. 11.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 244/2011
Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist
-
145. 11.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 285/2014
Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale
-
146. 11.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Buget
147. 11.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 293/2016
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
-
148. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 368/2016
Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune
-
149. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 370/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
150. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 377/2016
Proiect de Lege privind completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
151. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 378/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
-
152. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 380/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
-
153. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 382/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal
-
154. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 383/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
-
155. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 384/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare
-
156. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 385/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
-
157. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 433/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația "Stichting Europeană " - Olanda
-
158. 10.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 21/2014
Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii
-
159. 10.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 315/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
-
160. 10.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 272/2016
Proiect de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Industrii
Sănătate
161. 10.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 293/2016
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
-
162. 06.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 235/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
163. 06.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2013 al Consiliului Nat?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Economică
164. 05.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 192/2013
Propunere legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetățenilor persoane fizice din imobile cu destinație de locuință
-
165. 05.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 579/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
Administrație
166. 05.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 650/2015
Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
Agricultură
167. 05.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2014 al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Economică
168. 05.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor pe anul 2012 Economică
169. 05.10.2016 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2011 al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Economică
170. 04.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 563/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
171. 04.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 398/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie, în vigoare din 1 februarie 2014
-
172. 04.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 784/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
-
173. 04.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 111/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
174. 04.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 189/2016
Propunere legislativă privind acordarea cetățeniei române membrilor comunităților românești de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice
-
175. 04.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 236/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
176. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 263/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
177. 04.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 284/2016
Propunere legislativă privind deconspirarea activității întregului personal al Securității (ofițeri, colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
178. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 372/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
179. 04.10.2016 RAPORT asupra scrisorii doamnei Raluca Alexandra Pruna, Ministrul Justitiei, referitoare la incuviintarea retinerii si a arestarii preventive privind pe domnul Adrian Gurzau, deputat in Parlamentul Romaniei -
180. 03.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 375/2016
Proiect de Lege privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
-
181. 03.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 387/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
182. 28.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 342/2016
Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată
-
183. 27.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 318/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
Administrație
184. 27.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 260/2016
Propunere legislativă prevede că aleșii locali, primarii, președinții de consilii județene și consilierii comunali, orășenești, municipali și județeni nu vor putea ocupa aceste funcții mai mult de două mandate succesive
Administrație
185. 27.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 280/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Apărare
186. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 321/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
-
187. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 325/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
-
188. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 331/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
189. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 334/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
190. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 335/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
191. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 336/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008
-
192. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 337/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
193. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 338/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
194. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 340/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
195. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 341/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
196. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 343/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
197. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 344/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
198. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 345/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
199. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 346/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 mai 2019, 5:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro