Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2006
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2006

<<      1..99 | 100..146

înregistrări găsite: 146
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 23.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 344/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
102. 23.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 423/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
103. 18.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2006, 17.05.2006, 18.05.2006
-
104. 16.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 336/2006
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
105. 16.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 418/2006
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
-
106. 11.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2006, 10.05.2006, 11.05.2006
-
107. 10.05.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 209/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A.
-
108. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 254/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
109. 10.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 258/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
-
110. 10.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 400/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la București la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1997
-
111. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 248/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniile Statului
-
112. 20.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2006, 20.04.2006
-
113. 19.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 209/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A.
-
114. 19.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 210/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
-
115. 12.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 211/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
116. 12.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 228/2006
Proiect de Lege privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
117. 12.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2006, 12.04.2006
-
118. 12.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2006, 12.04.2006
-
119. 04.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 168/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
-
120. 04.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2006
-
121. 29.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2006, 29.03.2006
-
122. 28.03.2006 AVIZ asupra PL nr. 184/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 cu modificările și completările ulterioare
-
123. 22.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2006, 22.03.2006
-
124. 21.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 101/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Agricultură
125. 21.03.2006 AVIZ asupra PL nr. 148/2006
Proiect de Lege pentru completarea anexei 1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
126. 15.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.03.2006, 15.03.2006
-
127. 14.03.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 673/2005
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
-
128. 14.03.2006 RAPORT asupra PL nr. 88/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.17 alin (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
-
129. 08.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.03.2006, 08.03.2006
-
130. 07.03.2006 AVIZ asupra PL nr. 103/2006
Proiect de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
-
131. 01.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2006, 01.03.2006
-
132. 28.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 23/2006
Proiect de Lege privind procedura insolvenței
Juridică
133. 28.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 53/2006
Proiect de Lege privind pensiile facultative
-
134. 28.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 91/2006
Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal (Legea nr.571/2003)
-
135. 22.02.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2006, 22.02.2006
-
136. 15.02.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.02.2006, 15.02.2006
-
137. 14.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 673/2005
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
-
138. 14.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 9/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional convenit prin Notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României și al Consiliului de Miniștri al Republicii Albania, transmise la București la 26 mai 2005 și respectiv la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 11 mai 1994
-
139. 08.02.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.02.2006, 08.02.2006
-
140. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 645/2005
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
-
141. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 661/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
-
142. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 665/2005
Proiect de Lege privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
-
143. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 667/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
-
144. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 685/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.140/2005 privind aprobarea O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea O.U.G. nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
-
145. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 688/2005
Proiect de Lege privind Codul vamal al României
-
146. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 19/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 22 octombrie 2019, 7:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro