Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2012
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2012

<<      1..99 | 100..160

înregistrări găsite: 160
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 13.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 90/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
102. 13.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2012, 13.09.2012
-
103. 12.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 293/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
-
104. 12.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 294/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
-
105. 12.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 298/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
106. 10.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2012, 06.09.2012
-
107. 07.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2012, 05.09.2012, 06.09.2012
-
108. 03.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2012, 31.08.2012
-
109. 31.08.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2012, 29.08.2012, 30.08.2012, 31.08.2012
-
110. 28.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2012, 28.06.2012
-
111. 28.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2012, 28.06.2012
-
112. 25.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 679/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
113. 25.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2012, 21.06.2012
-
114. 21.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 43/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
Administrație
115. 21.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2012, 20.06.2012, 21.06.2012
-
116. 18.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2012, 14.06.2012
-
117. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 122/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
118. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 176/2012
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
119. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 199/2012
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
-
120. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 200/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
121. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 206/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
122. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 208/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
123. 14.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 225/2012
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
124. 14.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2012, 14.06.2012
-
125. 14.06.2012 Raportul de activitate pe anul 2010 al Agentiei Nationale Anti-Doping Învățământ
126. 23.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 577/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
127. 23.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 822/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
128. 23.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 824/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
129. 23.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 857/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
130. 23.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.05.2012, 22.05.2012, 23.05.2012
-
131. 23.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2012, 23.05.2012
-
132. 22.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 59/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
-
133. 22.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 74/2012
Proiect de Lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
134. 22.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 81/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
135. 11.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2012
-
136. 26.04.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 68/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Muncă
137. 26.04.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 444/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Muncă
138. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2012
-
139. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2012
-
140. 24.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 35/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Juridică
141. 11.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 669/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia
-
142. 11.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 677/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
-
143. 11.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 31/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
-
144. 11.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2012, 03.04.2012, 04.04.2012, 05.04.2012
-
145. 11.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2012, 05.04.2012
-
146. 28.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2012, 22.03.2012
-
147. 27.03.2012 RAPORT asupra PL nr. 541/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului
-
148. 27.03.2012 RAPORT asupra PL nr. 202/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
149. 26.03.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2012, 21.03.2012, 22.03.2012
-
150. 15.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2012, 08.03.2012
-
151. 12.03.2012 RAPORT asupra PL nr. 30/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002
Juridică
152. 12.03.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.03.2012, 07.03.2012, 08.03.2012
-
153. 07.03.2012 RAPORT asupra PL nr. 203/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
154. 07.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2012, 01.02.2012
-
155. 01.03.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2012, 29.02.2012, 01.03.2012
-
156. 28.02.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2012, 23.02.2012
-
157. 28.02.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.02.2012
-
158. 27.02.2012 RAPORT asupra PL nr. 571/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
159. 23.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 19/2012
Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
160. 23.02.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2012, 22.02.2012, 23.02.2012
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 18 octombrie 2019, 15:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro