Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2009
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..732      >>

înregistrări găsite: 732
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 18.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 335/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
201. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 330/2009
Propunere legislativă "Legea învățământului preuniversitar"
-
202. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 331/2009
Propunere legislativă "Legea educației permanente"
-
203. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 332/2009
Propunere legislativă "Legea învățământului superior"
-
204. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 333/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
205. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 374/2009
Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
-
206. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 380/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-
207. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 381/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
208. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 382/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
-
209. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 383/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
-
210. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 384/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
-
211. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 385/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. a obiectivului de investiție „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2”
-
212. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 386/2009
Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003
-
213. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 387/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă
-
214. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 388/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
215. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 389/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Anexa la OUG nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
-
216. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 392/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
217. 15.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 144/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996
Administrație
218. 15.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 390/2009
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
-
219. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 306/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmbovița
-
220. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 329/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
-
221. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 334/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
-
222. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 337/2009
Propunere legislativă privind Camerele pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
-
223. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 338/2009
Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole"
-
224. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 339/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
225. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 340/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
226. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 341/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
227. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 342/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
228. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 343/2009
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
229. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 344/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
230. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 345/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
231. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 346/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
-
232. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 347/2009
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
-
233. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 348/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine
-
234. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 349/2009
Propunere legislativă privind protecția infrastructurilor critice și înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Infrastructurilor Critice
-
235. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 352/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
-
236. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 353/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București, la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg, la 10 noiembrie 2008
-
237. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 354/2009
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, precum și a altor autorități ale administrației publice centrale
-
238. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 355/2009
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
-
239. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 357/2009
Proiect de Lege privind modificarea art.8 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994
-
240. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 359/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 2 iulie 1992
-
241. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 360/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 și 10 aprilie 2009, privind modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungaria, semnată la București la 28 noiembrie 1973
-
242. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 361/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 8 mai 2009
-
243. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 362/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008
-
244. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 363/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21 - 23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
-
245. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 364/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Garanțiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008
-
246. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 365/2009
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, și respectiv prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 5 mai 2008
-
247. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 375/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
248. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 376/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
-
249. 08.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 377/2009
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor *(Împrumutat"), și KfW, Frankfurt pe Main ("KfW), pentru 8.000.000 euro, semnat la București, la 31 iulie 2008 și respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului - Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (etapa a 4-a)
-
250. 04.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 537/2004
Proiect de Lege privind Codul Civil
-
251. 03.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 17/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-
252. 03.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 284/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată
-
253. 03.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 319/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Administrație
254. 02.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 98/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
-
255. 19.08.2009 RAPORT asupra PL nr. 342/2008
Propunere legislativă privind completarea Codului Civil
-
256. 19.08.2009 RAPORT asupra PL nr. 318/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.239 din Codul penal
-
257. - 19.08.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.07.2009, 07.07.2009
-
258. 19.08.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.07.2009
-
259. 18.08.2009 AVIZ asupra PL nr. 326/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
260. 18.08.2009 AVIZ asupra PL nr. 327/2009
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri
-
261. 18.08.2009 AVIZ asupra PL nr. 328/2009
Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești
-
262. 27.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 187/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
263. 27.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 282/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
-
264. 27.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 309/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată
-
265. 27.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 310/2009
Propunere legislativă pentru abrogarea art.II din Legea nr.305/208 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
266. 02.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 187/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
267. 02.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 282/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
-
268. 02.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 309/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată
-
269. 02.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 310/2009
Propunere legislativă pentru abrogarea art.II din Legea nr.305/208 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
270. 30.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 288/2009
Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Cintei, județul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand
-
271. 30.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 315/2009
Propunere legislativă privind stimularea elevilor care au primit distincții la olimpiadele școlare naționale
-
272. 30.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 316/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare
-
273. 30.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 323/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
-
274. 30.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 324/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
275. 30.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 325/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
276. 29.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 302/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9² alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
277. 29.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 143/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2008 pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
-
278. 29.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 281/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
279. 29.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 294/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2009 pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
280. 26.06.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 258/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2009 pentru completarea art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României
-
281. 25.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 169/2008
Propunere legislativă privind modificarea art.6 și art.123 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței
-
282. 25.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 285/2009
Proiect de Lege privind formularea de către România a unei declarații în baza art.35 alin.(2) din Tratatul privind Uniunea Europeană
-
283. 24.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 295/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din Regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006
-
284. 24.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 299/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații
-
285. 24.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 300/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009
-
286. 24.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 302/2009
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui și a Zilei Mamei
-
287. 24.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 313/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
288. 24.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 314/2009
Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
289. 23.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 190/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Economică
290. 22.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 308/2009
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
291. 17.06.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 100/2008
Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
-
292. 17.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 260/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
Tehnologia informației
293. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 264/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare
-
294. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 270/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei
-
295. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 276/2009
Propunere legislativă privind învățământul superior
-
296. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 277/2009
Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar
-
297. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 278/2009
Propunere legislativă privind statutul personalului didactic
-
298. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 283/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
-
299. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 286/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 12 iulie 2020, 16:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro