Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2016
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2016

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..532      >>

înregistrări găsite: 532
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 350/2016
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
201. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 351/2016
Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR
-
202. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 352/2016
Propunere legislativă privind reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învățământul preuniversitar
-
203. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 353/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
204. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 354/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
205. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 356/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
206. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 362/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
207. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 60/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
208. 26.09.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 100/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
-
209. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 193/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202 / 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
210. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 200/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Buget
211. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 217/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
212. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 257/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și modificarea unor acte normative
-
213. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 273/2016
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative
Muncă
214. 22.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 341/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
215. 22.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 242/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
216. 21.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 302/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
-
217. 21.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 525/2015
Propunere legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România
-
218. 21.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 104/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoștinței pentru Victoria Revoluției române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
219. 21.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 166/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată
Administrație
Apărare
220. 20.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 315/2016
Propunere legislativă privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria
Industrii
221. 20.09.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 332/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
222. 19.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 332/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
223. 14.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 471/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluție române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
224. 14.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 721/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
225. 13.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 152/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
Administrație
226. 07.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 98/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
Administrație
227. 07.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 100/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
-
228. 07.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 193/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202 / 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
229. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 199/2016
Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile
-
230. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 296/2016
Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
231. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 305/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016
-
232. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 307/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016
-
233. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 308/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Canadei, semnat la București la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea și Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
-
234. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 316/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
-
235. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 317/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
-
236. 29.06.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 21/2014
Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii
-
237. 29.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 108/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
-
238. 29.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 165/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale
Învățământ
Apărare
239. 29.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 218/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
240. 29.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 219/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice
-
241. 29.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 227/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990
-
242. 27.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 112/2016
Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative
-
243. 27.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 238/2016
Propunere legislativă privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală
Drepturile omului
244. 27.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 281/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
245. 27.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 282/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
246. 27.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 287/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
247. 27.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 289/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog și chemist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
-
248. 27.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 290/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
249. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 233/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
250. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 73/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
Învățământ
251. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 185/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Apărare
Politică externă
252. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 198/2016
Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
253. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 292/2016
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
254. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 293/2016
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
-
255. 21.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 206/2016
Proiect de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
Administrație
Tehnologia informației
256. 21.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 266/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
257. 21.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 267/2016
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei
-
258. 16.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 180/2016
Propunere legislativă privind modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
-
259. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 150/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
Administrație
260. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 167/2016
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale
Muncă
261. 14.06.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 555/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
262. 14.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 184/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică
Industrii
263. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 195/2016
Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
-
264. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 256/2016
Proiect de Lege privind aderarea României la Centrul European pentru interdependență și solidaritate mondială creat prin Rezoluția (89)14, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluția (93)51 adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993
-
265. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 258/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul sud-est European de Aplicare a Legii, semnat la București, la 22 iulie 2015
-
266. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 259/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București, la 18 noiembrie 2015
-
267. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 320/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
-
268. 13.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 738/2011
Proiect de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice
Apărare
269. 13.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 77/2016
Propunere legislativă pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
Învățământ
270. 13.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 216/2016
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
271. 08.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 417/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
272. 08.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 139/2016
Propunere legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului
Administrație
273. 08.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 249/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București, la 9 iulie 2015
-
274. 08.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 254/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții
-
275. 25.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 71/2016
Proiect de Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
276. 25.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 134/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
277. 18.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 7/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
278. 18.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 62/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010
Administrație
279. 17.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 59/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
Administrație
280. 17.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 93/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
281. 17.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 123/2016
Proiect de Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist
-
282. 17.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 179/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi aprobate de Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, la 1 iulie 2015, la București
-
283. 17.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 191/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
-
284. 17.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 212/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
-
285. 16.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 177/2016
Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris, la 2 septembrie 1949
-
286. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 127/2016
Propunere legislativă pentru modficarea art.352 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
-
287. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 204/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993
-
288. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 207/2016
Proiect de Lege privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
-
289. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 208/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
290. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 210/2016
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
-
291. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 211/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
292. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 213/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
293. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 214/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
294. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 220/2016
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
295. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 223/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
296. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 224/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
297. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 225/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice
-
298. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 226/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
299. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 228/2016
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 mai 2019, 20:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro