Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2003
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2003

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..429      >>

înregistrări găsite: 429
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 18.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 364/2003
Proiect de Lege privind afilierea Direcției Generale de Informații a Apărării la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare pentru Câmpul de Luptă și autorizarea plății cotizației anuale
-
201. 18.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 370/2003
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației
-
202. 18.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 383/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine
-
203. 18.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 388/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
204. 16.06.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.06.2003, 11.06.2003, 12.06.2003
-
205. 13.06.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.06.2003, 11.06.2003, 12.06.2003
-
206. 12.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 597/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii.
-
207. 12.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 144/2003
Propunere legislativă privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră
-
208. 11.06.2003 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 24/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România
Industrii
209. 10.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 377/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la București, la 28 iunie 2002
-
210. 06.06.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2003
-
211. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 579/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
212. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 598/2002
Propunere legislativă privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor prin alocarea de fonduri de la bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
-
213. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 648/2002
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.189/2 nov. 2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, și publicată în Monitorul Oficial nr.553/8 nov. 2000.
-
214. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 322/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
-
215. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 342/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Coșna, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava
-
216. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 343/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila
-
217. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 344/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Malu, prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu
-
218. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 345/2003
Proiect de Lege privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național
-
219. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 347/2003
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
-
220. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 353/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2002 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, semnat la București și la Bruxelles la 1 aprilie 2003
-
221. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 354/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha
-
222. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 359/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
-
223. 28.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 596/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 11 din Legea care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
-
224. 28.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 643/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
-
225. 28.05.2003 RAPORT COMUN asupra proiectului de Hot?râre pentru modificarea Bugetului de venituri ?i cheltuieli pe anul 2003 al Comisiei Na?ionale a Valorilor Mobiliare Senat
226. 28.05.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2003, 28.05.2003
-
227. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 662/2002
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război.
-
228. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 201/2003
Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Săliște, județul Sibiu
-
229. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 323/2003
Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
-
230. 22.05.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.05.2003, 21.05.2003
-
231. 20.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 308/2003
Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră
-
232. 20.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 317/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei pentru Implementarea în comun (JI) și a Acordului asupra proiectului ''Dezvoltarea utilităților municipale - sistemul de încălzire din Făgăraș - faza a doua - CT5, CT6, CT7,CT8, județul Brașov '', semnate la Oslo la 21 decembrie 2001
-
233. 19.05.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.2003, 15.05.2003
-
234. 15.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 538/2002
Propunere legislativă privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii agenți economici.
-
235. 15.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 541/2002
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2001 privind regimul accizelor.
-
236. 15.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 694/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor.
-
237. 15.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 304/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2003 privind vânzarea unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române S.A.
-
238. 15.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 306/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
239. 15.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 307/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
-
240. 15.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 312/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
-
241. 15.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 314/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
-
242. 15.05.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2003, 15.05.2003
-
243. 14.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 649/2002
Propunere legislativă pentru modificarea art.30 și a art.35 din Legea nr.414/ 2002 privind impozitul pe profit.
-
244. 14.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 677/2002
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor.
-
245. 14.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 313/2003
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta -Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
246. 09.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 291/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale
-
247. 07.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 110/2003
Propunere legislativă de modificare a prevederilor art.15 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002
-
248. 07.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 284/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică SUPER-SCHI ÎN CARPAȚI
-
249. 07.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 298/2003
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
250. 07.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 301/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2003 pentru modificarea și completarea art.20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
-
251. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 272/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
-
252. 24.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 280/2003
Proiect de Lege privind registrul unic de control
-
253. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 281/2003
Proiect de Lege privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
-
254. 24.04.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2003, 24.04.2003
-
255. 23.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 540/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind taxele și impozitele locale, cu modificările și completările ulterioare.
-
256. 23.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 580/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit.
-
257. 23.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 24/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România
Industrii
258. 23.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 274/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților
-
259. 23.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 275/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la București și la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr.489/2001 privind ratificarea acestui contract
-
260. 23.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 278/2003
Proiect de Lege privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003
-
261. 16.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 254/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
-
262. 16.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 262/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
-
263. 11.04.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2003, 09.04.2003, 10.04.2003
-
264. 11.04.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.2003, 09.04.2003, 10.04.2003
-
265. 10.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 294/2002
Propunere legislativă privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate.
-
266. 10.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 647/2002
Propunere legislativă privind repartizarea costurilor pentru energia termică și apă caldă.
-
267. 09.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 315/2002
Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 23 și 25 ale Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
-
268. 09.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 326/2002
Propunere legislativă privind răspunderea vânzătorului pentru bunurile de consum comercializate și garanțiile comerciale asociate acestora.
-
269. 09.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 246/2003
Proiect de Lege privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
-
270. 09.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 248/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
271. 08.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 682/2001
Propunere legislativă privind programele de Offset.
Industrii
272. 08.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 181/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română.
-
273. 08.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 508/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat.
-
274. 04.04.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.04.2003, 02.04.2003, 03.04.2003
-
275. 04.04.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.04.2003, 02.04.2003, 03.04.2003
-
276. 03.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 637/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 alin.(1) și art.21 alin.(3) lit.a) din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
-
277. 03.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 230/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
278. 03.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 231/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
279. 03.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 232/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public
-
280. 03.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 233/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale
-
281. 03.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 240/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
282. 02.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 464/2002
Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și al oficiilor pentru protecția consumatorilor județene, respectiv al municipiului București.
-
283. 02.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 222/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2003 pentru modificarea Legii nr.36/1993 privind finanțarea unor acțiuni de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova
-
284. 02.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 241/2003
Proiect de Lege privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (BIE)
-
285. 31.03.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2003, 26.03.2003
-
286. 31.03.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.03.2003, 26.03.2003
-
287. 26.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 676/2002
Propunere legislativă privind modificarea art.185 alin.(21) din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
-
288. 26.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 188/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea art.31 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale
-
289. 26.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 235/2003
Proiect de Lege privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător
-
290. 26.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 237/2003
Proiect de Lege pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD-Măsura 2.1-Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale
-
291. 25.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 620/2002
Propunere legislativă pentru instituirea "Ziua NATO în România"
-
292. 20.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 278/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării.
-
293. 20.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 280/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării.
-
294. 20.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 193/2003
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
295. 20.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 194/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
-
296. 18.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 558/2002
Propunere legislativă privind regimul acordării burselor private.
-
297. 18.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 636/2002
Propunere legislativă privind protejarea minorilor care desfășoară activități producătoare de venituri pe care nu au dreptul legal de a le gestiona.
-
298. 18.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 187/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului
-
299. 18.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 191/2003
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.40/2002 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 22 august 2019, 8:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro