Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2010
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2010

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..333      >>

înregistrări găsite: 333
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 220/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
201. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 222/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
202. 12.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 224/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
203. 12.05.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2010
-
204. 06.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 689/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
-
205. 06.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 185/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
-
206. 06.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 188/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată
-
207. 05.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 38/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare
-
208. 05.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 175/2010
Propunere legislativă privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
-
209. 04.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 654/2009
Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România
-
210. 04.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 13/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată
-
211. 04.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 45/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995- Legea învățământului
-
212. 04.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 139/2010
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările și completările ulterioare
-
213. 04.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 153/2010
Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetățenilor
-
214. 04.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 176/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
-
215. 04.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 192/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009
-
216. 02.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 291/2010
Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie
-
217. 01.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 330/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli
-
218. 28.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 702/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
-
219. 28.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 119/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
-
220. 28.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 137/2010
Proiect de Lege privind stimularea construcției de locuințe sociale
-
221. 28.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 147/2010
Propunere legislativă privind unele măsuri medico-sociale
-
222. 28.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 151/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
223. 28.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 164/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici
-
224. 28.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 181/2010
Propunere legislativă privind statutul personalului didactic
-
225. 28.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 182/2010
Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar
-
226. 28.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 199/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
-
227. 28.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2010
-
228. 28.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2010
-
229. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 129/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
230. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 158/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
231. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 159/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
-
232. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 166/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
233. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 169/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
-
234. 27.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 180/2010
Propunere legislativă privind învățământul superior
-
235. 22.04.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 723/2006
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii
-
236. 22.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 194/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
-
237. 22.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 120/2010
Propunere legislativă privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor
-
238. 21.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 109/2010
Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică
-
239. 21.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 126/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii de aprobare a Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
240. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 66/2010
Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România
-
241. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 99/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind cadastrul și publicitatea imobiliară nr.7/1996
-
242. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 103/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
-
243. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 118/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pe anul 2010
-
244. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 131/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
-
245. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 134/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
246. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 155/2010
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
247. 20.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2010
-
248. 13.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 39/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
249. 13.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 52/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
-
250. 13.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 59/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
-
251. 13.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 106/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
252. 12.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 30/2010
Propunere legislativă pentu modificarea și completarea OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
253. 12.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2010
-
254. 12.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2010
-
255. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 292/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
-
256. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 544/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
257. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 49/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice
-
258. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 55/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal
-
259. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 56/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal
-
260. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 58/2010
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
261. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 73/2010
Propunere legislativă "Legea responsabilității fiscal-bugetare"
-
262. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 74/2010
Propunere legislativă "Legea responsabilității fiscal-bugetare"
-
263. 31.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 53/2010
Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
-
264. 31.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 69/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
-
265. 31.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 83/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
266. 31.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 84/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
-
267. 31.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 88/2010
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
268. 31.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 89/2010
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
269. 31.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 90/2010
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Legea nr.155/2009
-
270. 30.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 65/2010
Proiectul Legii responsabilității fiscal-bugetare
-
271. 23.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 10/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
272. 17.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 43/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București, la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
-
273. 17.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 44/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 18 februarie 2010 și la Bruxelles, la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
-
274. 16.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 75/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Garanție dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporție de 80% a obligațiilor aferente Contractului de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și S.C. Ford România S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova
-
275. 12.03.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2010
-
276. 11.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 819/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
277. 11.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 578/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal
-
278. 11.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 583/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal
-
279. 11.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 700/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
280. 11.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 701/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
281. 11.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 704/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 Codul fiscal
-
282. 11.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 705/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
283. 01.03.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2010
-
284. 24.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 31/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială
-
285. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 638/2009
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
286. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 671/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
-
287. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 690/2009
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical
-
288. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 26/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
-
289. 23.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 30/2010
Propunere legislativă pentu modificarea și completarea OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
290. 23.02.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2010
-
291. 18.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 509/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
292. 18.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 12/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
-
293. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 561/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
294. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 579/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
295. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 606/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
296. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 625/2009
Proiect de Lege privind medicina școlară
-
297. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 648/2009
Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
-
298. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 655/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
299. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 673/2009
Propunere legislativă de modificare a art.47 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 august 2019, 6:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro