Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2016
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2016

<<      1..99 | 100..199 | 200..235

înregistrări găsite: 235
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 07.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 782/2015
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
Juridică
201. 03.03.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 320/2015
Proiect de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
Învățământ
202. 03.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 841/2015
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
203. 02.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 633/2015
Proiect de Lege privind conflictele de muncă
Juridică
204. 29.02.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 167/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă
-
205. 29.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 657/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
206. 29.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 661/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
207. 29.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 685/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
208. 29.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 19/2016
Proiect de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
209. 29.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2016, 18.02.2016
-
210. 29.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.02.2016, 25.02.2016
-
211. 29.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2016, 25.02.2016
-
212. 29.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2016, 18.02.2016
-
213. 26.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.02.2016, 04.02.2016
-
214. 26.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.02.2016, 11.02.2016
-
215. 26.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2016, 04.02.2016
-
216. 26.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2016, 11.02.2016
-
217. 22.02.2016 Comunicarea Comisiei c?e Parlamentul European, Consiliu, Banca Central?uropean?Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor si Banca European?e Investitii – Analiza anual? cresterii pentru 2016 – Consolidarea redres?i si stimularea convergentei - COM (2015) 690 -
218. 22.02.2016 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii – Analiza anuala a cresterii pentru 2016 – Consolidarea redresarii si stimularea convergentei - COM (2015) 690 -
219. 22.02.2016 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 si de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1303/2013 si (UE) nr.1305/2013 – COM (2015) 701 -
220. 22.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.01.2016, 26.01.2016, 27.01.2016, 28.01.2016
-
221. 22.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.01.2016, 26.01.2016, 27.01.2016, 28.01.2016
-
222. 18.02.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 616/2013
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României
-
223. 18.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 836/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
224. 18.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 873/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
225. 18.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 897/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
226. 18.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 7/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
227. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 404/2014
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi
Buget
228. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 194/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
229. 10.02.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 655/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
Buget
230. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 696/2015
Proiect de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
231. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 888/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului
Buget
232. 08.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 774/2015
Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților
-
233. 08.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 809/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
-
234. 08.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 887/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
235. 26.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 881/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 12 iulie 2020, 4:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro