Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2009
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..732      >>

înregistrări găsite: 732
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 289/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2009 pentru modificarea art.39 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
301. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 290/2009
Proiect de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
-
302. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 291/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora
-
303. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 292/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
-
304. 16.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 293/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar
-
305. 11.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 248/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
306. 11.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 364/2007
Propunere legislativă privind Autoritatea Electorală
-
307. 11.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 365/2007
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
308. 11.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 670/2008
Proiect de Lege pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
-
309. 11.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 108/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completartea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
310. 11.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 246/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
311. 11.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 258/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2009 pentru completarea art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României
-
312. 11.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 274/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008
Apărare
313. 10.06.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 624/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
-
314. 10.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 251/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lungulețu, jud.Dâmbovița
-
315. 10.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 271/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
-
316. 10.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 272/2009
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
-
317. 10.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 273/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
318. 10.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 275/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997
-
319. 10.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 279/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România
-
320. 10.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 280/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 al Legii apiculturii nr.89/1998
-
321. 25.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 227/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
322. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 232/2009
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
-
323. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 234/2009
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune
-
324. 25.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 235/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Administrație
325. 25.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 243/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 53 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală
Administrație
326. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 247/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2009 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
-
327. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 248/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
328. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 249/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
-
329. 25.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 250/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008
Apărare
330. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 252/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
331. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 253/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
332. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 254/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
333. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 255/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
334. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 256/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
335. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 257/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2009 pentru modificarea art.7 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
336. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 259/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
337. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 261/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
338. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 262/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
-
339. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 263/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008
-
340. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 265/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
-
341. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 266/2009
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal
-
342. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 267/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
343. 25.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 268/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
344. 12.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 223/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
Administrație
345. 11.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 799/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind sistemul electoral
-
346. 11.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 278/2008
Proiect de Lege privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European
-
347. 08.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 669/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
348. 07.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 148/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
349. 06.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 228/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
350. 06.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 236/2009
Proiect de Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice
-
351. 06.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 241/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici semnat la București la 29 decembrie 2008 și la Darmstadt la 9 ianuarie 2009 pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la data de 17 iulie 2003
-
352. 06.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 242/2009
Proiect de Lege privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind statutul forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
-
353. 06.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 244/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-
354. 04.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 141/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Agricultură
355. 29.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 338/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
356. 29.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 378/2006
Propunere legislativă privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului
-
357. 29.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 379/2006
Propunere legislativă "Codul electoral"
-
358. 29.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 381/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.1 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot
-
359. 29.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 358/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial 632/21.07.2006
-
360. 29.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 889/2007
Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
361. 29.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 893/2007
Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului
-
362. 28.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 195/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și a Legii nr.364 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
Apărare
363. 27.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 341/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43 din 21 ianuarie 2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
364. 27.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 372/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
365. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 206/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEȘTI, județul Dâmbovița
-
366. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 208/2009
Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară
-
367. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 212/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
368. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 214/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
-
369. 27.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 217/2009
Proiect de Lege privind completarea art.453 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură penală
-
370. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 219/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București, la 21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 23 ianuarie 1998
-
371. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 220/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
372. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 221/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
-
373. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 222/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare"
-
374. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 224/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
-
375. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 225/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
-
376. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 226/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
-
377. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 230/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 și semnat de România la 3 iunie 2008 privind amendarea Anexei de Securitate la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
-
378. 27.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 231/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între România și Republica Portugheză privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București 14 mai 2008
-
379. 13.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 565/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Administrație
380. 10.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 400/2008
Proiect de Lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
381. 10.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 153/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Politică externă
382. 08.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 584/2007
Propunere legislativă privind regimurile matrimoniale
-
383. 08.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 709/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
-
384. 08.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 35/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
385. 07.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 186/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
-
386. 07.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 207/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, semnat la București la 10 noiembrie 2008
-
387. 07.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 209/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
388. 07.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 210/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
389. 03.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 388/2008
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
390. 03.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 689/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
391. 03.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 184/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
-
392. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 132/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-
393. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 133/2009
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 14 al art.7 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
-
394. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 134/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României
-
395. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 135/2009
Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații ca autoritate publică autonomă sub control parlamentar
-
396. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 152/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara
Învățământ
397. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 191/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
-
398. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 192/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
399. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 193/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 12 iulie 2020, 16:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro