Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2010
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2010

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..333

înregistrări găsite: 333
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 674/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
-
301. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 675/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
302. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 680/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
303. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 709/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
-
304. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 715/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte act normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
-
305. 17.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 20/2010
Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne
-
306. 17.02.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2010
-
307. 11.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 391/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 și 3 și art.3 alin.1 și 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
-
308. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 631/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
-
309. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 632/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
310. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 634/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
311. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 645/2009
Propunere legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naționale
-
312. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 653/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință
-
313. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 666/2009
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
314. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 667/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
315. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 670/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009
-
316. 11.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 710/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
317. 10.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 3/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
-
318. 10.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 11/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație
-
319. 10.02.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2010
-
320. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 637/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
321. 04.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 641/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002
-
322. 04.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 643/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale
-
323. 04.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 644/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale
-
324. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 591/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
325. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 614/2009
Propunere legislativă privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi
-
326. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 640/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
327. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 646/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
-
328. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 647/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
-
329. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 676/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, modificată și completată prin Legea nr.303/2007
-
330. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 677/2009
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
331. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 681/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2009 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
-
332. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 695/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
333. 03.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 711/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 15 octombrie 2019, 9:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro