Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2009
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..732      >>

înregistrări găsite: 732
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
400. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 196/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public
-
401. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 197/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
402. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 199/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
-
403. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 200/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
404. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 201/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
-
405. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 202/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
-
406. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 203/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
-
407. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 204/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
408. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 205/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
-
409. 30.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 152/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara
Învățământ
410. 26.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 150/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
411. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 490/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Buget
412. 24.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 175/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
-
413. 24.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 176/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
414. 24.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 177/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
415. 24.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 178/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2008 privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
-
416. 24.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 181/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice
-
417. 24.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 182/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
-
418. 24.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 188/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
-
419. 24.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 194/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
-
420. 23.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 530/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-
421. 23.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 629/2006
Proiect de Lege privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-
422. 19.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 119/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
423. 18.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 170/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
424. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 187/2008
Propunere legislativă privind reglementarea activității agenților imobiliari și a societăților de intermediere imobiliară din care fac parte aceștia
Industrii
425. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 160/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare
-
426. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 161/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
-
427. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 166/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
428. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 168/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
-
429. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 169/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
430. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 172/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
431. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 185/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
432. 13.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 39/2009
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Sănătate
433. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 428/2008
Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale ale României în concordanță cu interesul național
Industrii
434. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 565/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Administrație
435. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 654/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
-
436. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 665/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
437. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 25/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare
-
438. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 869/2007
Propunere legislativă "Legea comasării"
Agricultură
439. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 104/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
Apărare
440. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 136/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
441. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 137/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
-
442. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 138/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007
-
443. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 139/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
444. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 140/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i) din Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
445. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 142/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
446. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 145/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
447. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 146/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2008 privind modificarea anexei nr.1¹ la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
-
448. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 147/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă
-
449. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 149/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
-
450. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 151/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
451. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 154/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
452. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 155/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
-
453. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 156/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
-
454. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 157/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
455. 10.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 159/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate
-
456. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 610/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001
Industrii
457. 09.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 73/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Egalitatea de șanse
458. 09.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 74/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Egalitatea de șanse
459. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 100/2008
Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
-
460. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 653/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
-
461. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 701/2008
Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Agricultură
462. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 23/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare
Administrație
463. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 24/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
464. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 526/2008
Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu construite din fondurile statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară foștilor sau actualilor chiriași
Administrație
465. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 610/2008
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Administrație
466. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 683/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994
Administrație
467. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 123/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE
-
468. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 126/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
-
469. 03.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 658/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art.103 alin.3 lit.c) din Codul penal
-
470. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 38/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
471. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 74/2009
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.114/2007, modificată prin Legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia
-
472. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 76/2009
Propunere legislativă privind acordarea unor fonduri pentru înălțarea de biserici
-
473. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 77/2009
Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru mânăstiri
-
474. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 78/2009
Propunere legislativă privind construirea unor case parohiale
-
475. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 79/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
476. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 80/2009
Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor
-
477. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 81/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
-
478. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 82/2009
Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari
-
479. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 84/2009
Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii
-
480. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 85/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
-
481. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 86/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
482. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 87/2009
Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
483. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 88/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
484. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 89/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
485. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 90/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
486. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 91/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
487. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 112/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorgenizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni
-
488. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 114/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
-
489. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 115/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
-
490. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 117/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
491. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 121/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
-
492. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 122/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2008 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
-
493. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 124/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare"
-
494. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 127/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
-
495. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 128/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
-
496. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 130/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
-
497. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 131/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activități la nivelul Guvernului
-
498. 02.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 345/2008
Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România
Drepturile omului
499. 02.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 668/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 12 iulie 2020, 13:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro