Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2016
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2016

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..532      >>

înregistrări găsite: 532
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
400. 31.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 90/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
401. 31.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 91/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
402. 31.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 94/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
403. 31.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 97/2016
Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român"
-
404. 30.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 752/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
405. 29.03.2016 RAPORT asupra scrisorii doamnei Raluca Alexandra Pruna, Ministrul Justitiei, referitoare la incuviintarea retinerii si a arestarii preventive privind pe domnul Sebastian Aurelian Ghita, deputat in Parlamentul Romaniei -
406. 24.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 53/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
407. 23.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 25/2016
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorilui national - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
-
408. 23.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 58/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
-
409. 23.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 61/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
410. 23.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 64/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
411. 23.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 65/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice
-
412. 23.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 66/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
413. 23.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 75/2016
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
414. 22.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 816/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/19901 societăților și reglementarea echivalării funcțiilor
Economică
415. 22.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 894/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
416. 22.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 11/2016
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate
Administrație
Sănătate
417. 17.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 25/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
Buget
Administrație
418. 17.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 149/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-
419. 17.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 718/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești
-
420. 16.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 267/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
421. 16.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 364/2015
Propunere legislativă privind completarea unor prevederi ale Legii admnistrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului
Administrație
422. 16.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 579/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
Administrație
423. 15.03.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 782/2015
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
Muncă
424. 15.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 807/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
-
425. 15.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 883/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării instanțelor judecătorești
-
426. 15.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 21/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
427. 15.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 54/2016
Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale, precum și a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea Uniunii Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890
-
428. 15.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 56/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
-
429. 15.03.2016 Raport asupra scrisorii Agentiei Nationale de Integritate prin care solicita sa ii fie comunicate masurile dispuse in cazul doamnei deputat Cataniciu Steluta Gustica cu privire la care au fost identificate elemente de incalcare a legislatiei privind regimul juridic al conflictelor de interese -
430. 15.03.2016 HOTARARE privind vacantarea unui loc de deputat -
431. 14.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 390/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
432. 14.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 50/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
433. 11.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 885/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
434. 10.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 555/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
435. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 63/2012
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Sănătate
436. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 140/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative
-
437. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 403/2014
Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României
Politică externă
438. 09.03.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 177/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI
-
439. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 503/2015
Propunere legislativă privind asociațiile de elevi
-
440. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 830/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
Buget
Muncă
441. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 34/2016
Propunere legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
442. 09.03.2016 Vacantarea unui loc de deputat -
443. 08.03.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 72/2012
Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite
-
444. 08.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 105/2014
Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală
-
445. 08.03.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 592/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției
-
446. 08.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 231/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial
-
447. 08.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 12/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004 și Legii 554/2004, precum și pentru completarea Legii 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ
Administrație
448. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 38/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
449. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 41/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015
-
450. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 49/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
-
451. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 51/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
452. 07.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 362/2013
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare
Agricultură
453. 07.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 643/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranță rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
-
454. 07.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 782/2015
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
Muncă
455. 07.03.2016 RAPORT asupra scrisorii doamnei Raluca Alexandra Pruna, Ministrul Justitiei, referitoare la incuviintarea retinerii si a arestarii preventive privind pe domnul Cristian Rizea, deputat in Parlamentul Romaniei -
456. 03.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 467/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
457. 02.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 463/2015
Proiect de Lege privind achizițiile publice verzi
-
458. 02.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 633/2015
Proiect de Lege privind conflictele de muncă
Muncă
459. 01.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 140/2015
Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic
Administrație
460. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 2/2016
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011(actualizată)
-
461. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 4/2016
Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate
-
462. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 22/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
463. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 23/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
464. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 24/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
465. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 26/2016
Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități
-
466. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 32/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
467. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 35/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
-
468. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 37/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
469. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 40/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.42 și 55 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
470. 25.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 310/2014
Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
Industrii
471. 25.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 814/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
472. 24.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 556/2014
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Administrație
473. 23.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 584/2011
Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
Agricultură
474. 23.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 141/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013
Economică
475. 23.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 395/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
476. 23.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 456/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
Buget
477. 23.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 884/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
478. 23.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 13/2016
Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
479. 23.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 14/2016
Propunere legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităților defavorizate afectate de sărăcie
-
480. 23.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 15/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
481. 23.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 16/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.33 alin.1, lit.g și a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013 cu modificările și completările ulterioare
-
482. 18.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 482/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Art.48, alin.(1) și (2) din Legea nr.67/2004 din 25 martie 2004 (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Administrație
483. 17.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 185/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
484. 17.02.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 452/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
485. 17.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 293/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
486. 17.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 498/2014
Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
487. 17.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 602/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
488. 17.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 651/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
489. 17.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 815/2015
Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f și art.15, alin.(2) și alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
490. 17.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 893/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română
-
491. 16.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 882/2015
Propunere legislativă privind schimbarea reședinței comunei Traian Vuia
-
492. 16.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 10/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014
-
493. 15.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 107/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
-
494. 15.02.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 649/2015
Proiect de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup
Drepturile omului
495. 15.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 809/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
496. 15.02.2016 RAPORT asupra scrisorii doamnei Raluca Alexandra Pruna, Ministrul Justitiei, referitoare la incuviintarea retinerii si arestarii preventive privind pe domnul deputat Madalin - Stefan Voicu -
497. 15.02.2016 RAPORT asupra scrisorii doamnei Raluca Alexandra Pruna, Ministrul Justitiei, referitoare la incuviintarea retinerii si arestarii preventive privind pe domnul deputat Nicolae Paun -
498. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 334/2014
Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație
Industrii
499. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 152/2015
Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 27 mai 2019, 10:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro