Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2009
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..732      >>

înregistrări găsite: 732
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 27.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 522/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare
-
501. 27.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 614/2008
Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh
-
502. 27.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 653/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
-
503. 27.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 671/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
504. 27.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 31/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
-
505. 27.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 32/2009
Propunere legislativă privind raportul anual de activitate al Președintelui României
-
506. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 22/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008
-
507. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 26/2009
Proiect de Lege privind instituțiile financiare nebancare
-
508. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 29/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
-
509. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 30/2009
Proiect de Lege privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"
-
510. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 33/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
-
511. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 34/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar
-
512. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 36/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
513. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 40/2009
Propunere legislativă privind creșterea capacității administrative și a performanțelor autorităților și instituțiilor publice
-
514. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 41/2009
Propunere legislativă privind Programul național vizând construirea unor dispensare medicale și locuințe pentru medici în mediul rural
-
515. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 42/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
516. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 43/2009
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
-
517. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 46/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad, la 26 ianuarie 2009
-
518. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 47/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații
-
519. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 49/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
520. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 50/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
-
521. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 51/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
-
522. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 52/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
523. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 53/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea
-
524. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 55/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
525. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 57/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române
-
526. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 58/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
-
527. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 59/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de ,,țară parteneră" la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism ,,Caravan Motor Turism Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009
-
528. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 61/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea și completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
529. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 62/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educației și Tineretului pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
-
530. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 63/2009
Propunere legislativă privind obligativitatea Consiliului General al Municipiului București cât și a consiliilor locale de a înființa piețe agroalimentare sociale la un număr de cel mult 20 000 de locuitori
-
531. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 65/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
532. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 66/2009
Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic
-
533. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 67/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
534. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 69/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
-
535. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 70/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal din 22/12/2003
-
536. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 71/2009
Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți
-
537. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 73/2009
Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naționale a României pentru dezvoltarea și modernizarea turismului
-
538. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 92/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
539. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 93/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
540. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 94/2009
Propunere legislativă privind gratuități la asistența medicală, medicamente și proteze
-
541. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 95/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
542. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 97/2009
Propunere legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi
-
543. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 99/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Națională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrilești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilești, județul Galați
-
544. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 100/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorului
-
545. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 102/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani
-
546. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 103/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
-
547. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 105/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
-
548. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 106/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
-
549. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 107/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale
-
550. 25.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 109/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național
-
551. 25.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2009
-
552. - 23.02.2009 -
553. 23.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2009
-
554. 19.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 564/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului
Administrație
555. 19.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 584/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Administrație
556. 19.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 613/2008
Propunere legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Administrație
557. 19.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 1/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2008 pentru prorogarea unor termene
-
558. 19.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 14/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției
-
559. 18.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 525/2008
Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România
Industrii
560. 17.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 143/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
-
561. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 214/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
-
562. 17.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 219/2008
Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc sa-și stabilească domiciliul în aceste județe
Drepturile omului
563. 17.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 335/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Drepturile omului
564. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 573/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
-
565. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 668/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
-
566. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 676/2008
Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publică, precum și transformarea acestuia în piață, numită "Piața Pensionarilor", piața agroalimentară socială și în parc numit "Parcul Pensionarilor"
-
567. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 677/2008
Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a Pieței Obor și a Parcului PĂSĂRARI situate în București sectorul 2 (conform anexei)
-
568. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 680/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
569. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 682/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare
-
570. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 684/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
571. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 705/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.24(r1)/2000
-
572. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 708/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
573. 16.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 570/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România
-
574. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 565/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Administrație
575. 12.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 44/2009
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009
-
576. 12.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.01.2009
-
577. 10.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 51/2007
Propunere legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română
Drepturile omului
578. 10.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 514/2008
Propunere legislativă privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României
Drepturile omului
579. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 2/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut între KfW, Frankfurt am Main (KfW) și România, semnat la Frankfurt am Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la București, la 28 decembrie 2007 pentru finanțarea Programului privind Infrastructura Municipală
-
580. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 3/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
-
581. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 4/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice
-
582. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 5/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne"
-
583. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 6/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
584. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 7/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2008 pentru completarea Legii învățământului nr.84/1995
-
585. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 8/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
-
586. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 9/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la București la 24 iulie 2008
-
587. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 10/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr.2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la București la 30 mai 2008 și la Galați la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galați, la Contractul de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002
-
588. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 11/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
-
589. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 12/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2008 pentru ratificarea Contractului de Credit în cadrul facilității de cofinanțare CSNR între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București, la 24 noiembrie 2008
-
590. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 13/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
-
591. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 15/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
-
592. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 16/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
593. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 17/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-
594. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 18/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului semnat la București, la 11 iulie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București, la 24 octombrie 1998
-
595. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 19/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
-
596. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 20/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 și a Protocolului privind un amendament al Convenției privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 și, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 și a Protocolului privind un amendament al Convenției privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
-
597. 09.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 862/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
-
598. 09.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 144/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005
-
599. 09.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 419/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 12 iulie 2020, 16:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro