Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2016
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2016

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..532

înregistrări găsite: 532
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 194/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
501. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 649/2015
Proiect de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup
Drepturile omului
502. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 681/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Administrație
503. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 733/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
504. 10.02.2016 RAPORT asupra adresei Biroului permanent nr. 64, 63 BP din 1 februarie 2016 referitoare la demisia domnului Ion Stan din calitatea de deputat si asupra scrisorii din partea Tribunalului Bucuresti ? Sectia I Penala referitoare la domnul deputat Ion Stan -
505. 03.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 650/2015
Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
Agricultură
506. 02.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 275/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale
Administrație
507. 02.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 255/2015
Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative
-
508. 02.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 868/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
509. 02.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 870/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
-
510. 27.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 881/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
511. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 806/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea și educarea publicului inclusiv sub aspect științific și tehnologic
-
512. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 813/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca personae juridice de utilitate publică
-
513. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 820/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
514. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 821/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
515. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 823/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
516. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 851/2015
Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare
-
517. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 863/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
518. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 864/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
519. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 872/2015
Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale
-
520. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 873/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
521. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 874/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
522. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 875/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr.218/2002
-
523. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 887/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
524. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 888/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului
-
525. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 889/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al peroanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
-
526. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 891/2015
Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
-
527. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 892/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii
-
528. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 895/2015
Proiect de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reforma sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
-
529. 25.01.2016 AVIZ asupra PL nr. 897/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
530. 19.01.2016 RAPORT asupra PL nr. 368/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
531. 04.01.2016 RAPORT asupra PL nr. 125/2013
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public și, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii Naționale a României
Administrație
532. 04.01.2016 RAPORT asupra PL nr. 291/2015
Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
Administrație

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 25 mai 2019, 0:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro