Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2009
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..732      >>

înregistrări găsite: 732
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
600. 06.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 209/2008
Proiect de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi
Apărare
601. 06.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 217/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Administrație
602. 06.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 637/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, adoptat la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003
-
603. 06.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 640/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York, la 18 decembrie 2002, semnat de România la 24 septembrie 2003
-
604. 03.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 284/2008
Propunere legislativă privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local
-
605. 03.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 385/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
-
606. 03.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 590/2008
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind înființarea Institutului Universitar European de la Florența, semnată în 1972 și revizuită în anul 1992
-
607. 02.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 406/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 598/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.802 din 05/11/2002
-
608. 02.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 161/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000
-
609. 02.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 211/2008
Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopției
-
610. 02.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 342/2008
Propunere legislativă privind completarea Codului Civil
-
611. 02.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 397/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
-
612. 02.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 409/2008
Propunere legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului
-
613. 02.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 517/2008
Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
614. 02.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 612/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română
-
615. 02.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 685/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005
-
616. 30.01.2009 RAPORT asupra PL nr. 167/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1968 Codul Penal al României, republicat
-
617. 30.01.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 389/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
-
618. 29.01.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 298/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României
-
619. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 423/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
620. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 493/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
621. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 499/2008
Propunere legislativă privind emiterea, acordarea și utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informației
-
622. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 500/2008
Propunere legislativă privind stimularea investițiilor
-
623. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 501/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
624. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 502/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
-
625. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 503/2008
Propunere legislativă pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
626. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 504/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
-
627. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 505/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
-
628. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 506/2008
Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
629. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 508/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
630. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 512/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
631. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 513/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
-
632. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 515/2008
Propunere legislativă privind instituirea "Programului de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România"
-
633. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 516/2008
Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
-
634. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 518/2008
Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
-
635. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 519/2008
Propunere legislativă privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului
-
636. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 520/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/1993 privind Codul de procedură fiscală
-
637. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 521/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
638. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 523/2008
Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale
-
639. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 527/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
-
640. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 528/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
641. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 529/2008
Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor de Familie din România
-
642. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 556/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
-
643. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 562/2008
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
644. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 563/2008
Propunere legislativă privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat"
-
645. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 566/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
-
646. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 567/2008
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
647. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 568/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
648. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 569/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
649. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 571/2008
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri
-
650. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 572/2008
Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe
-
651. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 574/2008
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
652. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 575/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
653. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 576/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
-
654. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 577/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
655. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 578/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
656. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 579/2008
Propunere legislativă privind parcările pe domeniul public
-
657. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 580/2008
Propunere legislativă pentru construirea de creșe și grădinițe
-
658. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 581/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312 din 28/06/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 30/06/2004
-
659. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 582/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului
-
660. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 583/2008
Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului
-
661. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 585/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată
-
662. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 587/2008
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj
-
663. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 588/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
664. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 598/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
665. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 599/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
-
666. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 600/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
-
667. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 601/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de SocietateaComercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A.
-
668. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 602/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
669. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 603/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
-
670. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 604/2008
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
671. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 606/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
-
672. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 607/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
673. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 608/2008
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2009, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
674. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 609/2008
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
675. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 615/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
-
676. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 617/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
677. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 618/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei IV (2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci
-
678. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 619/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
679. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 620/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
680. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 621/2008
Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008
-
681. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 622/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000
-
682. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 623/2008
Propunere legislativă pentru înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți
-
683. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 634/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române precum și pentru abrogarea Cap.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
684. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 647/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvolării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole
-
685. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 648/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
686. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 649/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2008 privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
687. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 650/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
688. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 651/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
-
689. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 652/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
-
690. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 656/2008
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
-
691. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 657/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
692. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 659/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
-
693. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 660/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România
-
694. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 661/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
-
695. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 662/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
696. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 663/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al comunei Crasna, județul Sălaj
-
697. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 666/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
-
698. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 667/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
699. 27.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 669/2008
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 12 iulie 2020, 13:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro