Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare BP:*/2018

Numar înregistrari gasite: 123
  Numar Titlu Stadiu
1. BP435/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni înregistrată
05.09.2018
2. BP506/03.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații înregistrată
03.10.2018
3. BP509/03.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei înregistrată
03.10.2018
4. BP519/09.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
09.10.2018
5. BP521/09.10.2018 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor înregistrată
09.10.2018
6. BP522/09.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice înregistrată
09.10.2018
7. BP523/09.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar înregistrată
09.10.2018
8. BP524/09.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului înregistrată
09.10.2018
9. BP525/09.10.2018 Propunere legislativă - Legea concediului pentru divorț înregistrată
09.10.2018
10. BP526/10.10.2018 Propunere legislativă privind dialogul social înregistrată
10.10.2018
11. BP527/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală înregistrată
10.10.2018
12. BP528/10.10.2018 Propunere legislativă privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative înregistrată
10.10.2018
13. BP529/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
10.10.2018
14. BP530/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
10.10.2018
15. BP531/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare înregistrată
10.10.2018
16. BP532/11.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport înregistrată
11.10.2018
17. BP535/12.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 înregistrată
12.10.2018
18. BP536/16.10.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative înregistrată
16.10.2018
19. BP537/16.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții înregistrată
16.10.2018
20. BP538/16.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public înregistrată
16.10.2018
21. BP539/16.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 înregistrată
16.10.2018
22. BP541/17.10.2018 Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016 înregistrată
17.10.2018
23. BP542/17.10.2018 Propunere legislativă privind instituirea Zilei "Sveti Sava", sărbătoare a minorității sârbe din România înregistrată
17.10.2018
24. BP543/17.10.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și a altor acte normative înregistrată
17.10.2018
25. BP544/18.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente înregistrată
18.10.2018
26. BP545/18.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății înregistrată
18.10.2018
27. BP549/22.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români înregistrată
22.10.2018
28. BP550/22.10.2018 Propunere legislativă "Legea manualului școlar" înregistrată
22.10.2018
29. BP551/22.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal înregistrată
22.10.2018
30. BP552/22.10.2018 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului înregistrată
22.10.2018
31. BP553/23.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap înregistrată
23.10.2018
32. BP554/23.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 înregistrată
23.10.2018
33. BP555/23.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic înregistrată
23.10.2018
34. BP556/23.10.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate înregistrată
23.10.2018
35. BP557/23.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice înregistrată
23.10.2018
36. BP558/23.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români înregistrată
23.10.2018
37. BP559/23.10.2018 Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale înregistrată
23.10.2018
38. BP560/23.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului înregistrată
23.10.2018
39. BP561/23.10.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică înregistrată
23.10.2018
40. BP562/24.10.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România înregistrată
24.10.2018
41. BP563/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 înregistrată
24.10.2018
42. BP564/25.10.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 6 indice 1 și 6 indice 2 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat înregistrată
25.10.2018
43. BP568/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative înregistrată
29.10.2018
44. BP570/31.10.2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil înregistrată
31.10.2018
45. BP583/02.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor înregistrată
02.11.2018
46. BP584/01.11.2018 Propunere legislativă privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale înregistrată
01.11.2018
47. BP585/01.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români înregistrată
01.11.2018
48. BP591/02.11.2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil înregistrată
02.11.2018
49. BP592/06.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării si securității înregistrată
06.11.2018
50. BP593/06.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii înregistrată
06.11.2018
51. BP594/06.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere înregistrată
06.11.2018
52. BP595/06.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici înregistrată
06.11.2018
53. BP596/06.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice înregistrată
06.11.2018
54. BP597/06.11.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
06.11.2018
55. BP601/07.11.2018 Propunere legislativă privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" înregistrată
07.11.2018
56. BP602/07.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
07.11.2018
57. BP603/07.11.2018 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România înregistrată
07.11.2018
58. BP608/13.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.17 și alin.(2) al art.24 din Ordonanța de urgență nr.44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale înregistrată
13.11.2018
59. BP609/13.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri înregistrată
13.11.2018
60. BP610/13.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor înregistrată
13.11.2018
61. BP611/13.11.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov înregistrată
13.11.2018
62. BP612/13.11.2018 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România înregistrată
13.11.2018
63. BP613/13.11.2018 Propunere legislativă privind statutul polițistului local înregistrată
13.11.2018
64. BP614/13.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece înregistrată
13.11.2018
65. BP615/13.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
13.11.2018
66. BP617/13.11.2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 înregistrată
13.11.2018
67. BP618/13.11.2018 Propunere legislativă pentru înființarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul administrației publice locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă înregistrată
13.11.2018
68. BP620/14.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură înregistrată
14.11.2018
69. BP621/15.11.2018 Propunere legislativă privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu șofer ?VTS? înregistrată
15.11.2018
70. BP623/15.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
15.11.2018
71. BP630/20.11.2018 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău înregistrată
20.11.2018
72. BP631/20.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul înregistrată
20.11.2018
73. BP632/20.11.2018 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice înregistrată
20.11.2018
74. BP633/20.11.2018 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
20.11.2018
75. BP634/20.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" înregistrată
20.11.2018
76. BP635/20.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
20.11.2018
77. BP636/20.11.2018 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale înregistrată
20.11.2018
78. BP637/20.11.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" înregistrată
20.11.2018
79. BP638/20.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
20.11.2018
80. BP639/20.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată înregistrată
20.11.2018
81. BP640/20.11.2018 Propunere legislativă pentru Programul Național Prima Lumină înregistrată
20.11.2018
82. BP641/21.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 înregistrată
21.11.2018
83. BP642/21.11.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen înregistrată
21.11.2018
84. BP643/22.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente înregistrată
22.11.2018
85. BP644/22.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile înregistrată
22.11.2018
86. BP645/22.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 înregistrată
22.11.2018
87. BP646/22.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului înregistrată
22.11.2018
88. BP647/22.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice înregistrată
22.11.2018
89. BP649/22.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății înregistrată
22.11.2018
90. BP650/26.11.2018 Propunere legislativă privind trecerea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Maramureș și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare înregistrată
26.11.2018
91. BP651/26.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 înregistrat
26.11.2018
92. BP652/26.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 înregistrat
26.11.2018
93. BP657/27.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România înregistrată
27.11.2018
94. BP658/27.11.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele înregistrată
27.11.2018
95. BP659/28.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
28.11.2018
96. BP660/28.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
28.11.2018
97. BP661/29.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului înregistrată
29.11.2018
98. BP662/29.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război înregistrată
29.11.2018
99. BP663/29.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții înregistrată
29.11.2018
100. BP667/04.12.2018 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născuți înregistrată
04.12.2018
101. BP668/04.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății înregistrată
04.12.2018
102. BP669/04.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat înregistrată
04.12.2018
103. BP670/05.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău înregistrată
05.12.2018
104. BP671/05.12.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviația civilă din România înregistrată
05.12.2018
105. BP672/06.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale înregistrată
06.12.2018
106. BP674/11.12.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice înregistrată
11.12.2018
107. BP675/11.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului înregistrată
11.12.2018
108. BP676/11.12.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
11.12.2018
109. BP677/11.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap înregistrată
11.12.2018
110. BP678/12.12.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile înregistrat
12.12.2018
111. BP679/12.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății înregistrată
12.12.2018
112. BP680/12.12.2018 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional "Mihail Kogălniceanu" înregistrată
12.12.2018
113. BP681/13.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență înregistrat
13.12.2018
114. BP682/13.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene înregistrat
13.12.2018
115. BP683/13.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene înregistrat
13.12.2018
116. BP684/13.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată înregistrată
13.12.2018
117. BP685/13.12.2018 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri înregistrată
13.12.2018
118. BP686/14.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii înregistrat
14.12.2018
119. BP687/14.12.2018 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant înregistrat
14.12.2018
120. BP688/14.12.2018 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului înregistrată
14.12.2018
121. BP689/14.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale înregistrată
14.12.2018
122. BP690/14.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 înregistrată
14.12.2018
123. BP691/14.12.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății înregistrat
14.12.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 25 aprilie 2019, 17:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro