Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

Numar înregistrari gasite: 57
  Numar Titlu la Secretarul general din data
1. L493/25.08.2004 LEGE pentru modificarea alin (1) al art. 285 din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal 13.06.2005
2. L653/24.11.2009 LEGE pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 21.05.2012
3. L244/21.05.2012 LEGE pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență 29.10.2012
4. L157/06.06.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 26.11.2018
5. L219/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 26.11.2018
6. L229/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore 26.11.2018
7. L445/06.11.2017 LEGEA Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară 26.11.2018
8. L472/20.11.2017 LEGE privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București 26.11.2018
9. L523/11.12.2017 LEGE privind Statutul inspectorului de muncă 26.11.2018
10. L524/11.12.2017 LEGE pentru completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 26.11.2018
11. L526/11.12.2017 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 26.11.2018
12. L527/11.12.2017 LEGE privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș 26.11.2018
13. L528/11.12.2017 LEGE privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov 26.11.2018
14. L529/11.12.2017 LEGE privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București 26.11.2018
15. L560/18.12.2017 LEGE pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 26.11.2018
16. L12/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 26.11.2018
17. L24/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 26.11.2018
18. L50/05.02.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I - IV din învățământul de stat și confesional 26.11.2018
19. L90/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană 26.11.2018
20. L91/05.02.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice, din flora spontană și/sau cultură în zona montană 26.11.2018
21. L92/05.02.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrare a cărnii în zona montană 26.11.2018
22. L93/05.02.2018 LEGE pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană 26.11.2018
23. L94/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane 26.11.2018
24. L176/03.04.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 26.11.2018
25. L222/16.04.2018 LEGE pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București 26.11.2018
26. L333/04.06.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale 26.11.2018
27. L448/04.09.2018 LEGE pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 26.11.2018
28. L468/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență 26.11.2018
29. L584/17.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 26.11.2018
30. L585/17.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul ?i indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor 26.11.2018
31. L10/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora 04.12.2018
32. L48/02.02.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 04.12.2018
33. L134/22.02.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 04.12.2018
34. L240/25.04.2016 LEGEA Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil 04.12.2018
35. L283/04.09.2017 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 04.12.2018
36. L497/27.11.2017 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 04.12.2018
37. L508/04.12.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal 04.12.2018
38. L518/04.12.2017 LEGE privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România 04.12.2018
39. L177/03.04.2018 LEGE privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate 04.12.2018
40. L223/16.04.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 04.12.2018
41. L237/18.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 04.12.2018
42. L304/22.05.2018 LEGE privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor 04.12.2018
43. L321/29.05.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activită?ii Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat" ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii 04.12.2018
44. L336/04.06.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică 04.12.2018
45. L360/11.06.2018 LEGE pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.12.2018
46. L367/11.06.2018 LEGE pentru instituirea Anului Cărții în România 04.12.2018
47. L371/11.06.2018 LEGE privind instituirea Zilei dăruirii 04.12.2018
48. L374/18.06.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 04.12.2018
49. L405/25.06.2018 LEGE privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Națională a Constructorului 04.12.2018
50. L440/09.07.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România 04.12.2018
51. L474/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării inovării și producerii de mijloace imunoprofllactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 04.12.2018
52. L538/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 04.12.2018
53. L578/11.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 04.12.2018
54. L580/11.09.2018 LEGEA Lege pentru declararea municipiului Iași "Capitală istorică" a României și a municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României 04.12.2018
55. L642/05.11.2018 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 12.12.2018
56. L652/05.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 12.12.2018
57. L659/12.11.2018 LEGEA Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, și pentru modificarea anexei nr.2.2 din Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 12.12.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 aprilie 2019, 7:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro