Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2004

Numar înregistrari gasite: 151
  Numar Titlu Stadiu
1. L362/04.06.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. retrasă
de către inițiator
22.01.2004
2. L270/29.05.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată retrasă
de către inițiator
26.01.2004
3. L89/05.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoare adăugată. retrasă
de către inițiator
04.02.2004
4. L139/16.04.2003 Propunere legislativă privind acordarea unei pensii suplimentare cu titlul de "a XIII-a pensie" pensionarilor ce primesc pensii în sistemul asigurărilor sociale de stat. respinsă
definitiv
09.02.2004
5. L426/22.10.2003 Propunere legislativă privind modificarea art.84, alin.1 și 2 din Legea 215 din 23 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001 respinsă
definitiv
24.02.2004
6. L177/07.05.2003 Propunere legislativă privind gratuitatea la medicamente și dispozitive medicale pentru pensionarii provenind din personalul medico-sanitar. retrasă
de către inițiator
25.02.2004
7. L424/22.10.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare aprobată prin Legea nr.79/2003 retrasă
de către inițiator
25.02.2004
8. L60/11.02.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 retrasă
de către inițiator
25.02.2004
9. L82/18.02.2004 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasă
de către inițiator
25.02.2004
10. L135/09.04.2003 Propunere legislativă privind susținerea financiară a producătorilor agricoli care exploatează terenuri agricole cu suprafețe de culturi calamitate, în vederea efectuării însămânțărilor din primăvara anului 2003. respinsă
definitiv
01.03.2004
11. L389/02.09.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1995, republicată, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsă
definitiv
04.03.2004
12. L426/19.09.2002 Propunere legislativă privind susținerea financiară gratuită a producătorilor agricoli, necesară efectuării însămânțărilor din toamna anului 2002 respinsă
definitiv
04.03.2004
13. L250/11.06.2003 Propunere legislativă privind completarea art.11 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local respinsă
definitiv
11.03.2004
14. L390/17.09.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.134 din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, privind zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează respinsă
definitiv
11.03.2004
15. L406/24.09.2003 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu respins
definitiv
11.03.2004
16. BP126/26.02.2004 Propunere legislativă privind asociațiile pensionarilor retrasă
de către inițiator
12.03.2004
17. L153/03.03.2004 Propunere legislativă pentru înființarea Camerei Inginerilor Constructori în România retrasă
de către inițiator
16.03.2004
18. L157/03.03.2004 Propunere legislativă privind salarizarea clerului retrasă
de către inițiator
17.03.2004
19. L412/01.10.2003 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției judiciare retrasă
de către inițiator
22.03.2004
20. L148/03.03.2004 Propunere legislativă privind stimularea încasării redevenței în baza contractelor de concesionare a terenurilor cu destinație agricolă aflate în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului retrasă
de către inițiator
22.03.2004
21. L114/26.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 respinsă
definitiv
25.03.2004
22. L505/06.11.2002 Propunere legislativă privind accelerarea judecăților în materia restituirilor proprietăților funciare respinsă
definitiv
01.04.2004
23. L215/28.05.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
01.04.2004
24. L425/22.10.2003 Propunere legislativă privind salarizarea Clerului respinsă
definitiv
01.04.2004
25. L457/29.10.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în domeniul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. respinsă
definitiv
01.04.2004
26. L528/2002 Propunere legislativă privind modificarea art.61 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare respinsă
definitiv
05.04.2004
27. L472/10.11.2003 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 9 și a articolului 56 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
definitiv
05.04.2004
28. BP177/31.03.2004 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Presei Române retrasă
de către inițiator
06.04.2004
29. L518/22.11.2001 Propunere legislativă privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv după 6 martie 1945 de la cultele religioase retrasă
de către inițiator
07.04.2004
30. L357/10.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Hîrtop, județul Suceava. respinsă
definitiv
15.04.2004
31. L358/10.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Săbăreni, județul Giurgiu respinsă
definitiv
15.04.2004
32. L359/10.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Cosoba, prin reorganizarea comunei Joița, județul Giurgiu. respinsă
definitiv
15.04.2004
33. BP43/2004 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date între administrații (IDA), SEMNAT LA Geneva la 10 decembrie 2003, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest Program în anul 2004 retras
de către Senat
16.04.2004
34. BP39/2004 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.124(75) a Comitetului Securității retras
de către Senat
16.04.2004
35. L259/18.06.2003 Propunere legislativă privind regimul juridic al prostituției retrasă
de către inițiator
21.04.2004
36. L166/10.03.2004 Proiect de Lege privind medierea în materie civilă și organizarea profesiei de mediator retras
de către inițiator
26.04.2004
37. L176/07.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postunivesitar de stat cu taxă. respinsă
definitiv
03.05.2004
38. L323/28.04.2004 Propunere legislativă privind asociațiile pensionarilor retrasă
de către inițiator
03.05.2004
39. BP237/05.05.2004 Propunere legislativă privind Legea Energiei Termice retrasă
de către inițiator
06.05.2004
40. L115/26.03.2003 Propunere legislativă privind eternizarea faptelor martirilor, eroilor, luptătorilor pentru libertate, combatanților remarcați și participanților în revoluția din Decembrie 1989 respinsă
definitiv
10.05.2004
41. L313/29.07.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.118/2002 privind instituirea indemnizației de merit respinsă
definitiv
19.05.2004
42. L322/28.04.2004 Propunere legislativă pentru instituirea zilelor "Sădirii pomilor și arborilor pentru refacerea spațiilor verzi grav afectate pe teritoriul întregii țări" retrasă
de către inițiator
19.05.2004
43. L55/08.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere respins
definitiv
24.05.2004
44. L162/03.03.2004 Propunere legislativă privind regimul activităților de lobby retrasă
de către inițiator
24.05.2004
45. L180/17.03.2004 Propunere legislativă privind protecția unor drepturi personale nepatrimoniale. retrasă
de către inițiator
25.05.2004
46. L8/08.01.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.325 din Codul penal respinsă
definitiv
26.05.2004
47. L413/08.10.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Dorobanți, prin reorganizarea orașului Curtici, județul Arad respinsă
definitiv
26.05.2004
48. L181/17.03.2004 Propunere legislativă privind reglementarea decontului pentru naveta în mediul rural a cadrelor didactice de specialitate retrasă
de către inițiator
26.05.2004
49. L316/19.06.2002 Propunere legislativă de modificare a art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România respinsă
definitiv
08.06.2004
50. L380/19.09.2001 Propunere legislativă privind restabilirea drepturilor de proprietate și a reparațiilor pentru daunele cauzate proprietății private, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsă
definitiv
14.06.2004
51. L436/09.06.2004 Propunere legislativă privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, aparținând episcopiilor, unităților de cult oficial recunoscute în diaspora din țară retrasă
de către inițiator
24.06.2004
52. L457/14.06.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian retras
de către inițiator
23.09.2004
53. L431/09.06.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România retrasă
de către inițiator
06.10.2004
54. L673/2004 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale retrasă
de către inițiator
19.10.2004
55. L346/09.09.1999 Propunere legislativă privind protecția oamenilor și animalelor de companie sau domestice în procesul de conviețuire om-animal respinsă
definitiv
01.11.2004
56. L493/23.10.2002 Propunere legislativă privind protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate respinsă
definitiv
09.11.2004
57. L668/29.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de frontieră Române retrasă
de către inițiator
09.11.2004
58. L405/03.10.2001 Propunere legislativă privind deducerea din impozitul pe venitul global a cheltuielilor pentru construcția, achiziția sau îmbunătățirea confortului termic al locuinței proprietate personală retrasă
de către inițiator
17.11.2004
59. L285/01.07.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit. retrasă
de către inițiator
17.11.2004
60. L736/09.11.2004 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților retras
de către inițiator
17.11.2004
61. BP482/28.09.2004 Propunere legislativă privind înființarea comunei Șopârlița, prin reorganizarea comunei Pîrșcoveni, județul Olt retrasă
de către inițiator
29.11.2004
62. L370/23.09.1999 Propunere legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor retrasă
de către Senat
29.12.2004
63. L210/28.06.2000 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații retrasă
de către Senat
29.12.2004
64. L60/21.02.2001 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice retrasă
de către Senat
29.12.2004
65. L115/21.03.2001 Propunere legislativă privind reinstaurarea puterii circulatorii a monedei naționale în tranzacțiile comerciale, stoparea blocajului financiar în economie și prevenirea incapacității de plată a comercianților retrasă
de către Senat
29.12.2004
66. L116/21.03.2001 Propunere legislativă privind reconstituirea sumelor investite de persoanele fizice și juridice la Fondul Național de Investiții și acordarea de despăgubiri persoanelor fizice păgubite retrasă
de către Senat
29.12.2004
67. L143/25.04.2001 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinzătorilor mici și mijlocii retrasă
de către Senat
29.12.2004
68. L273/27.06.2001 Propunere legislativă privind restituirea către cultele religioase legal recunoscute din România, a documentelor de evidență, preluate abuziv de regimul comunist și deținute la Arhivele Naționale retrasă
de către Senat
29.12.2004
69. L399/26.09.2001 Propunere legislativă privind accesul cetățenilor români la dosarele de urmărire informativă ale Securității din perioada 30 august 1948-22 decembrie 1989 retrasă
de către Senat
29.12.2004
70. L166/27.03.2002 Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere retrasă
de către Senat
29.12.2004
71. L285/05.06.2002 Propunere legislativă - Legea cărții retrasă
de către Senat
29.12.2004
72. L474/16.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu retrasă
de către Senat
29.12.2004
73. L572/2002 Propunere legislativă privind unele reglementări fiscale referitoare la persoanele care exercită profesii liberale retrasă
de către Senat
29.12.2004
74. L586/2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic retrasă
de către Senat
29.12.2004
75. L103/12.03.2003 Propunere legislativă privind alocația de susținere pentru părintele singur. retrasă
de către Senat
29.12.2004
76. L196/21.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. retrasă
de către Senat
29.12.2004
77. L135/26.02.2004 Propunere legislativă privind Statutul deputaților și senatorilor retrasă
de către Senat
29.12.2004
78. L136/26.02.2004 Propunere legislativă privind statutul deputaților și al senatorilor retrasă
de către Senat
29.12.2004
79. L318/04.05.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru combaterea migrației politice clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
80. L514/25.08.2004 Proiectul Legii aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate, și a contului general al datoriei publice aferente anului 2003 clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
81. L515/25.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003 clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
82. L647/22.09.2004 Propunere legislativă privind transporturile rutiere retrasă
de către Senat
29.12.2004
83. L696/20.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.528/2002 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor portuare retrasă
de către Senat
29.12.2004
84. L724/26.10.2004 Propunere legislativă privind constituirea, organizarea și salarizarea corpului funcționarilor publici care gestionează fonduri comunitare retrasă
de către Senat
29.12.2004
85. L725/26.10.2004 Propunere legislativă pentru completarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasă
de către Senat
29.12.2004
86. L732/02.11.2004 Proiect de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
87. L739/09.11.2004 Propunere legislativă pentru prelungirea unui termen prevăzut de Legea nr.66/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România retrasă
de către Senat
29.12.2004
88. L740/09.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice retrasă
de către Senat
29.12.2004
89. L741/09.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasă
de către Senat
29.12.2004
90. L743/09.11.2004 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție retrasă
de către Senat
29.12.2004
91. L744/09.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului retrasă
de către Senat
29.12.2004
92. L761/15.11.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri financiare pentru lichidarea unor depozite constituite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
93. L762/15.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
94. L781/29.11.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
95. L784/29.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României la Asociația Înaltelor Jurisdicții de Casație ale țărilor care utilizează parțial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.) clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
96. L790/29.11.2004 Proiect de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
97. L801/29.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
98. L805/29.11.2004 Propunere legislativă privind Statutul Meșterului Popular retrasă
de către Senat
29.12.2004
99. L806/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 retrasă
de către Senat
29.12.2004
100. L807/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor retrasă
de către Senat
29.12.2004
101. L808/29.11.2004 Propunere legislativă privind instituirea testului antidrog retrasă
de către Senat
29.12.2004
102. L809/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.98 alin.(4) din OUG nr.9/2003, pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasă
de către Senat
29.12.2004
103. L810/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog și chimist, înființarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România retrasă
de către Senat
29.12.2004
104. L811/29.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române retrasă
de către Senat
29.12.2004
105. L816/06.12.2004 Propunere legislativă privind controlul plății impozitelor și taxelor pe averea dobândită retrasă
de către Senat
29.12.2004
106. L817/06.12.2004 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă retrasă
de către Senat
29.12.2004
107. BP102/18.02.2004 Propunere legislativă pentru declararea orașului Constanța -Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989 retrasă
de către Senat
29.12.2004
108. BP616/22.12.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
109. BP312/15.06.2004 Propunere legislativă privind majorarea unor categorii de pensii din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor retrasă
de către Senat
29.12.2004
110. BP337/01.07.2004 Propunere legislativă privind modificarea art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar retrasă
de către Senat
29.12.2004
111. BP341/07.07.2004 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice retrasă
de către Senat
29.12.2004
112. BP348/14.07.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului vamal al României retrasă
de către Senat
29.12.2004
113. BP451/07.09.2004 Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori retrasă
de către Senat
29.12.2004
114. BP462/14.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de muncă retrasă
de către Senat
29.12.2004
115. BP464/16.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții retrasă
de către Senat
29.12.2004
116. BP470/21.09.2004 Propunere legislativă pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor retrasă
de către Senat
29.12.2004
117. BP471/21.09.2004 Propunere legislativă privind stabilirea zilei de 15 August ca zi de sărbătoare națională nelucrătoare retrasă
de către Senat
29.12.2004
118. BP476/23.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România retrasă
de către Senat
29.12.2004
119. BP480/28.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendei nr.16/1994, cu modificările ulterioare retrasă
de către Senat
29.12.2004
120. BP488/30.09.2004 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România retrasă
de către Senat
29.12.2004
121. BP491/04.10.2004 Propunere legislativă pentru înființarea Camerei Inginerilor Constructori în România retrasă
de către Senat
29.12.2004
122. BP509/19.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase, recunoscute din România aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002 retrasă
de către Senat
29.12.2004
123. BP511/21.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate ca urmare a starii de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 retrasă
de către Senat
29.12.2004
124. BP517/26.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii penale privind reglementarea infracțiunii de îngrădire a exercitării profesiei de ziarist retrasă
de către Senat
29.12.2004
125. BP518/26.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap retrasă
de către Senat
29.12.2004
126. BP520/26.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.343/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap retrasă
de către Senat
29.12.2004
127. BP521/28.10.2004 Propunere legislativă privind declararea municipiului Blaj -ORAȘ MARTIR AL REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989 retrasă
de către Senat
29.12.2004
128. BP522/28.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului retrasă
de către Senat
29.12.2004
129. BP532/09.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 retrasă
de către Senat
29.12.2004
130. BP534/10.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului muncii în perioada 1950-1961 retrasă
de către Senat
29.12.2004
131. BP535/11.11.2004 Propunere legislativă privind instituirea zilelor "Sădirii pomilor și arborilor pentru refacerea spațiilor verzi grav afectate pe teritoriul întregii țări" retrasă
de către Senat
29.12.2004
132. BP544/16.11.2004 Propunere legislativă privind concordatul preventiv retrasă
de către Senat
29.12.2004
133. BP545/16.11.2004 Propunere legislativă privind garantarea informării prin presa scrisă a cetățenilor retrasă
de către Senat
29.12.2004
134. BP548/17.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare retrasă
de către Senat
29.12.2004
135. BP549/17.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale retrasă
de către Senat
29.12.2004
136. BP550/17.11.2004 Propunere legislativă privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie Oradea retrasă
de către Senat
29.12.2004
137. BP551/17.11.2004 Propunere legislativă pentru completarea art.43 din Legea bancară nr.58/1998, modificată și completată prin Legea nr.485/2003 retrasă
de către Senat
29.12.2004
138. BP559/22.11.2004 Propunere legislativă pentru completarea Legii spitalelor nr.270/2003, cu modificările și completările ulterioare retrasă
de către Senat
29.12.2004
139. BP571/23.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică retrasă
de către Senat
29.12.2004
140. BP572/23.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 retrasă
de către Senat
29.12.2004
141. BP573/23.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România retrasă
de către Senat
29.12.2004
142. BP574/23.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 retrasă
de către Senat
29.12.2004
143. BP595/02.12.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României retrasă
de către Senat
29.12.2004
144. BP596/06.12.2004 Propunere legislativă privind Legea cametei retrasă
de către Senat
29.12.2004
145. BP598/07.12.2004 Propunere legislativă pentru modificarea alin (1?) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2003 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore retrasă
de către Senat
29.12.2004
146. BP601/09.12.2004 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
147. BP602/10.12.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
148. BP605/15.12.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
149. BP610/16.12.2004 Proiectul Legii energiei termice clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
150. BP615/21.12.2004 Proiect de Lege privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului european de întreprindere clasat
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
29.12.2004
151. BP216/20.04.2004 Propunere legislativă privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974, cu modificările anterioare retrasă
de către Senat
29.12.2004

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 aprilie 2019, 3:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro