Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: trimise la Presedintele României pentru promulgare

Numar înregistrari gasite: 25
  Numar Titlu la promulgare din data
1. L534/20.08.2020 LEGEA Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 13.03.2021
2. L179/03.04.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ?i administrarea Societă?ii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucure?ti 18.03.2021
3. L89/02.03.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii petrolului nr.238/2004 18.03.2021
4. L549/01.09.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asocia?iilor ?i funda?iilor 18.03.2021
5. L608/29.09.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 18.03.2021
6. L662/09.11.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum ?i a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 18.03.2021
7. L694/28.12.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protec?ie socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum ?i pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salaria?ilor ?i angajatorilor în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum ?i pentru stimularea cre?terii ocupării for?ei de muncă 18.03.2021
8. L542/20.08.2020 LEGEA Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind ?Majorarea selectivă de capital 2018? și Rezoluția nr.272/2020 privind ?Majorarea generală de capital 2018?, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 22.03.2021
9. L621/05.10.2020 LEGEA Lege pentru instituirea anului 2021 - ?Anul Tudor Vladimirescu? ?i declararea lui Tudor Vladimirescu ?i a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai na?iunii române 22.03.2021
10. L656/09.11.2020 LEGEA Lege privind înfiin?area Institutului Teologic Cre?tin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucure?ti 22.03.2021
11. L210/08.08.2017 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 24.03.2021
12. L7/05.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 24.03.2021
13. L126/11.03.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul 24.03.2021
14. L131/18.03.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 24.03.2021
15. L264/03.06.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale 24.03.2021
16. L331/01.07.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonan?ei de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfă?urării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 24.03.2021
17. L339/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri 24.03.2021
18. L368/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea ?i protec?ia infrastructurilor critice 24.03.2021
19. L497/16.09.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului institu?ional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 24.03.2021
20. L302/18.05.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor ?i altor opera?iuni cu produse militare 24.03.2021
21. L507/20.08.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și cerficarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum ?i a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice 24.03.2021
22. L7/08.01.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea ?i completarea art.10 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ?i pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului na?ional de dezvoltare locală etapa I 24.03.2021
23. BP712/25.11.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii ?i Irlandei de Nord din Uniunea Europeană ?i din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare ?i ?edere pe teritoriul României 24.03.2021
24. BP645/09.11.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii 24.03.2021
25. L651/20.10.2020 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii 27.03.2021

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 16 aprilie 2021, 6:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro