Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: cu rapoarte depuse urmând a fi incluse pe ordinea de zi

Numar înregistrari gasite: 40
  Numar Titlu Stadiu
1. L143/1995 Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat raport
depus
14.03.1996
2. L158/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1996 privind regularizarea influențelor financiare înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. , ca urmare a reorganizării și restructurării Regiei Autonome ROMCEREAL - R.A. raport
depus
10.09.1996
3. L544/22.09.1997 Proiect de Lege privind remunerarea persoanelor alese sau numite precum și a unor categorii de personal din cadrul autorității publice. raport
depus
17.05.1999
4. L343/26.05.2010 Propunere legislativă - Legea educației naționale raport
depus
13.12.2018
5. L652/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice raport
depus
23.04.2015
6. L350/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 raport
depus
29.06.2016
7. L634/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.133 din Legea educației naționale nr.1/2011 raport
depus
13.12.2018
8. L250/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator raport
depus
10.12.2018
9. L251/04.05.2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
21.06.2017
10. L115/09.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor raport
depus
21.06.2017
11. L28/05.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 raport
depus
01.03.2018
12. L170/26.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 raport
depus
13.12.2018
13. L174/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
18.04.2018
14. L175/26.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor raport
depus
18.04.2018
15. L338/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale raport
depus
13.12.2018
16. L378/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011 raport
depus
13.12.2018
17. L505/04.09.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(4) al art.1 din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite raport
depus
12.12.2018
18. L514/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 raport
depus
12.12.2018
19. L655/12.11.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro raport
depus
13.12.2018
20. L662/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie raport
depus
13.12.2018
21. L668/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare raport
depus
11.12.2018
22. L669/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 raport
depus
12.12.2018
23. L670/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.56 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice raport
depus
12.12.2018
24. L671/12.11.2018 Propunere legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal raport
depus
11.12.2018
25. L672/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului raport
depus
12.12.2018
26. L673/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) indice 1 și alin.(1) indice 2 ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
12.12.2018
27. L675/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente raport
depus
12.12.2018
28. L678/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat raport
depus
13.12.2018
29. L679/19.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 raport
depus
11.12.2018
30. L681/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției raport
depus
10.12.2018
31. L682/19.11.2018 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii raport
depus
12.12.2018
32. L684/19.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate raport
depus
12.12.2018
33. L685/19.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora raport
depus
12.12.2018
34. L688/19.11.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri raport
depus
12.12.2018
35. L690/19.11.2018 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea, și în administrarea consiliului local al acesteia raport
depus
12.12.2018
36. L691/19.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2) indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 raport
depus
13.12.2018
37. L695/26.11.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare ?i investi?ii raport
depus
12.12.2018
38. L698/26.11.2018 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de dona?ie între operatorii economici ?i institu?iile sociale raport
depus
13.12.2018
39. L701/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 indice 1 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare raport
depus
13.12.2018
40. L708/03.12.2018 Propunere legislativă privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună raport
depus
12.12.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 19 aprilie 2019, 3:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro