Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2019

Numar înregistrari gasite: 113
  Numar Titlu Stadiu
1. BP20/06.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la Senat
11.02.2019
2. BP21/06.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic la Senat
11.02.2019
3. BP22/06.02.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu la Senat
11.02.2019
4. BP40/07.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completareaOrdonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la Senat
11.02.2019
5. BP44/13.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare la Senat
18.02.2019
6. BP45/13.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții specialede protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale la Senat
18.02.2019
7. BP87/27.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare la Senat
04.03.2019
8. BP88/27.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003, Codul muncii la Senat
04.03.2019
9. BP89/27.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora la Senat
04.03.2019
10. BP105/27.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier la Senat
04.03.2019
11. BP106/27.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
04.03.2019
12. BP107/27.02.2019 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare la Senat
04.03.2019
13. BP108/28.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2018 - Codul silvic la Senat
04.03.2019
14. BP109/28.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
04.03.2019
15. BP114/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004 la Senat
06.03.2019
16. BP115/05.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral la Senat
06.03.2019
17. BP131/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
11.03.2019
18. BP132/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
11.03.2019
19. BP148/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat la Senat
13.03.2019
20. BP149/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare la Senat
13.03.2019
21. BP151/11.03.2019 Propunere legislativă privind suspendarea permisului auto la Senat
13.03.2019
22. BP152/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern la Senat
13.03.2019
23. BP155/11.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
13.03.2019
24. BP156/12.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia la Senat
13.03.2019
25. BP180/18.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 la Senat
20.03.2019
26. BP183/19.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale la Senat
20.03.2019
27. BP199/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
25.03.2019
28. BP200/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar la Senat
25.03.2019
29. BP256/27.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă la Senat
01.04.2019
30. BP257/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului la Senat
01.04.2019
31. BP260/02.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la Senat
03.04.2019
32. BP261/02.04.2019 Propunere legislativă pentru constituirea și utilizarea Fondului special al autostrăzilor la Senat
03.04.2019
33. BP262/03.04.2019 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie la Senat
08.04.2019
34. BP273/03.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare la Senat
08.04.2019
35. BP274/03.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor la Senat
08.04.2019
36. BP275/08.04.2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare la Senat
10.04.2019
37. BP276/09.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 la Senat
10.04.2019
38. BP277/09.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României la Senat
10.04.2019
39. BP278/09.04.2019 Propunere legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene la Senat
10.04.2019
40. BP289/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții la Senat
15.04.2019
41. BP291/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(5) din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare la Senat
15.04.2019
42. BP294/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război la Senat
16.04.2019
43. BP295/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 la Senat
16.04.2019
44. BP296/16.04.2019 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice la Senat
23.04.2019
45. BP301/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 la Senat
23.04.2019
46. BP302/16.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
23.04.2019
47. BP303/17.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Senat
23.04.2019
48. BP304/17.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață la Senat
23.04.2019
49. BP305/17.04.2019 Propunere legislativă privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar la Senat
23.04.2019
50. BP309/24.04.2019 Propunere legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava la Senat
06.05.2019
51. BP310/24.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate" la Senat
06.05.2019
52. BP311/24.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate la Senat
06.05.2019
53. BP312/24.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
06.05.2019
54. BP313/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 la Senat
06.05.2019
55. BP314/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la Senat
06.05.2019
56. BP316/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor la Senat
06.05.2019
57. BP317/24.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 la Senat
06.05.2019
58. BP318/24.04.2019 Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor la Senat
06.05.2019
59. BP319/25.04.2019 Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice la Senat
07.05.2019
60. BP320/07.05.2019 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România la Senat
13.05.2019
61. BP321/07.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal la Senat
13.05.2019
62. BP322/07.05.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina la Senat
13.05.2019
63. BP332/08.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare la Senat
13.05.2019
64. BP333/09.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat la Senat
13.05.2019
65. BP334/13.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții la Senat
14.05.2019
66. BP335/14.05.2019 Propunere legislativă privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori la Senat
14.05.2019
67. BP336/14.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la Senat
14.05.2019
68. BP339/23.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române 21/1991 la Senat
28.05.2019
69. BP340/23.05.2019 Propunere legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor la Senat
28.05.2019
70. BP353/30.05.2019 Propunere legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România la Senat
03.06.2019
71. BP354/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Senat
05.06.2019
72. BP355/03.06.2019 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic la Senat
05.06.2019
73. BP358/04.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal -
74. BP367/05.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
11.06.2019
75. BP368/05.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România la Senat
11.06.2019
76. BP373/06.06.2019 Propunere legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române la Senat
11.06.2019
77. BP374/06.06.2019 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic la Senat
11.06.2019
78. BP375/06.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea unor legi electorale la Senat
11.06.2019
79. BP377/10.06.2019 Propunere legislativă privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți" la Senat
11.06.2019
80. BP378/10.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
11.06.2019
81. BP379/11.06.2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca la Senat
12.06.2019
82. BP390/12.06.2019 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu " la Senat
18.06.2019
83. BP391/12.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
18.06.2019
84. BP392/12.06.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru compleatrea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la Senat
18.06.2019
85. BP393/12.06.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum și pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la Senat
18.06.2019
86. BP395/13.06.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos la Senat
18.06.2019
87. BP396/14.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun la Senat
18.06.2019
88. BP398/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil la Senat
24.06.2019
89. BP400/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la Senat
24.06.2019
90. BP401/19.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, spre a fi supusă dezbaterii și aprobării Parlamentului României la Senat
24.06.2019
91. BP402/19.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare la Senat
24.06.2019
92. BP409/19.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii la Senat
24.06.2019
93. BP410/20.06.2019 Propunere legislativă privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală la Senat
24.06.2019
94. BP412/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat la Senat
26.06.2019
95. BP414/24.06.2019 Propunere legislativă privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat la Senat
26.06.2019
96. BP416/24.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
26.06.2019
97. BP417/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
26.06.2019
98. BP418/25.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii la Senat
26.06.2019
99. BP420/25.06.2019 Propunere legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională la Senat
26.06.2019
100. BP421/25.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România la Senat
26.06.2019
101. BP422/25.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
26.06.2019
102. BP423/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
01.07.2019
103. BP425/26.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române la Senat
01.07.2019
104. BP426/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
01.07.2019
105. BP427/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române la Senat
01.07.2019
106. BP428/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor la Senat
01.07.2019
107. BP429/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Senat
01.07.2019
108. BP430/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului la Senat
01.07.2019
109. BP461/27.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
01.07.2019
110. BP462/27.06.2019 Legea recunoștinței între generații la Senat
01.07.2019
111. BP463/01.07.2019 Propunere legislativă privind activitatea artiștilor interpreți-cascadori profesioniști și liber-profesioniști din România la Senat
01.07.2019
112. BP464/01.07.2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor la Senat
01.07.2019
113. BP469/02.07.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la Senat
03.07.2019

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 august 2019, 5:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro