Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Rapoarte depuse de comisii

  P.L. Titlu Depunere raport Document raport
Data Comisia Data Comisia Fisier
1. 335/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 05.01.2017 Buget 05.01.2017 Buget PDF format
2. 514/2016 Proiect de Lege privind adopția în România 05.01.2017 Muncă
Juridică
05.01.2017 Muncă
Juridică
PDF format
3. 1/2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 05.01.2017 Juridică 05.01.2017 Juridică PDF format
4. 180/2015 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate 11.01.2017 Agricultură
Juridică
11.01.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
5. 318/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor 11.01.2017 Agricultură
Juridică
     
6. 838/2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 17.01.2017 Buget
Muncă
17.01.2017 Buget
Muncă
PDF format
7. 356/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 17.01.2017 Industrii
Agricultură
17.01.2017 Industrii
Agricultură
PDF format
8. 469/2016 Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară 17.01.2017 Agricultură 17.01.2017 Agricultură PDF format
9. 521/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 19.01.2017 Administrație 19.01.2017 Administrație PDF format
10. 281/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 19.01.2017 Administrație 19.01.2017 Administrație PDF format
11. 294/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României " 19.01.2017 Administrație 19.01.2017 Administrație PDF format
12. 2/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 19.01.2017 Administrație 19.01.2017 Administrație PDF format
13. 408/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 30.01.2017 Industrii
Administrație
30.01.2017 Industrii
Administrație
PDF format
14. 105/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 02.02.2017 Buget 02.02.2017 Buget PDF format
15. 7/2017 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 06.02.2017 06.02.2017 Buget PDF format
16. 8/2017 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 06.02.2017 Buget 06.02.2017 Buget PDF format
17. 13/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru mediu 2014-2020) , semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 15.02.2017 Buget 15.02.2017 Buget PDF format
18. 14/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016 15.02.2017 Buget 15.02.2017 Buget PDF format
19. 17/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 15.02.2017 Industrii 16.02.2017 Industrii PDF format
20. 18/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București, la 4 iulie 2016 15.02.2017 Buget 15.02.2017 Buget PDF format
21. 19/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 15.02.2017 Buget 15.02.2017 Buget PDF format
22. 41/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale 16.02.2017 Tehnologia informației 16.02.2017 Tehnologia informației PDF format
23. 307/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare 20.02.2017 Apărare 20.02.2017 Apărare PDF format
24. 881/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.02.2017 Sănătate      
25. 372/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 20.02.2017 Apărare 20.02.2017 Apărare PDF format
26. 16/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București 20.02.2017 Apărare 20.02.2017 Apărare PDF format
27. 21/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.02.2017 Sănătate 20.02.2017 Sănătate PDF format
28. 129/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 20.02.2017 Juridică 20.02.2017 Juridică PDF format
29. 338/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 21.02.2017 Apărare
Politică externă
     
30. 15/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 21.02.2017 Juridică 15.02.2017 Juridică PDF format
31. 137/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 21.02.2017 Juridică 21.02.2017 Juridică PDF format
32. 72/2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor 22.02.2017 Administrație 22.02.2017 Administrație PDF format
33. 218/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației 22.02.2017 Administrație 22.02.2017 Administrație PDF format
34. 238/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 22.02.2017 Administrație 22.02.2017 Administrație PDF format
35. 586/2014 Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
36. 173/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
37. 489/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
38. 708/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
39. 731/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
40. 732/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
41. 751/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
42. 786/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
43. 874/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
44. 15/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 22.02.2017 Administrație 22.02.2017 Administrație PDF format
45. 36/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
46. 88/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
47. 118/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
48. 130/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
49. 187/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
50. 253/2016 Proiectul Legii sindicatelor 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
51. 384/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2017 Administrație 22.02.2017 Administrație PDF format
52. 406/2016 Propunere legislativă pentru reglementarea și organizarea votului electronic 22.02.2017 Administrație
Juridică
22.02.2017 Administrație
Juridică
PDF format
53. 407/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 22.02.2017 Administrație
Juridică
22.02.2017 Administrație
Juridică
PDF format
54. 440/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
55. 443/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2017 Muncă 22.02.2017 Muncă PDF format
56. 487/2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici 22.02.2017 Administrație 22.02.2017 Administrație PDF format
57. 530/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 22.02.2017 Administrație 22.02.2017 Administrație PDF format
58. 10/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 22.02.2017 Juridică 22.02.2017 Juridică PDF format
59. 185/2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir 23.02.2017 23.02.2017 Administrație PDF format
60. 810/2015 Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național 23.02.2017 Buget 23.02.2017 Buget PDF format
61. 303/2016 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 23.02.2017 23.02.2017 Buget
Cultură
PDF format
62. 415/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 23.02.2017 Buget
Cultură
23.02.2017 Buget
Cultură
PDF format
63. 420/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.02.2017 Buget 23.02.2017 Buget PDF format
64. 421/2016 Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale 23.02.2017 Muncă 23.02.2017 Muncă PDF format
65. 30/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completrea Legii nr.297/2004 privind piața de capital 23.02.2017 Buget 23.02.2017 Buget PDF format
66. 31/2017 Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale 23.02.2017 23.02.2017 Administrație PDF format
67. 69/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 23.02.2017 Apărare 21.02.2017 Apărare PDF format
68. 382/2014 Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro " 27.02.2017 Tehnologia informației 27.02.2017 Tehnologia informației PDF format
69. 422/2016 Proiect de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 27.02.2017 Buget 27.02.2017 Buget PDF format
70. 667/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale 28.02.2017 Muncă 28.02.2017 Muncă PDF format
71. 730/2015 Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale 28.02.2017 Muncă
Învățământ
28.02.2017 Muncă
Învățământ
PDF format
72. 324/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri 28.02.2017 Muncă 28.02.2017 Muncă PDF format
73. 423/2016 Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 28.02.2017 28.02.2017 Industrii
Transport
PDF format
74. 433/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația "Stichting Europeană " - Olanda 28.02.2017 Cultură 28.02.2017 Cultură PDF format
75. 437/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 28.02.2017 Industrii
Agricultură
28.02.2017 Industrii
Agricultură
PDF format
76. 459/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) 28.02.2017 Buget 22.02.2017 Buget PDF format
77. 489/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003 28.02.2017 Muncă
Învățământ
28.02.2017 Muncă
Învățământ
PDF format
78. 516/2016 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 28.02.2017 Buget 28.02.2017 Buget PDF format
79. 518/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 28.02.2017 Muncă 28.02.2017 Muncă PDF format
80. 11/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 28.02.2017 28.02.2017 Învățământ PDF format
81. 130/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe 28.02.2017 Apărare 28.02.2017 Apărare PDF format
82. 792/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 01.03.2017 Muncă
Juridică
01.03.2017 Muncă
Juridică
PDF format
83. 289/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog și chemist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România 01.03.2017 Muncă
Sănătate
01.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
84. 120/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România 01.03.2017 Transport 01.03.2017 Transport PDF format
85. 306/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 02.03.2017 Buget
Transport
02.03.2017 Buget
Transport
PDF format
86. 452/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 02.03.2017 Buget
Transport
02.03.2017 Buget
Transport
PDF format
87. 144/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect 02.03.2017 Administrație 02.03.2017 Administrație PDF format
88. 432/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație 02.03.2017 Administrație 02.03.2017 Administrație PDF format
89. 36/2017 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 02.03.2017 Buget 02.03.2017 Buget PDF format
90. 51/2017 Proiect de Lege privind înființarea, la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale 02.03.2017 Administrație
Muncă
02.03.2017 Administrație
Muncă
PDF format
91. 59/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal bugetare 02.03.2017 Buget 02.03.2017 Buget PDF format
92. 118/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str.Arțarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 02.03.2017 Administrație 02.03.2017 Administrație PDF format
93. 121/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 02.03.2017 Buget 02.03.2017 Buget PDF format
94. 99/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 06.03.2017 Agricultură
Administrație
07.03.2017 Agricultură
Administrație
PDF format
95. 452/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 06.03.2017 Sănătate 06.03.2017 Sănătate PDF format
96. 462/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală 06.03.2017 Agricultură 06.03.2017 Agricultură PDF format
97. 503/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 06.03.2017 Sănătate 06.03.2017 Sănătate PDF format
98. 308/2013 Propunere legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A 07.03.2017 Industrii 07.03.2017 Industrii PDF format
99. 481/2014 Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș 07.03.2017 Economică
Industrii
07.03.2017 Economică
Industrii
PDF format
100. 486/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 07.03.2017 Muncă 07.03.2017 Muncă PDF format
101. 704/2015 Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor 07.03.2017 Buget
Industrii
07.03.2017 Buget
Industrii
PDF format
102. 779/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 07.03.2017 Muncă
Sănătate
07.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
103. 133/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 07.03.2017 Muncă
Sănătate
07.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
104. 274/2016 Proiect de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung 07.03.2017 Economică
Muncă
07.03.2017 Economică
Muncă
PDF format
105. 317/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 07.03.2017 Cultură 07.03.2017 Cultură PDF format
106. 508/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 07.03.2017 Administrație
Juridică
07.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format
107. 98/2017 Proiect de Lege privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora 07.03.2017 Industrii 07.03.2017 Industrii PDF format
108. 148/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 07.03.2017 Statut 07.03.2017 Statut PDF format
109. 434/2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara. 08.03.2017 Mediu 09.03.2017 Mediu PDF format
110. 211/2015 Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 08.03.2017 Agricultură
Mediu
08.03.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
111. 9/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne 08.03.2017 Administrație
Apărare
08.03.2017 Administrație
Apărare
PDF format
112. 695/2015 Proiect de Lege privind declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare națională 09.03.2017 Administrație
Cultură
09.03.2017 Administrație
Cultură
PDF format
113. 337/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 09.03.2017 Buget 09.03.2017 Buget PDF format
114. 346/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 09.03.2017 Buget 09.03.2017 Buget PDF format
115. 354/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 09.03.2017 Buget 09.03.2017 Buget PDF format
116. 382/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal 09.03.2017 Buget 09.03.2017 Buget PDF format
117. 533/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 09.03.2017 Administrație
Sănătate
09.03.2017 Administrație
Sănătate
PDF format
118. 40/2017 Proiect de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate 09.03.2017 Administrație 09.03.2017 Administrație PDF format
119. 109/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară 09.03.2017 Transport 09.03.2017 Transport PDF format
120. 111/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A. 09.03.2017 Buget 09.03.2017 Buget PDF format
121. 467/2014 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 13.03.2017 Buget 13.03.2017 Buget PDF format
122. 97/2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" 13.03.2017 Administrație
Cultură
13.03.2017 Administrație
Cultură
PDF format
123. 231/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua Partizanilor Anticomuniști 13.03.2017 Apărare 13.03.2017 Apărare PDF format
124. 519/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 13.03.2017 Muncă 13.03.2017 Muncă PDF format
125. 528/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei 13.03.2017 Administrație
Cultură
13.03.2017 Administrație
Cultură
PDF format
126. 103/2017 Propunere legislativă privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire 13.03.2017 Industrii 13.03.2017 Industrii PDF format
127. 127/2017 Propunere legislativă (inițiativă cetățenească) privind revizuirea Constituției României 13.03.2017 Juridică 13.03.2017 Juridică PDF format
128. 164/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 14.03.2017 Muncă 14.03.2017 Muncă PDF format
129. 697/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 14.03.2017 Muncă 14.03.2017 Muncă PDF format
130. 785/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 14.03.2017 Muncă      
131. 13/2016 Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale 14.03.2017 Muncă 14.03.2017 Muncă PDF format
132. 371/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 14.03.2017 Agricultură 14.03.2017 Agricultură PDF format
133. 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.03.2017 Învățământ 14.03.2017 Învățământ PDF format
134. 28/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației și sportului nr.69/2000 14.03.2017 Învățământ 14.03.2017 Învățământ PDF format
135. 58/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundația Romanian Angel Appeal 14.03.2017 Sănătate 14.03.2017 Buget
Sănătate
PDF format
136. 119/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti 14.03.2017 Sănătate 14.03.2017 Buget
Sănătate
PDF format
137. 723/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget PDF format
138. 64/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget PDF format
139. 93/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 16.03.2017 Juridică 16.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format
140. 117/2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 16.03.2017 Administrație 16.03.2017 Administrație PDF format
141. 344/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget PDF format
142. 345/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget PDF format
143. 348/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.47 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 16.03.2017 Administrație
Juridică
16.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format
144. 397/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget PDF format
145. 495/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget PDF format
146. 534/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget
Administrație
PDF format
147. 535/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri 16.03.2017 Agricultură
Juridică
16.03.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
148. 10/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.03.2017 16.03.2017 Juridică PDF format
" " " 21.03.2017 Juridică PDF format
149. 56/2017 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget
Administrație
PDF format
150. 80/2017 Proiect de Lege pentru mdificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală 16.03.2017 Industrii
Administrație
16.03.2017 Industrii
Administrație
PDF format
151. 116/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.03.2017 Administrație 16.03.2017 Administrație PDF format
152. 136/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget PDF format
153. 154/2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2016 16.03.2017 Buget 16.03.2017 Buget PDF format
154. 325/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 20.03.2017 Administrație
Muncă
20.03.2017 Administrație
Muncă
PDF format
155. 336/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 20.03.2017 Sănătate 20.03.2017 Sănătate PDF format
156. 362/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale 20.03.2017 Muncă 20.03.2017 Muncă PDF format
157. 398/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 20.03.2017 Buget
Muncă
20.03.2017 Buget
Muncă
PDF format
158. 450/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei 20.03.2017 Muncă 20.03.2017 Muncă PDF format
159. 461/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 20.03.2017 Muncă 20.03.2017 Muncă PDF format
160. 146/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 20.03.2017 Administrație 20.03.2017 Administrație PDF format
161. 10/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 21.03.2017 Juridică 16.03.2017 Juridică PDF format
" " " 21.03.2017 Juridică PDF format
162. 52/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei și gazelor naturale nr.123/2012 21.03.2017 Industrii 21.03.2017 Industrii PDF format
163. 79/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 21.03.2017 21.03.2017 Industrii PDF format
164. 84/2017 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică 21.03.2017 Industrii 21.03.2017 Industrii PDF format
165. 522/2015 Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței 22.03.2017 Buget 22.03.2017 Buget PDF format
166. 417/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență 22.03.2017 Buget 22.03.2017 Buget PDF format
167. 471/2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România 22.03.2017 22.03.2017 Învățământ PDF format
168. 145/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 22.03.2017 Buget 22.03.2017 Buget PDF format
169. 38/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare 23.03.2017 Administrație 23.03.2017 Administrație PDF format
170. 258/2015 Propunere legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ 23.03.2017 Administrație
Învățământ
23.03.2017 Administrație
Învățământ
PDF format
171. 292/2015 Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor 23.03.2017 Buget 23.03.2017 Buget PDF format
172. 174/2016 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat 23.03.2017 Administrație
Sănătate
Învățământ
23.03.2017 Administrație
Sănătate
Învățământ
PDF format
173. 175/2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate 23.03.2017 Sănătate 23.03.2017 Sănătate PDF format
174. 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 23.03.2017 23.03.2017 Administrație
Învățământ
PDF format
175. 444/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 23.03.2017 Sănătate 23.03.2017 Sănătate PDF format
176. 22/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației 23.03.2017 Industrii
Administrație
23.03.2017 Industrii
Administrație
PDF format
177. 350/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 24.03.2017 Buget 24.03.2017 Buget PDF format
178. 736/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 24.03.2017 Buget 24.03.2017 Buget PDF format
179. 100/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 24.03.2017 Buget 24.03.2017 Buget PDF format
180. 174/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 27.03.2017 Industrii 27.03.2017 Industrii PDF format
181. 21/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii 27.03.2017 Juridică      
182. 547/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 27.03.2017 Juridică 27.03.2017 Juridică PDF format
183. 896/2015 Proiect de Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 27.03.2017 Muncă
Juridică
27.03.2017 Muncă
Juridică
PDF format
184. 127/2017 Propunere legislativă (inițiativă cetățenească) privind revizuirea Constituției României 27.03.2017 Juridică 29.03.2017 Juridică PDF format
185. 244/2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii 1950-1961 28.03.2017 Muncă 28.03.2017 Muncă PDF format
186. 304/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare 28.03.2017 Muncă
Învățământ
Juridică
28.03.2017 Muncă
Învățământ
Juridică
PDF format
187. 457/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 28.03.2017 Agricultură
Mediu
28.03.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
188. 33/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.03.2017 28.03.2017 Muncă PDF format
189. 73/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art.41 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 28.03.2017 Muncă
Sănătate
28.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
190. 268/2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii 29.03.2017 Buget 29.03.2017 Buget PDF format
191. 130/2014 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal 29.03.2017 Buget 29.03.2017 Buget PDF format
192. 291/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 29.03.2017 Buget
Juridică
29.03.2017 Buget
Juridică
PDF format
193. 343/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 29.03.2017 Buget 29.03.2017 Buget PDF format
194. 361/2016 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România 29.03.2017 Buget
Juridică
Transport
29.03.2017 Buget
Juridică
Transport
PDF format
195. 64/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 29.03.2017 Muncă
Sănătate
29.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
196. 133/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal 29.03.2017 Buget 29.03.2017 Buget PDF format
197. 156/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 29.03.2017 Buget 29.03.2017 Buget PDF format
198. 185/2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir 30.03.2017 Administrație 30.03.2017 Administrație PDF format
199. 716/2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 30.03.2017 Industrii 30.03.2017 Industrii
Administrație
PDF format
200. 772/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local 30.03.2017 Administrație      
201. 149/2016 Propunere legislativă privind obligativitatea și prioritizarea finanțării de fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile 30.03.2017 Buget 30.03.2017 Buget
Administrație
PDF format
202. 330/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 30.03.2017 Administrație
Juridică
30.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format
203. 431/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 30.03.2017 Administrație 30.03.2017 Administrație PDF format
204. 460/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim 30.03.2017 Administrație
Mediu
30.03.2017 Administrație
Mediu
PDF format
205. 34/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 30.03.2017 Administrație
Juridică
30.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format
206. 50/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 30.03.2017 Administrație
Juridică
30.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format
207. 102/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 30.03.2017 Administrație
Juridică
30.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format
208. 122/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative 30.03.2017 Administrație 30.03.2017 Administrație PDF format
209. 147/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 30.03.2017 Juridică 30.03.2017 Juridică PDF format
210. 557/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Sănătate 03.04.2017 Sănătate PDF format
211. 48/2014 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ 03.04.2017 Buget
Muncă
03.04.2017 Buget
Muncă
PDF format
212. 558/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 03.04.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
213. 32/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 03.04.2017 Învățământ 03.04.2017 Învățământ PDF format
214. 257/2015 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului 03.04.2017 Învățământ 03.04.2017 Învățământ PDF format
215. 323/2015 Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ 03.04.2017 Buget 03.04.2017 Buget
Muncă
PDF format
216. 66/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 03.04.2017 Învățământ
Juridică
03.04.2017 Învățământ
Juridică
PDF format
217. 230/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială 03.04.2017 Muncă 03.04.2017 Muncă PDF format
218. 287/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 03.04.2017 Învățământ 03.04.2017 Învățământ PDF format
219. 340/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Sănătate 03.04.2017 Sănătate PDF format
220. 341/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Sănătate 03.04.2017 Sănătate PDF format
221. 458/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Sănătate 03.04.2017 Sănătate PDF format
222. 518/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 03.04.2017 Muncă 03.04.2017 Muncă PDF format
223. 12/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 03.04.2017 Învățământ 03.04.2017 Muncă
Învățământ
PDF format
224. 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 03.04.2017 Învățământ 03.04.2017 Învățământ PDF format
225. 35/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 03.04.2017 Muncă 03.04.2017 Muncă PDF format
226. 117/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 03.04.2017 Administrație
Învățământ
03.04.2017 Administrație
Învățământ
PDF format
227. 146/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 03.04.2017 Administrație 03.04.2017 Administrație PDF format
228. 722/2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar 04.04.2017 Agricultură
Sănătate
04.04.2017 Agricultură
Sănătate
PDF format
229. 478/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structural și de investiții europene 04.04.2017 Muncă
Afaceri europene
04.04.2017 Muncă
Afaceri europene
PDF format
230. 479/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 04.04.2017 Economică
Afaceri europene
04.04.2017 Economică
Afaceri europene
PDF format
231. 48/2017 Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice 04.04.2017 Agricultură 04.04.2017 Agricultură PDF format
232. 70/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului 04.04.2017 Administrație
Juridică
04.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format
233. 106/2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 04.04.2017 Administrație
Apărare
04.04.2017 Administrație
Apărare
PDF format
234. 575/2009 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport 05.04.2017 Buget
Juridică
05.04.2017 Buget
Juridică
PDF format
235. 620/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate 05.04.2017 05.04.2017 Învățământ PDF format
236. 588/2010 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995 05.04.2017      
237. 333/2015 Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 05.04.2017 Juridică 05.04.2017 Juridică PDF format
238. 199/2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile 05.04.2017 Buget 05.04.2017 Buget PDF format
239. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 05.04.2017 Buget 05.04.2017 Buget PDF format
" " " 12.04.2017 Buget PDF format
240. 359/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 05.04.2017 Juridică 05.04.2017 Juridică PDF format
241. 477/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 05.04.2017 Transport 06.04.2017 Transport PDF format
242. 57/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 05.04.2017 Juridică 05.04.2017 Juridică PDF format
243. 108/2017 Propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare 05.04.2017 Administrație
Juridică
05.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format
244. 124/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război 05.04.2017 Muncă 05.04.2017 Muncă PDF format
245. 131/2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea corpului pompierilor militari și a protecției civile 05.04.2017 Administrație
Apărare
05.04.2017 Administrație
Apărare
PDF format
246. 150/2017 Lege pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr.1/2011 05.04.2017 Învățământ 05.04.2017 Învățământ PDF format
247. 159/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 05.04.2017 Apărare 05.04.2017 Apărare PDF format
248. 165/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 05.04.2017 Agricultură 05.04.2017 Agricultură PDF format
249. 166/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene 05.04.2017 Muncă 05.04.2017 Muncă PDF format
250. 852/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 06.04.2017 Administrație
Juridică
06.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format
251. 280/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 11.04.2017 Industrii 11.04.2017 Industrii PDF format
252. 143/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 11.04.2017 Agricultură
Învățământ
11.04.2017 Agricultură
Învățământ
PDF format
253. 266/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 11.04.2017 Muncă 11.04.2017 Muncă PDF format
254. 409/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local 11.04.2017 Industrii
Administrație
Transport
11.04.2017 Industrii
Administrație
Transport
PDF format
255. 53/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 11.04.2017 Administrație
Muncă
11.04.2017 Administrație
Muncă
PDF format
256. 71/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 11.04.2017 Muncă 11.04.2017 Muncă PDF format
257. 89/2017 Proiect de Lege pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui 11.04.2017 Învățământ
Juridică
11.04.2017 Învățământ
Juridică
PDF format
258. 101/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 11.04.2017 Muncă 11.04.2017 Muncă PDF format
259. 125/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 11.04.2017 Muncă 11.04.2017 Muncă PDF format
260. 169/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român 11.04.2017 Apărare 11.04.2017 Apărare PDF format
261. 843/2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici 12.04.2017 Juridică
Tehnologia informației
12.04.2017 Juridică
Tehnologia informației
PDF format
262. 201/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 12.04.2017 Buget
Juridică
Transport
12.04.2017 Buget
Juridică
Transport
PDF format
263. 313/2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 12.04.2017 Buget
Juridică
Transport
12.04.2017 Buget
Juridică
Transport
PDF format
264. 349/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 12.04.2017 Buget 12.04.2017 Buget PDF format
265. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 12.04.2017 Buget 12.04.2017 Buget PDF format
" " " 05.04.2017 Buget PDF format
266. 375/2016 Proiect de Lege privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 12.04.2017 Cultură      
267. 386/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 12.04.2017 Administrație
Juridică
12.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format
268. 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.04.2017 Administrație
Juridică
12.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format
269. 63/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale 12.04.2017 Buget 12.04.2017 Buget PDF format
270. 439/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 18.04.2017 Sănătate 18.04.2017 Sănătate PDF format
271. 556/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 19.04.2017 Administrație
Muncă
Juridică
     
272. 698/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 19.04.2017 Muncă 19.04.2017 Muncă PDF format
273. 89/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.04.2017 Muncă 19.04.2017 Muncă PDF format
274. 91/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.04.2017 Muncă 19.04.2017 Muncă PDF format
275. 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 19.04.2017 Muncă
Sănătate
19.04.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
276. 484/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.04.2017 Muncă 19.04.2017 Muncă PDF format
277. 522/2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite 19.04.2017 Industrii
Juridică
19.04.2017 Industrii
Juridică
PDF format
278. 74/2017 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 19.04.2017 Industrii
Juridică
19.04.2017 Industrii
Juridică
PDF format
279. 138/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România 19.04.2017 Transport 19.04.2017 Transport PDF format
280. 333/2015 Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 20.04.2017 Juridică 20.04.2017 Juridică PDF format
281. 347/2015 Proiect de Lege privind medicina școlară 20.04.2017 Sănătate
Învățământ
20.04.2017 Sănătate
Învățământ
PDF format
282. 526/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor 20.04.2017 Muncă
Juridică
Apărare
20.04.2017 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format
283. 141/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 20.04.2017 Juridică 20.04.2017 Juridică PDF format
284. 144/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată 20.04.2017 Industrii
Administrație
Transport
20.04.2017 Industrii
Administrație
Transport
PDF format
285. 164/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 20.04.2017 Industrii 21.04.2017 Industrii PDF format
286. 699/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România 24.04.2017 Sănătate 24.04.2017 Sănătate PDF format
287. 378/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România 24.04.2017 Sănătate 24.04.2017 Sănătate PDF format
288. 830/2007 Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare 25.04.2017 Industrii
Apărare
25.04.2017 Industrii
Apărare
PDF format
289. 267/2016 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei 25.04.2017 Administrație
Cultură
25.04.2017 Administrație
Cultură
PDF format
290. 317/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 25.04.2017 Cultură 26.04.2017 Cultură PDF format
291. 152/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb 25.04.2017 Juridică
Politică externă
25.04.2017 Juridică
Politică externă
PDF format
292. 157/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative 25.04.2017 Buget
Muncă
25.04.2017 Buget
Muncă
PDF format
293. 172/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice 26.04.2017 Buget
Învățământ
26.04.2017 Buget
Învățământ
PDF format
294. 40/2015 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestațiilor casnice la domiciliu și prestațiilor cu caracter ocazional sau sezonier 26.04.2017 Buget
Muncă
26.04.2017 Buget
Muncă
PDF format
295. 476/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 26.04.2017 Muncă
Juridică
Apărare
26.04.2017 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format
296. 495/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 26.04.2017 Buget 26.04.2017 Buget PDF format
297. 496/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat 26.04.2017 Buget 26.04.2017 Buget PDF format
298. 523/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 26.04.2017 Drepturile omului
Juridică
26.04.2017 Drepturile omului
Juridică
PDF format
299. 112/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli 26.04.2017 Agricultură
Învățământ
26.04.2017 Agricultură
Învățământ
PDF format
300. 149/2017 Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.04.2017 Învățământ 26.04.2017 Învățământ PDF format
301. 174/2017 Proiect de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor - inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 26.04.2017 Buget 26.04.2017 Buget PDF format
302. 297/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2017 Administrație
Juridică
27.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format
303. 46/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural " 27.04.2017 Administrație
Juridică
27.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format
304. 116/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 27.04.2017 Administrație 27.04.2017 Administrație PDF format
305. 291/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române 02.05.2017 Învățământ
Juridică
02.05.2017 Învățământ
Juridică
PDF format
306. 97/2017 Proiect de Lege privind înființarea Festivalului Internațional "București-Pasărea Măiastră " 02.05.2017 Administrație
Cultură
02.05.2017 Administrație
Cultură
PDF format
307. 337/2013 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism 03.05.2017 Buget
Juridică
03.05.2017 Buget
Juridică
PDF format
308. 188/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 03.05.2017 Agricultură
Juridică
03.05.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
309. 466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" 03.05.2017 Administrație
Cultură
03.05.2017 Administrație
Cultură
PDF format
310. 182/2017 Propunere legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare 03.05.2017 Statut 03.05.2017 Statut PDF format
311. / Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 9 al Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului 03.05.2017 Statut      
312. 477/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 04.05.2017 Transport 04.05.2017 Transport PDF format
313. / Propunere legislativă privind modificarea și completarea regulamentului Camerei Deputaților 05.05.2017 Regulament      
314. 72/2012 Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite 08.05.2017 Juridică 08.05.2017 Juridică PDF format
315. 375/2016 Proiect de Lege privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 08.05.2017 Cultură      
316. 532/2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste 08.05.2017 Juridică 08.05.2017 Juridică PDF format
317. 160/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 08.05.2017 Juridică 08.05.2017 Juridică PDF format
318. 239/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 09.05.2017 Industrii 09.05.2017 Industrii PDF format
319. 324/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri 09.05.2017 Muncă 09.05.2017 Muncă PDF format
320. 326/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 09.05.2017 Administrație
Juridică
09.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format
321. 529/2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița 09.05.2017 Agricultură
Juridică
09.05.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
322. 539/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată 09.05.2017 Industrii 09.05.2017 Industrii PDF format
323. 82/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 09.05.2017 Muncă 09.05.2017 Muncă PDF format
324. 107/2017 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 09.05.2017 Juridică 09.05.2017 Juridică PDF format
325. 134/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 09.05.2017 Agricultură
Mediu
09.05.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
326. 173/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 09.05.2017 Industrii
Agricultură
Juridică
09.05.2017 Industrii
Agricultură
Juridică
PDF format
327. 92/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 10.05.2017 Transport 10.05.2017 Transport PDF format
328. 328/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 10.05.2017 Administrație
Juridică
10.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format
329. 521/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 10.05.2017 Administrație
Juridică
10.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format
330. 72/2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor 11.05.2017 Administrație 11.05.2017 Administrație PDF format
331. 136/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 11.05.2017 Muncă 11.05.2017 Muncă PDF format
332. 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate 11.05.2017 Buget
Juridică
11.05.2017 Buget
Juridică
PDF format
333. 796/2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică 11.05.2017 Industrii 11.05.2017 Industrii PDF format
334. 418/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 11.05.2017 Buget 11.05.2017 Buget PDF format
335. 168/2017 Propunere legislativă privind trecerea orașului Căzănești la rangul de comună și pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița 11.05.2017 Administrație 11.05.2017 Administrație PDF format
336. 175/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 11.05.2017 Muncă 11.05.2017 Muncă PDF format
337. 178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești 11.05.2017 Buget
Agricultură
     
338. 359/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 12.05.2017 Juridică 12.05.2017 Juridică PDF format
339. 287/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 15.05.2017 Învățământ 15.05.2017 Învățământ PDF format
340. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 15.05.2017 Învățământ 15.05.2017 Învățământ PDF format
341. 162/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 16.05.2017 Agricultură
Juridică
16.05.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
342. 146/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale 16.05.2017 Sănătate
Învățământ
Juridică
16.05.2017 Sănătate
Învățământ
Juridică
PDF format
343. 333/2016 Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 16.05.2017 16.05.2017 Buget
Industrii
Juridică
Transport
PDF format
344. 387/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 16.05.2017 Juridică 16.05.2017 Juridică PDF format
345. 142/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative 16.05.2017 Buget
Muncă
16.05.2017 Buget
Muncă
PDF format
346. 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 17.05.2017 Administrație
Juridică
17.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format
347. 648/2015 Proiect de Lege privind primul loc de muncă 17.05.2017 Muncă 17.05.2017 Muncă PDF format
348. 119/2016 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale 17.05.2017 Muncă 17.05.2017 Muncă PDF format
349. 275/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 17.05.2017 Administrație
Juridică
17.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format
350. 62/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 17.05.2017 Muncă 17.05.2017 Muncă PDF format
351. 90/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 17.05.2017 Muncă 17.05.2017 Muncă PDF format
352. 151/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială 17.05.2017 Agricultură
Muncă
Juridică
17.05.2017 Agricultură
Muncă
Juridică
PDF format
353. 180/2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017 17.05.2017 Buget 17.05.2017 Buget PDF format
354. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.05.2017 Muncă
Sănătate
18.05.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
355. 490/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.05.2017 Muncă
Sănătate
18.05.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
356. 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 22.05.2017 Administrație 22.05.2017 Administrație PDF format
357. 68/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 22.05.2017 Juridică 22.05.2017 Juridică PDF format
358. 97/2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" 22.05.2017 Administrație
Cultură
22.05.2017 Administrație
Cultură
PDF format
359. 439/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 22.05.2017 Sănătate 22.05.2017 Sănătate PDF format
360. 468/2016 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 22.05.2017 Administrație
Juridică
22.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format
361. 536/2016 Proiect de Lege privind creșterea salariilor medicilor din sistemul public din România 22.05.2017 Buget
Muncă
22.05.2017 Buget
Muncă
PDF format
362. 29/2017 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 22.05.2017 Sănătate
Juridică
22.05.2017 Sănătate
Juridică
PDF format
363. 47/2017 Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României 22.05.2017 Învățământ 22.05.2017 Învățământ PDF format
364. 78/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 22.05.2017 Muncă 22.05.2017 Muncă PDF format
365. 140/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei 22.05.2017 Cultură 22.05.2017 Cultură PDF format
366. 188/2017 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.05.2017 Muncă 22.05.2017 Muncă PDF format
367. 725/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 23.05.2017 Transport 23.05.2017 Transport PDF format
368. 178/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 23.05.2017 Transport 23.05.2017 Transport PDF format
369. 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " 23.05.2017 Agricultură
Administrație
23.05.2017 Agricultură
Administrație
PDF format
370. 105/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 23.05.2017 Industrii 23.05.2017 Industrii PDF format
371. 395/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor 23.05.2017 Agricultură 23.05.2017 Agricultură PDF format
372. 499/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată 23.05.2017 Industrii 23.05.2017 Industrii PDF format
373. 189/2017 Legea pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României 23.05.2017 Apărare 23.05.2017 Apărare PDF format
374. 418/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 24.05.2017 Industrii 24.05.2017 Industrii PDF format
375. 222/2015 Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă 24.05.2017 Industrii
Transport
24.05.2017 Industrii
Transport
PDF format
376. 615/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 133 din Legea educației naționale nr. 1/2011 24.05.2017 Învățământ      
377. 409/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local 24.05.2017 Industrii
Administrație
Transport
24.05.2017 Industrii
Administrație
Transport
PDF format
378. 201/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 24.05.2017 Administrație 24.05.2017 Administrație PDF format
379. 202/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017 24.05.2017 Administrație 24.05.2017 Administrație PDF format
380. 455/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 25.05.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
25.05.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
381. 485/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 25.05.2017 Agricultură
Mediu
25.05.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
382. 195/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016 26.05.2017 Juridică 26.05.2017 Juridică PDF format
383. 196/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC 26.05.2017 Juridică 26.05.2017 Juridică PDF format
384. 386/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 29.05.2017      
385. 645/2013 Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial 30.05.2017 Administrație
Învățământ
30.05.2017 Administrație
Învățământ
PDF format
386. 409/2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAȚIONALE 30.05.2017 Învățământ
Cultură
30.05.2017 Învățământ
Cultură
PDF format
387. 442/2016 Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse 30.05.2017 Buget 30.05.2017 Buget
Muncă
PDF format
388. 77/2017 Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii 30.05.2017 Cultură 30.05.2017 Cultură PDF format
389. 177/2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului 30.05.2017 Cultură 30.05.2017 Cultură PDF format
390. 183/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 30.05.2017 30.05.2017 Administrație
Tehnologia informației
PDF format
391. 270/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 31.05.2017 Agricultură
Muncă
Mediu
31.05.2017 Agricultură
Muncă
Mediu
PDF format
392. 338/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 31.05.2017 Apărare
Politică externă
31.05.2017 Apărare
Politică externă
PDF format
393. 379/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere 31.05.2017 Industrii
Transport
31.05.2017 Industrii
Transport
PDF format
394. 383/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 31.05.2017 Buget 31.05.2017 Buget
Administrație
PDF format
395. 385/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 31.05.2017 Buget 31.05.2017 Buget PDF format
396. 459/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) 31.05.2017 Buget 31.05.2017 Buget PDF format
397. 167/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 31.05.2017 31.05.2017 Industrii PDF format
398. 49/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate 06.06.2017 Agricultură 13.06.2017 Agricultură PDF format
" " " 06.06.2017 Agricultură PDF format
399. 187/2017 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești 06.06.2017 Agricultură 06.06.2017 Agricultură PDF format
400. 97/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 07.06.2017 Buget
Industrii
07.06.2017 Buget
Industrii
PDF format
401. 220/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor 07.06.2017 Agricultură
Juridică
07.06.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
402. 617/2015 Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare 07.06.2017 Învățământ
Cultură
07.06.2017 Învățământ
Cultură
PDF format
403. 176/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550/ 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române 07.06.2017 Apărare 07.06.2017 Apărare PDF format
404. 179/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și închiderea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 07.06.2017 Buget 07.06.2017 Buget
Agricultură
PDF format
405. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 07.06.2017 Muncă 07.06.2017 Muncă PDF format
406. 320/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării 08.06.2017 Apărare 08.06.2017 Apărare PDF format
407. 200/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 08.06.2017 Industrii 13.06.2017 Industrii PDF format
408. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 09.06.2017 Buget 09.06.2017 Buget PDF format
409. 356/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 12.06.2017 Industrii
Agricultură
12.06.2017 Industrii
Agricultură
PDF format
410. 413/2016 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare 12.06.2017 Juridică
Transport
     
411. 538/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 12.06.2017 Mediu 12.06.2017 Mediu PDF format
412. 113/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 12.06.2017 Mediu 12.06.2017 Mediu PDF format
413. 49/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate 13.06.2017 Agricultură 06.06.2017 Agricultură PDF format
" " " 13.06.2017 Agricultură PDF format
414. 126/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 13.06.2017 Buget
Muncă
13.06.2017 Buget
Muncă
PDF format
415. 186/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior 13.06.2017 Muncă 13.06.2017 Muncă PDF format
416. 217/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat la București, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău, la 20 aprilie 2012 13.06.2017 Apărare 14.06.2017 Apărare PDF format
417. 465/2015 lege pentru modificarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 221 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 15.06.2017 Sănătate 15.06.2017 Sănătate PDF format
418. 439/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 15.06.2017 Sănătate 15.06.2017 Sănătate PDF format
419. 465/2016 Proiect de Lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate 15.06.2017 Sănătate 15.06.2017 Sănătate PDF format
420. 507/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 15.06.2017 Administrație
Juridică
15.06.2017 Administrație
Juridică
PDF format
421. 512/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice 15.06.2017 Industrii
Juridică
15.06.2017 Industrii
Juridică
PDF format
422. 524/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.06.2017 Buget 15.06.2017 Buget PDF format
423. 540/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 15.06.2017 Buget 15.06.2017 Buget PDF format
424. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Admnistrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea 15.06.2017 Juridică
Transport
15.06.2017 Juridică
Transport
PDF format
425. 172/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 16.06.2017 Agricultură
Mediu
16.06.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
426. 218/2017 Proiect de Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative 16.06.2017 Buget 16.06.2017 Buget PDF format
427. 489/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.06.2017 Muncă 19.06.2017 Muncă PDF format
428. 27/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 19.06.2017 Muncă 19.06.2017 Muncă PDF format
429. 143/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 19.06.2017 Buget 19.06.2017 Buget PDF format
430. 214/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 19.06.2017 Buget 19.06.2017 Buget PDF format
431. 640/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții 20.06.2017 Industrii 20.06.2017 Industrii PDF format
432. 701/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 20.06.2017 Juridică 20.06.2017 Juridică PDF format
433. 837/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 20.06.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
20.06.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
434. 103/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 20.06.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
20.06.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
435. 247/2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 20.06.2017 Statut      
436. 176/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550/ 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române 20.06.2017 Apărare 20.06.2017 Apărare PDF format
437. 194/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 20.06.2017 Statut 20.06.2017 Statut PDF format
438. 224/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 4 august 2016 20.06.2017 Apărare 20.06.2017 Apărare PDF format
439. 229/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 decembrie 2016 20.06.2017 Apărare 20.06.2017 Apărare PDF format
440. 271/2010 Propunere legislativă "Legea holdingului" 21.06.2017 Economică
Industrii
21.06.2017 Economică
Industrii
PDF format
441. 305/2010 Proiect de Lege privind holdingurile 21.06.2017 Economică
Industrii
21.06.2017 Economică
Industrii
PDF format
442. 110/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 21.06.2017 Industrii 21.06.2017 Industrii PDF format
443. 184/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 21.06.2017 Buget 21.06.2017 Buget PDF format
444. 230/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 21.06.2017 Agricultură 21.06.2017 Agricultură PDF format
445. 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace 22.06.2017 Buget
Administrație
22.06.2017 Buget
Administrație
PDF format
446. 170/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară 22.06.2017 Administrație
Sănătate
22.06.2017 Administrație
Sănătate
PDF format
447. 204/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 22.06.2017 Buget
Administrație
22.06.2017 Buget
Administrație
PDF format
448. 115/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 26.06.2017 Învățământ
Transport
26.06.2017 Învățământ
Transport
PDF format
449. 246/2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 26.06.2017 Juridică 26.06.2017 Juridică PDF format
450. 542/2011 Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice 27.06.2017 Agricultură 27.06.2017 Agricultură PDF format
451. 129/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 27.06.2017 Agricultură 27.06.2017 Agricultură PDF format
452. 222/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 27.06.2017 Sănătate 27.06.2017 Sănătate PDF format
453. 334/2014 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație 28.06.2017 Industrii
Juridică
28.06.2017 Industrii
Juridică
PDF format
454. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 28.06.2017 Buget      
455. 336/2015 Propunere legislativă privind Cinematografia 29.06.2017 Cultură 29.06.2017 Cultură PDF format
456. 627/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 29.06.2017 Sănătate
Învățământ
29.06.2017 Sănătate
Învățământ
PDF format
457. 177/2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului 29.06.2017 29.06.2017 Cultură PDF format
458. 232/2017 Proiect de Lege privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944 29.06.2017 Transport 29.06.2017 Transport PDF format
459. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 04.09.2017 Juridică 05.09.2017 Juridică PDF format
" " " 04.09.2017 Juridică PDF format
460. 603/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 05.09.2017 Muncă 05.09.2017 Muncă PDF format
461. 197/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 05.09.2017 Învățământ 05.09.2017 Învățământ PDF format
462. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 05.09.2017 Juridică 04.09.2017 Juridică PDF format
" " " 05.09.2017 Juridică PDF format
463. 248/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 05.09.2017 Învățământ 05.09.2017 Învățământ PDF format
464. 298/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România 06.09.2017 Buget 06.09.2017 Buget PDF format
465. 334/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.09.2017 Buget 06.09.2017 Buget PDF format
466. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 06.09.2017 Buget 06.09.2017 Buget PDF format
467. 208/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 06.09.2017 Agricultură 06.09.2017 Agricultură PDF format
468. 455/2011 Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" 07.09.2017 Agricultură
Juridică
     
469. 83/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată 12.09.2017 Muncă 12.09.2017 Muncă PDF format
470. 550/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 12.09.2017 Muncă 12.09.2017 Muncă PDF format
471. 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.09.2017 Administrație
Juridică
12.09.2017 Administrație
Juridică
PDF format
472. 491/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii 12.09.2017 Muncă 12.09.2017 Muncă PDF format
473. 162/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului 12.09.2017 Buget
Muncă
12.09.2017 Buget
Muncă
PDF format
474. 213/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative 12.09.2017 Buget
Muncă
12.09.2017 Buget
Muncă
PDF format
475. 231/2017 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 12.09.2017 Mediu 12.09.2017 Mediu PDF format
476. / Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților 13.09.2017 Regulament      
477. 212/2017 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari 14.09.2017 Administrație 14.09.2017 Administrație PDF format
478. 216/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 14.09.2017 Administrație 14.09.2017 Administrație PDF format
479. 252/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 8 februarie 2017 14.09.2017 Apărare 14.09.2017 Apărare PDF format
480. 463/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.09.2017 Muncă
Sănătate
18.09.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
481. 12/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 18.09.2017 Muncă
Învățământ
     
482. 61/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.09.2017 Muncă
Sănătate
18.09.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
483. 283/2017 Lege pentru modificarea art.38, 41 și 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 19.09.2017 Statut 19.09.2017 Statut PDF format
484. 81/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 20.09.2017 Muncă
Sănătate
21.09.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
485. 249/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernulului nr.50/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 20.09.2017 Administrație 20.09.2017 Administrație PDF format
486. 251/2017 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995 20.09.2017 Transport 20.09.2017 Transport PDF format
487. 271/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internațională și a Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiate și semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 20.09.2017 Transport 20.09.2017 Transport PDF format
488. 269/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București, la 21 aprilie 2016 21.09.2017 21.09.2017 Apărare
Transport
PDF format
489. 268/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 25.09.2017 Învățământ 25.09.2017 Învățământ PDF format
490. 60/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate 26.09.2017 Muncă 26.09.2017 Muncă PDF format
491. 147/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate 26.09.2017 Muncă 26.09.2017 Muncă PDF format
492. 359/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 26.09.2017 Juridică 03.10.2017 Juridică PDF format
" " " 26.09.2017 Juridică PDF format
493. 42/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 26.09.2017 Buget
Muncă
Juridică
26.09.2017 Buget
Muncă
Juridică
PDF format
494. 139/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate 26.09.2017 Mediu 26.09.2017 Mediu PDF format
495. 171/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile 26.09.2017 Buget 26.09.2017 Buget
Mediu
PDF format
496. 339/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 27.09.2017 Transport 28.09.2017 Transport PDF format
497. 628/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 27.09.2017 Transport 27.09.2017 Transport PDF format
498. 206/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 27.09.2017 Transport 26.09.2017 Transport PDF format
499. 373/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 27.09.2017 Transport 26.09.2017 Transport PDF format
500. 551/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 27.09.2017 Transport 27.09.2017 Transport PDF format
501. 68/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 27.09.2017 Muncă
Juridică
27.09.2017 Muncă
Juridică
PDF format
502. 242/2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale 27.09.2017 Învățământ 27.09.2017 Învățământ PDF format
503. 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din adminstrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 27.09.2017 Agricultură 27.09.2017 Agricultură PDF format
504. 284/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963 27.09.2017 Buget 27.09.2017 Buget PDF format
505. 233/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 28.09.2017 Economică 28.09.2017 Economică PDF format
506. 38/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 03.10.2017 Cultură
Juridică
03.10.2017 Cultură
Juridică
PDF format
507. 295/2016 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 03.10.2017 Buget
Juridică
03.10.2017 Buget
Juridică
PDF format
508. 359/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 03.10.2017 Juridică 26.09.2017 Juridică PDF format
" " " 03.10.2017 Juridică PDF format
509. 11/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 03.10.2017 Învățământ      
510. 769/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 04.10.2017 Administrație
Mediu
04.10.2017 Administrație
Mediu
PDF format
511. 106/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 04.10.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
04.10.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
512. 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 04.10.2017 Administrație
Mediu
04.10.2017 Administrație
Mediu
PDF format
513. 77/2017 Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii 04.10.2017 04.10.2017 Cultură PDF format
514. 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 04.10.2017 Drepturile omului
Administrație
Juridică
04.10.2017 Drepturile omului
Administrație
Juridică
PDF format
515. 250/2017 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 04.10.2017 Juridică
Transport
04.10.2017 Juridică
Transport
PDF format
516. 262/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților 04.10.2017 Muncă 04.10.2017 Muncă PDF format
517. 270/2017 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum și a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970 04.10.2017 Juridică
Transport
04.10.2017 Juridică
Transport
PDF format
518. / Propunere legislativă privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor 04.10.2017 Juridică
Statut
     
519. 287/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 05.10.2017 05.10.2017 Economică PDF format
520. 295/2017 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamenului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții 05.10.2017 Buget 05.10.2017 Buget PDF format
521. 201/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere 09.10.2017 Industrii
Transport
10.10.2017 Industrii
Transport
PDF format
522. 110/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 09.10.2017 Industrii 10.10.2017 Industrii PDF format
523. 225/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 09.10.2017 Învățământ 09.10.2017 Învățământ PDF format
524. 732/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război 10.10.2017 10.10.2017 Muncă PDF format
525. 783/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/190 privind acordarea unor drepruri persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 10.10.2017 Muncă 10.10.2017 Muncă PDF format
526. 838/2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 10.10.2017 Buget
Muncă
10.10.2017 Buget
Muncă
PDF format
527. 403/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 10.10.2017 Muncă 10.10.2017 Muncă PDF format
528. 429/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 10.10.2017 Muncă 10.10.2017 Muncă PDF format
529. 266/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014 10.10.2017 Muncă 10.10.2017 Muncă PDF format
530. 285/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 10.10.2017 Muncă 10.10.2017 Muncă PDF format
531. 297/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 10.10.2017 Buget
Muncă
10.10.2017 Buget
Muncă
PDF format
532. 304/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 31 mai 2017 și la Paris la 30 mai 2017 10.10.2017 Industrii 10.10.2017 Industrii PDF format
533. 561/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 11.10.2017 Muncă
Sănătate
11.10.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
534. 45/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 11.10.2017 Muncă
Sănătate
11.10.2017 Muncă
Sănătate
PDF format
535. 257/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și modificarea unor acte normative 11.10.2017 Juridică      
536. 643/2003 Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" 12.10.2017 Cultură 12.10.2017 Cultură PDF format
537. 516/2011 Propunere legislativă "Legea Arhivelor" 12.10.2017 Cultură 12.10.2017 Cultură PDF format
538. 160/2013 Legea privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea 12.10.2017 12.10.2017 Juridică
Mediu
PDF format
539. 872/2015 Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale 12.10.2017 Administrație
Muncă
12.10.2017 Administrație
Muncă
PDF format
540. 209/2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local 12.10.2017 Administrație
Juridică
12.10.2017 Administrație
Juridică
PDF format
541. 400/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 12.10.2017 Mediu      
542. 424/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 12.10.2017 Agricultură
Mediu
12.10.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
543. 235/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile -teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului 12.10.2017 Juridică 12.10.2017 Juridică PDF format
544. 253/2017 Propunere legislativă privind Garda Civilă și realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat 12.10.2017 12.10.2017 Apărare PDF format
545. 286/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene 12.10.2017 Administrație 12.10.2017 Administrație PDF format
546. 290/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 12.10.2017 Mediu 12.10.2017 Mediu PDF format
547. 305/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 24 mai 2017 12.10.2017 Apărare 12.10.2017 Apărare PDF format
548. 323/2017 Proiect de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 12.10.2017 Muncă 12.10.2017 Muncă PDF format
549. 672/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori 16.10.2017 Juridică 16.10.2017 Juridică PDF format
550. 531/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului de tutun 16.10.2017 Sănătate 16.10.2017 Sănătate PDF format
551. 231/2017 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 16.10.2017 Mediu 16.10.2017 Mediu PDF format
552. 236/2017 Proiect de Lege privind înființarea Universității Adventus din Cernica 16.10.2017 Învățământ 16.10.2017 Învățământ PDF format
553. 247/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 16.10.2017 Învățământ 16.10.2017 Învățământ PDF format
554. 238/2017 Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază 17.10.2017 Buget
Industrii
17.10.2017 Buget
Industrii
PDF format
555. 380/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 18.10.2017 Industrii
Administrație
Juridică
18.10.2017 Industrii
Administrație
Juridică
PDF format
556. 117/2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 18.10.2017 Administrație 18.10.2017 Administrație PDF format
557. 185/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 și a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social 18.10.2017 Muncă 18.10.2017 Muncă PDF format
558. 263/2017 Propunere legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor 18.10.2017 Agricultură
Învățământ
18.10.2017 Agricultură
Învățământ
PDF format
559. 298/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român 18.10.2017 Juridică 18.10.2017 Juridică PDF format
560. 319/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice 18.10.2017 Juridică 18.10.2017 Juridică PDF format
561. 630/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 19.10.2017 Buget
Transport
19.10.2017 Buget
Transport
PDF format
562. 430/2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare 19.10.2017 Buget
Transport
19.10.2017 Buget
Transport
PDF format
563. 45/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății 19.10.2017 Sănătate 19.10.2017 Sănătate PDF format
564. 259/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 19.10.2017 Juridică 19.10.2017 Buget
Juridică
PDF format
565. 289/2017 Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016 19.10.2017 Buget 19.10.2017 Buget PDF format
566. 299/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 19.10.2017 Buget 19.10.2017 Buget PDF format
567. 300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 19.10.2017 Buget 19.10.2017 Buget PDF format
568. 436/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale 23.10.2017 Buget
Administrație
Juridică
23.10.2017 Buget
Administrație
Juridică
PDF format
569. 730/2015 Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale 24.10.2017 Muncă
Învățământ
24.10.2017 Muncă
Învățământ
PDF format
570. 86/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 24.10.2017 Muncă 24.10.2017 Muncă PDF format
571. 215/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 24.10.2017 Muncă 24.10.2017 Muncă PDF format
572. 307/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 24.10.2017 Juridică 24.10.2017 Juridică PDF format
573. 312/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 24.10.2017 Industrii 24.10.2017 Industrii PDF format
574. 320/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2017 pentru modificarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular 24.10.2017 Apărare 24.10.2017 Apărare PDF format
575. 337/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017 24.10.2017 Apărare 24.10.2017 Apărare PDF format
576. 370/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 25.10.2017 Agricultură
Mediu
25.10.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
577. 181/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educației naționale 26.10.2017 Învățământ 26.10.2017 Învățământ PDF format
" " " 01.11.2017 Învățământ PDF format
578. 254/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 26.10.2017 Învățământ 01.11.2017 Învățământ PDF format
" " " 26.10.2017 Învățământ PDF format
579. 301/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 26.10.2017 Administrație 26.10.2017 Administrație PDF format
580. 334/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu acazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 1985 26.10.2017 Învățământ 26.10.2017 Învățământ PDF format
581. 71/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative 30.10.2017 Buget
Sănătate
25.10.2017 Buget
Sănătate
PDF format
582. 67/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 30.10.2017 Muncă 31.10.2017 Muncă PDF format
583. 335/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 30.10.2017 Juridică 24.10.2017 Juridică PDF format
584. 717/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 31.10.2017 Agricultură
Muncă
Juridică
     
585. 153/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice 31.10.2017 Buget
Administrație
Muncă
31.10.2017 Buget
Administrație
Muncă
PDF format
586. 318/2017 Proiect de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 31.10.2017 Agricultură
Juridică
31.10.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
587. 394/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 01.11.2017 Cultură
Juridică
01.11.2017 Cultură
Juridică
PDF format
588. 435/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național 01.11.2017 Cultură
Tehnologia informației
01.11.2017 Cultură
Tehnologia informației
PDF format
589. 181/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educației naționale 01.11.2017 Învățământ 26.10.2017 Învățământ PDF format
" " " 01.11.2017 Învățământ PDF format
590. 254/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 01.11.2017 Învățământ 01.11.2017 Învățământ PDF format
" " " 26.10.2017 Învățământ PDF format
591. 336/2017 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului 01.11.2017 Învățământ 01.11.2017 Învățământ PDF format
592. 97/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 02.11.2017 Buget
Industrii
02.11.2017 Buget
Industrii
PDF format
593. 296/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 02.11.2017 Buget 02.11.2017 Buget PDF format
594. 344/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și completarea unor acte normative 02.11.2017 Buget 02.11.2017 Buget PDF format
595. 352/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe 02.11.2017 02.11.2017 Buget PDF format
596. 357/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 02.11.2017 02.11.2017 Buget PDF format
597. 105/2014 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
598. 587/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
599. 104/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
600. 144/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
601. 214/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
602. 217/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
603. 359/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
604. 558/2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
605. 789/2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
606. 898/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
607. 8/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
608. 136/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
609. 153/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
610. 154/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
611. 276/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
612. 537/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
613. 256/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 03.11.2017 Juridică 03.11.2017 Juridică PDF format
614. 152/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb 06.11.2017 Juridică
Politică externă
     
615. 351/2017 Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român 06.11.2017 06.11.2017 Sănătate
Apărare
PDF format
616. 372/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 06.11.2017 Sănătate 06.11.2017 Sănătate PDF format
617. 505/2010 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România 07.11.2017 Juridică 06.11.2017 Juridică PDF format
618. 218/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal 07.11.2017 Juridică 06.11.2017 Juridică PDF format
619. 392/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 07.11.2017 Juridică 07.11.2017 Juridică PDF format
620. 587/2015 Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare 07.11.2017 Juridică 06.11.2017 Juridică PDF format
621. 209/2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local 07.11.2017 Administrație
Juridică
07.11.2017 Administrație
Juridică
PDF format
622. 239/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracțiunea "Înșelăciunea privind date sau caracteristici ale vehiculelor" 07.11.2017 Juridică 06.11.2017 Juridică PDF format
623. 65/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 07.11.2017 Juridică 07.11.2017 Juridică PDF format
624. 172/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 07.11.2017 Agricultură
Mediu
08.11.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
625. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 07.11.2017 07.11.2017 Învățământ PDF format
626. 315/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 07.11.2017 Agricultură 07.11.2017 Agricultură PDF format
627. 486/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 08.11.2017 Muncă 08.11.2017 Muncă PDF format
628. 158/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 08.11.2017 Buget
Muncă
Juridică
08.11.2017 Muncă PDF format
629. 338/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului 08.11.2017 Drepturile omului
Juridică
08.11.2017 Drepturile omului
Juridică
PDF format
630. 353/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene 08.11.2017 Industrii 08.11.2017 Industrii PDF format
631. 354/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernlui nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză 08.11.2017 Economică 08.11.2017 Economică PDF format
632. 384/2017 Proiect de Lege privind externarea din unitățile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate 08.11.2017 08.11.2017 Sănătate PDF format
633. 405/2017 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România 08.11.2017 Drepturile omului 08.11.2017 Drepturile omului PDF format
634. 408/2017 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii și teatrului idiș 08.11.2017 Drepturile omului 09.11.2017 Drepturile omului PDF format
635. 329/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană " în perioada 2014-2020 09.11.2017 Buget
Administrație
09.11.2017 Buget
Administrație
PDF format
636. 347/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală 09.11.2017 Administrație 09.11.2017 Administrație PDF format
637. 331/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de preturindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 10.11.2017 Buget 10.11.2017 Buget PDF format
638. 413/2016 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare 13.11.2017 Transport      
639. 556/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 14.11.2017 Administrație
Muncă
     
640. 339/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 14.11.2017 Industrii
Juridică
Transport
14.11.2017 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
641. 85/2017 Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Locomotivelor din Dej 14.11.2017 Cultură
Transport
14.11.2017 Cultură
Transport
PDF format
642. 123/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative 14.11.2017 Muncă 14.11.2017 Muncă PDF format
643. 308/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică 14.11.2017 Transport 14.11.2017 Transport PDF format
644. 309/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 14.11.2017 Muncă 14.11.2017 Muncă PDF format
645. 325/2017 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare 14.11.2017 Buget
Muncă
14.11.2017 Buget
Muncă
PDF format
646. 355/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate 14.11.2017 Apărare 14.11.2017 Apărare PDF format
647. 369/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 14.11.2017 Transport 14.11.2017 Transport PDF format
648. 264/2017 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate 15.11.2017 Politică externă
Diaspora
15.11.2017 Politică externă
Diaspora
PDF format
649. 381/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 15.11.2017 Administrație 15.11.2017 Administrație PDF format
650. 403/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 15.11.2017 Sănătate
Apărare
15.11.2017 Sănătate
Apărare
PDF format
651. 193/2015 Proiect de Lege privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia 16.11.2017 Buget 16.11.2017 Buget PDF format
652. 277/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 16.11.2017 Agricultură
Administrație
Mediu
16.11.2017 Agricultură
Administrație
Mediu
PDF format
653. 313/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov 16.11.2017 Agricultură
Juridică
16.11.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
654. 317/2017 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.11.2017 Buget
Muncă
Juridică
16.11.2017 Buget
Muncă
Juridică
PDF format
655. 321/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 16.11.2017 Agricultură
Juridică
16.11.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
656. 373/2017 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003 16.11.2017 Agricultură 16.11.2017 Agricultură PDF format
657. 473/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 17.11.2017 Juridică 17.11.2017 Juridică PDF format
658. 306/2017 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 17.11.2017 Învățământ 17.11.2017 Învățământ PDF format
659. 238/2017 Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază 20.11.2017 Buget
Industrii
20.11.2017 Buget
Industrii
PDF format
660. 287/2014 Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni 21.11.2017 Buget
Juridică
21.11.2017 Buget
Juridică
PDF format
661. 337/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori 21.11.2017 Buget
Juridică
21.11.2017 Buget
Juridică
PDF format
662. 84/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor 21.11.2017 Juridică
Transport
21.11.2017 Juridică
Transport
PDF format
663. 318/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor 21.11.2017 Agricultură
Juridică
21.11.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
664. 341/2017 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii 21.11.2017 Industrii
Mediu
21.11.2017 Industrii
Mediu
PDF format
665. 367/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului 21.11.2017 Industrii 21.11.2017 Industrii PDF format
666. 382/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele 21.11.2017 Industrii 22.11.2017 Industrii PDF format
667. 383/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel național 21.11.2017 Industrii 21.11.2017 Industrii PDF format
668. 423/2017 Proiectul Legii prevenirii 21.11.2017 Buget
Juridică
28.11.2017 Buget
Juridică
PDF format
" " " 21.11.2017 Buget
Juridică
PDF format
669. 481/2017 Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare(HSAM)" 21.11.2017 Apărare 21.11.2017 Apărare PDF format
670. 223/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 22.11.2017 Administrație
Muncă
22.11.2017 Administrație
Muncă
PDF format
671. 228/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 22.11.2017 Administrație
Juridică
22.11.2017 Administrație
Juridică
PDF format
672. 406/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006 22.11.2017 Învățământ 22.11.2017 Învățământ PDF format
673. 444/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016 22.11.2017 Industrii 22.11.2017 Industrii PDF format
674. 445/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului 22.11.2017 Industrii 22.11.2017 Industrii PDF format
675. 195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic 23.11.2017 Administrație 23.11.2017 Administrație
Transport
Mediu
PDF format
676. 427/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 23.11.2017 Buget 23.11.2017 Buget PDF format
677. 273/2017 Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină 23.11.2017 Transport
Mediu
23.11.2017 Transport
Mediu
PDF format
678. 343/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 23.11.2017 Industrii
Apărare
23.11.2017 Industrii
Apărare
PDF format
679. 345/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii 23.11.2017 Muncă 23.11.2017 Muncă PDF format
680. 400/2017 Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă 23.11.2017 Muncă 23.11.2017 Muncă PDF format
681. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 23.11.2017 Administrație 23.11.2017 Administrație PDF format
682. 425/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 27.11.2017 Transport 27.11.2017 Transport PDF format
683. 370/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 27.11.2017 Sănătate 27.11.2017 Sănătate PDF format
684. 199/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 28.11.2017 Agricultură
Mediu
28.11.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
685. 310/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu 28.11.2017 Muncă 28.11.2017 Muncă PDF format
686. 340/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 /2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 28.11.2017 Administrație
Juridică
28.11.2017 Administrație
Juridică
PDF format
687. 356/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 28.11.2017 Industrii 28.11.2017 Industrii PDF format
688. 360/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art.90 alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative 28.11.2017 Muncă 28.11.2017 Muncă PDF format
689. 365/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 28.11.2017 Muncă 28.11.2017 Muncă PDF format
690. 393/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 28.11.2017 Muncă 28.11.2017 Muncă PDF format
691. 423/2017 Proiectul Legii prevenirii 28.11.2017 21.11.2017 Buget
Juridică
PDF format
" " " 28.11.2017 Buget
Juridică
PDF format
692. 485/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 41 alineatul (1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 28.11.2017 Statut 28.11.2017 Statut PDF format
693. 588/2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 29.11.2017 Juridică 29.11.2017 Juridică PDF format
694. 835/2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn 29.11.2017 Agricultură
Mediu
29.11.2017 Agricultură
Mediu
PDF format
695. 451/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români 29.11.2017 Administrație
Juridică
29.11.2017 Administrație
Juridică
PDF format
696. 527/2016 Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 29.11.2017 Buget
Juridică
29.11.2017 Buget
Juridică
PDF format
697. 316/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 29.11.2017 Administrație 29.11.2017 Administrație PDF format
698. 324/2017 Propunere legislativă privind protejarea suprafețelor forestiere din România 29.11.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
29.11.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
699. 425/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 29.11.2017 Juridică 29.11.2017 Juridică PDF format
700. 427/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 29.11.2017 Administrație
Muncă
29.11.2017 Administrație
Muncă
PDF format
701. 443/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016 29.11.2017 Juridică 29.11.2017 Juridică PDF format
702. 455/2017 Proiect de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare 29.11.2017 Juridică 29.11.2017 Juridică PDF format
703. 459/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017 29.11.2017 Juridică 29.11.2017 Juridică PDF format
704. 460/2017 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003 29.11.2017 Juridică 29.11.2017 Juridică PDF format
705. 461/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016 29.11.2017 Buget 29.11.2017 Buget PDF format
706. / Propunere legislativă privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 29.11.2017 Regulament      
707. / Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 29.11.2017 Regulament      
708. 438/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 04.12.2017 Industrii
Transport
04.12.2017 Industrii
Transport
PDF format
709. 255/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 04.12.2017 Învățământ
Cultură
04.12.2017 Învățământ
Cultură
PDF format
710. 293/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 04.12.2017 Cultură 04.12.2017 Cultură PDF format
711. 327/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2017 pentru mofificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 04.12.2017 Industrii
Transport
04.12.2017 Industrii
Transport
PDF format
712. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 04.12.2017 04.12.2017 PDF format
713. 241/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 05.12.2017 Muncă 05.12.2017 Muncă PDF format
714. 76/2017 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 05.12.2017 Muncă 05.12.2017 Muncă PDF format
715. 237/2017 Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informații 05.12.2017 Apărare 05.12.2017 Apărare PDF format
716. 274/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 05.12.2017 Învățământ 05.12.2017 Învățământ PDF format
717. 339/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 05.12.2017 Administrație
Juridică
05.12.2017 Administrație
Juridică
PDF format
718. 435/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA 05.12.2017 Buget 05.12.2017 Buget PDF format
" " " 12.12.2017 Buget PDF format
719. 482/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 05.12.2017 Juridică 05.12.2017 Juridică PDF format
720. 109/2016 Proiect de Lege privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice 06.12.2017 Administrație
Transport
06.12.2017 Administrație
Transport
PDF format
721. 445/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 06.12.2017 Buget 06.12.2017 Buget PDF format
722. 481/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 06.12.2017 06.12.2017 Muncă PDF format
723. 396/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 06.12.2017 06.12.2017 Buget
Administrație
PDF format
724. 490/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în adminstrarea Consiliului Județean Tulcea 06.12.2017 Juridică
Mediu
06.12.2017 Juridică
Mediu
PDF format
725. 349/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 07.12.2017 Buget 07.12.2017 Buget PDF format
726. 357/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 07.12.2017 Buget 07.12.2017 Buget PDF format
727. 378/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene 07.12.2017 Învățământ 07.12.2017 Agricultură
Învățământ
PDF format
728. 414/2017 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale 07.12.2017 Buget 07.12.2017 Buget PDF format
729. 147/2016 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice 11.12.2017 Învățământ
Cultură
Juridică
11.12.2017 Învățământ
Cultură
Juridică
PDF format
730. 467/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr.155/2010 11.12.2017 Administrație
Apărare
11.12.2017 Administrație
Apărare
PDF format
731. 543/2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 11.12.2017 Juridică 11.12.2017 Juridică PDF format
732. / Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților 11.12.2017 Regulament      
733. 279/2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată 12.12.2017 Industrii
Juridică
Transport
12.12.2017 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
734. 54/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 12.12.2017 Industrii
Juridică
Transport
12.12.2017 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
735. 88/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 12.12.2017 Industrii
Juridică
Transport
12.12.2017 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
736. 178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești 12.12.2017 Buget
Agricultură
12.12.2017 Buget
Agricultură
PDF format
737. 234/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 12.12.2017 Industrii
Sănătate
12.12.2017 Industrii
Sănătate
PDF format
738. 256/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 12.12.2017 Juridică 12.12.2017 Juridică PDF format
739. 258/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații 12.12.2017 Apărare 12.12.2017 Apărare PDF format
740. 363/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 12.12.2017 Administrație
Juridică
12.12.2017 Administrație
Juridică
PDF format
741. 371/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 12.12.2017 Buget
Muncă
12.12.2017 Buget
Muncă
PDF format
742. 374/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba 12.12.2017 Administrație
Transport
12.12.2017 Administrație
Transport
PDF format
743. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 12.12.2017 11.12.2017 PDF format
744. 435/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA 12.12.2017 Buget 05.12.2017 Buget PDF format
" " " 12.12.2017 Buget PDF format
745. 450/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 12.12.2017 Agricultură
Sănătate
12.12.2017 Agricultură
Sănătate
PDF format
746. 451/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe 12.12.2017 Agricultură 12.12.2017 Agricultură PDF format
747. 458/2017 Proiect de Lege privind anularea unor obligații fiscale 12.12.2017 Buget 12.12.2017 Buget PDF format
748. 470/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 12.12.2017 Buget
Agricultură
12.12.2017 Buget
Agricultură
PDF format
749. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 12.12.2017 Buget
Agricultură
12.12.2017 Buget
Agricultură
PDF format
750. 474/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională 12.12.2017 Apărare 12.12.2017 Apărare PDF format
751. 475/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate 12.12.2017 Apărare 12.12.2017 Apărare PDF format
752. 504/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 12.12.2017 Sănătate
Învățământ
Apărare
12.12.2017 Sănătate
Învățământ
Apărare
PDF format
753. 507/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 12.12.2017 Agricultură 12.12.2017 Agricultură PDF format
754. 579/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 12.12.2017 Buget 12.12.2017 Buget PDF format
755. 12/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 13.12.2017 Muncă
Învățământ
     
756. 274/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 13.12.2017 Învățământ 13.12.2017 Învățământ PDF format
757. 419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii 13.12.2017 13.12.2017 PDF format
758. 502/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică 13.12.2017 Juridică 13.12.2017 Juridică PDF format
759. / Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților 13.12.2017 Regulament      
760. 314/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 14.12.2017 Agricultură
Administrație
Juridică
14.12.2017 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format
761. 398/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 14.12.2017 Administrație
Juridică
14.12.2017 Administrație
Juridică
PDF format
762. 401/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României 14.12.2017 Administrație
Cultură
14.12.2017 Administrație
Cultură
PDF format
763. 402/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale 14.12.2017 Administrație
Mediu
14.12.2017 Administrație
Mediu
PDF format
764. 575/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români 14.12.2017 Administrație 14.12.2017 Administrație PDF format
765. 567/2017 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 16.12.2017 Buget 16.12.2017 Buget PDF format
766. 568/2017 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 16.12.2017 Buget 16.12.2017 Buget PDF format
767. 402/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 18.12.2017 Agricultură
Juridică
18.12.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
768. 505/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 18.12.2017 Juridică 18.12.2017 Juridică PDF format
769. 288/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 19.12.2017 Administrație
Juridică
19.12.2017 Administrație
Juridică
PDF format
770. 453/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 19.12.2017 Administrație
Juridică
19.12.2017 Administrație
Juridică
PDF format
771. 504/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 19.12.2017 Buget
Juridică
19.12.2017 Buget
Juridică
PDF format
772. 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 19.12.2017 Economică
Industrii
Juridică
19.12.2017 Economică
Industrii
Juridică
PDF format
773. 426/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea 19.12.2017 Administrație
Juridică
19.12.2017 Administrație
Juridică
PDF format
774. 476/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov 19.12.2017 Agricultură
Juridică
19.12.2017 Agricultură
Juridică
PDF format
775. 394/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 20.12.2017 Juridică 20.12.2017 Juridică PDF format
776. 385/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 20.12.2017 Juridică 20.12.2017 Juridică PDF format
777. 411/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată 20.12.2017 Juridică 21.12.2017 Juridică PDF format
" " " 20.12.2017 Juridică PDF format
778. 452/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 20.12.2017 Cultură
Juridică
20.12.2017 Cultură
Juridică
PDF format
779. 466/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 20.12.2017 Cultură 20.12.2017 Cultură PDF format
780. 528/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare 20.12.2017 Juridică 20.12.2017 Juridică PDF format
781. 85/2017 Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Locomotivelor din Dej 21.12.2017 Cultură
Transport
21.12.2017 Cultură
Transport
" " " 22.12.2017 Cultură
Transport
PDF format
782. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 21.12.2017 21.12.2017 Juridică PDF format
783. 342/2017 Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 21.12.2017 Juridică
Apărare
21.12.2017 Juridică
Apărare
PDF format
784. 411/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată 21.12.2017 21.12.2017 Juridică PDF format
" " " 20.12.2017 Juridică PDF format
785. 464/2017 Propunere legislativă pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș 21.12.2017 Învățământ 21.12.2017 Învățământ PDF format
786. 473/2017 Proiect de Lege privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) 21.12.2017 Juridică
Apărare
21.12.2017 Juridică
Apărare
PDF format
787. 493/2017 Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 21.12.2017 Juridică 21.12.2017 Juridică PDF format
788. 587/2017 Proiect de Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 21.12.2017 Buget 21.12.2017 Buget PDF format
789. / Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților 22.12.2017 Regulament      
790. 407/2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei 27.12.2017 Agricultură
Mediu
27.12.2017 Agricultură
Mediu
PDF format