Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 09.12.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 9 decembrie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
13:34 15446 Prezență 299 - - - -
  PHC 112/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:38 15447 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 112/2015). 314 275 0 1 38
  PHC 115/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
13:39 15448 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor (PH CD 115/2015). 318 282 9 5 22
  PL 661/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
13:42 15449 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (PL-x 661/2013) - lege ordinară 317 297 1 2 17
  PL 679/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
13:43 15450 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (PL-x 679/2015) - lege ordinară 320 300 2 1 17
  PL 606/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier
13:45 15451 Vot final - Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transporul Rutier (Pl-x 606/2013) - lege ordinară 322 304 2 3 13
  PL 811/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
13:48 15452 Vot final - Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice (PL-x 811/2015) - lege ordinară 317 298 1 1 17
  PL 777/2015 pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
13:48 15453 Vot final - Proiectul de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare (PL-x 777/2015) 320 304 1 2 13
  PL 210/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
13:49 15454 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora (PL-x 210/2015) 322 309 1 1 11
  PL 719/2015 pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie
13:50 15455 Vot final - Proiectul de Lege privind modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie (PL-x 719/2015) 320 309 0 0 11
  PL 52/2015 privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici și mijlocii
13:51 15456 Vot final - Proiectul de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici si mijlocii (PL-x 52/2015) 319 296 5 6 12
  PL 314/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:52 15457 Vot final - Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (PL-x 314/2015) 318 298 1 6 13
  PL 339/2015 pentru completarea Art.39, Art.293 și Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:53 15458 Vot final - Propunerea legislativa pentru completarea art.39, art.293 si art.294 din OUG 34/2006, actualizata in 2014, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 339/2015) 319 301 3 2 13

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 29 octombrie 2020, 19:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro