Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 21.12.2021 Printable version
Tuesday, 21 December 2021

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:05 28834 Modificarea Ordinii de zi 88 70 13 5 -
  PL 609/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
10:10 28835 Stabilire timpi dezbatere 128 127 0 1 -
  PL 613/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022
10:17 28836 Stabilire timpi dezbatere 142 139 3 0 -
  PL 555/2020 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al județului Mureș
10:40 28837 Stabilire timpi dezbatere 145 141 3 0 1
11:36 28839 Prezență 269 - - - -
  PHC 92/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11:37 28840 Vot final adoptare 271 270 0 0 1
  PHC 93/2021 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2022
11:37 28841 Vot final adoptare 273 234 23 16 -
  PHC 77/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice COM(2021)141
11:38 28842 Vot final adoptare 274 251 2 21 -
  PHC 80/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare COM(2021) 323
11:39 28843 Vot final adoptare 277 255 0 22 -
  PHC 81/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 COM(2021) 345
11:41 28844 Vot final adoptare 279 275 0 3 1
  PL 454/2021 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer
11:46 28845 269 186 0 82 1
11:47 28846 Vot final adoptare 272 212 3 57 -
  PL 521/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
11:48 28847 Vot final adoptare 263 253 1 8 1
  PL 66/2020 privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
11:51 28848 Vot final adoptare 276 261 12 2 1
  PL 278/2021 privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii
11:51 28849 Vot final adoptare 269 216 3 50 -
  PL 450/2021 pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
11:52 28850 Vot final adoptare 250 247 1 2 -
  PL 422/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
11:54 28851 Vot final adoptare 251 251 0 0 -
  PL 585/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
12:00 28852 Vot final adoptare 272 259 0 11 2
  PL 609/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
12:00 28853 Vot final adoptare - lege ordinară 265 207 53 4 1
  PL 613/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022
12:02 28854 Vot final adoptare - lege ordinară 266 206 58 2 -
  PL 470/2021 pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
12:07 28855 Vot final adoptare - lege ordinară 259 258 0 1 -
  PL 555/2020 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al județului Mureș
12:08 28856 Vot final adoptare - lege ordinară 265 178 53 33 1
  PL 536/2021 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița
12:15 28857 Vot final adoptare - lege organică 252 175 47 30 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 24 may 2022, 18:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro