Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 14.03.2006 Versiunea pentru printare
Marți, 14 martie 2006

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:41 588 Prezență 175 - - - -
  PL 688/2005 privind Codul vamal al României
10:41 589 Vot final adoptare - lege organică 188 171 7 6 4
  PL 23/2006 privind procedura insolvenței
10:42 590 Vot final adoptare - lege organică 187 177 4 1 5
  PL 575/2005 pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului
10:43 591 Vot final respingere - lege organică 193 184 6 1 2
  PL 613/2005 privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri
10:44 592 Vot final respingere - lege ordinară 196 165 26 2 3
  PL 617/2005 privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur
10:45 593 Vot final respingere - lege ordinară 195 159 30 4 2
  PL 612/2005 pentru reducerea birocrației și eliminarea corupției
10:45 594 Vot final respingere - lege ordinară 187 166 17 1 3
  PL 565/2005 privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora
10:46 595 Vot final respingere - lege organică 197 177 14 3 3
  PL 592/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
10:47 596 Vot final respingere - lege organică 191 184 5 0 2
  PL 568/2005 privind eliminarea corupției în domeniul administrației publice
10:48 597 Vot final respingere - lege organică 193 171 18 3 1
  PL 591/2005 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
10:49 598 Vot final respingere - lege ordinară 189 119 63 5 2
  PL 567/2005 pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
10:50 599 Vot final respingere - lege organică 201 182 15 4 -
  PL 566/2005 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
10:51 600 Vot final respingere - lege organică 198 177 18 3 -
  PL 225/2005 pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
10:52 601 Vot final respingere - lege ordinară 198 129 66 3 -
  PL 635/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.590/2003
10:53 602 Vot final respingere - lege organică 195 177 11 6 1
  PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
10:53 603 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 206 134 70 2 -
  PL 671/2005 pentru modificarea art.148 alin.1 lit.h) din Codul de procedură penală
10:55 604 Vot final respingere - lege organică 192 172 16 2 2
  PL 559/2005 privind eliminarea impozitului pe pensii
10:56 605 Vot final respingere - lege ordinară 200 156 41 2 1
  PL 561/2005 pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural
10:57 606 Vot final respingere - lege ordinară 203 126 76 0 1
  PL 560/2005 privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale
10:58 607 Vot final respingere - lege ordinară 210 124 82 3 1
  PL 372/2005 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
10:59 608 Vot final respingere - lege ordinară 208 187 16 4 1
  PL 590/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
11:00 609 Vot final respingere - lege ordinară 211 142 15 53 1
  PL 615/2005 privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
11:00 610 Vot final respingere - lege ordinară 208 125 80 3 -
  PL 614/2005 privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice
11:01 611 Vot final respingere - lege ordinară 211 194 13 1 3
  PL 589/2005 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale
11:02 612 Vot final respingere - lege ordinară 214 142 67 3 2
  PL 564/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
11:03 613 Vot final respingere - lege ordinară 214 205 5 2 2
  PL 648/2005 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet
11:04 614 Vot final respingere - lege ordinară 196 169 21 6 -
  PL 634/2005 privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative
11:05 615 Vot final respingere - lege ordinară 199 177 20 1 1
  PL 637/2005 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
11:06 616 Vot final respingere - lege ordinară 210 131 73 4 2
  PL 274/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
11:07 617 Vot final respingere - lege ordinară 204 130 73 1 -
  PL 277/2005 privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto
11:08 618 Vot final respingere - lege ordinară 210 21 184 5 -
  PL 227/2005 privind instituirea pensiei minime pe economie
11:09 619 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 209 132 76 1 -
  PL 253/2002 privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România.
11:10 620 Vot final respingere - lege ordinară 206 189 14 1 2
  PL 464/2005 privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile
11:11 621 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 203 107 87 5 4
  PL 582/2005 privind protecția persoanelor vârstnice
11:12 622 Vot final respingere - lege ordinară 207 118 85 3 1
  PL 583/2005 privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici
11:13 623 Vot final respingere - lege ordinară 186 109 73 2 2
  PL 586/2005 privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari
11:14 624 Vot final respingere - lege ordinară 201 120 77 3 1
  PL 587/2005 privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R.
11:15 625 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 188 117 69 1 1
  PL 248/2005 pentru modificarea Legii nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
11:15 626 Vot final respingere - lege ordinară 194 122 69 1 2
  PL 261/2005 privind modificarea și completarea art.68 alin.4 din Legea nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
11:17 627 Vot final respingere - lege organică 196 175 11 9 1
  PL 259/2005 privind susținerea familiilor tinere
11:17 628 Vot final respingere - lege ordinară 187 109 69 5 4
  PL 260/2005 privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii
11:18 629 Vot final respingere - lege ordinară 205 125 77 1 2
  PL 276/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural
11:20 630 Vot final respingere - lege ordinară 204 121 78 5 -
  PL 422/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
11:21 631 Vot final respingere - lege ordinară 191 126 56 6 3
  PL 275/2005 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
11:21 632 Vot final respingere - lege organică 200 177 22 0 1
  PL 271/2005 pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
11:22 633 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 202 136 61 3 2
  PL 466/2005 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată
11:23 634 Vot final respingere - lege organică 193 175 14 4 -
  PL 467/2005 privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
11:25 635 Vot final respingere - lege organică 202 181 9 10 2
  PL 272/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003
11:26 636 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 192 127 57 8 -
  PL 577/2005 pentru extinderea rețelei piețelor de gros
11:27 637 Vot final respingere - lege ordinară 181 158 17 5 1
  PL 578/2005 pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
11:28 638 Vot final respingere - lege ordinară 186 119 66 1 -
  PL 616/2005 privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005
11:29 639 Vot final respingere - lege ordinară 183 165 12 5 1
  PL 687/2005 privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată
11:30 640 Vot final respingere - lege organică 187 169 10 7 1
  PL 680/2005 pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
11:31 641 Vot final respingere - lege organică 195 174 10 10 1
  PL 425/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
11:32 642 Vot final respingere - lege ordinară 192 171 12 7 2
  PL 562/2005 pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe
11:33 643 Vot final respingere - lege ordinară 191 167 18 4 2
  PL 543/2005 pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
11:34 644 Vot final respingere - lege ordinară 200 177 20 3 -
  PL 541/2005 privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră pentru obținerea aurului și argintului la Roșia Montana
11:34 645 Vot final respingere - lege ordinară 190 159 28 2 1
  PL 542/2005 pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004
11:35 646 Vot final respingere - lege ordinară 189 175 7 6 1
  PL 558/2005 privind Fondul Special al Drumurilor Publice
11:36 647 Vot final respingere - lege ordinară 199 184 9 5 1
  PL 550/2005 pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 376 / 2004 privind bursele private
11:37 648 Vot final respingere - lege ordinară 188 174 7 3 4
  PL 652/2005 pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară
11:38 649 Vot final respingere - lege ordinară 184 156 26 2 -
  PL 649/2005 pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
11:39 650 Vot final respingere - lege ordinară 192 166 23 2 1
  PL 679/2005 pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
11:40 651 Vot final respingere - lege ordinară 190 163 22 4 1
  PL 657/2005 privind uniformele școlare
11:41 652 Vot final respingere - lege ordinară 185 150 32 3 -
  PL 659/2005 pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private
11:42 653 Vot final respingere - lege ordinară 175 159 11 5 -
  PL 584/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
11:43 654 Vot final respingere - lege organică 191 172 18 1 -
  PL 465/2005 pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin OUG nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004
11:44 655 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 196 134 62 0 -
  PL 493/2005 privind modificarea OUG nr.23/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
11:45 656 Vot final respingere - lege ordinară 185 171 6 8 -
  PL 576/2005 pentru încetarea finanțării de la bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă
11:46 657 Vot final respingere - lege ordinară 172 163 6 2 1
  PL 544/2005 privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ
11:47 658 Vot final respingere - lege ordinară 186 161 21 1 3
  PL 573/2005 privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură
11:48 659 Vot final respingere - lege ordinară 172 158 14 0 -
  PL 574/2005 privind construirea de parkinguri supraterane în municipii
11:49 660 Vot final respingere - lege ordinară 185 168 12 5 -
  PL 570/2005 privind Programul de mansardări și supraetajări de locuințe
11:50 661 Vot final respingere - lege ordinară 176 163 11 2 -
  PL 572/2005 privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale
11:51 662 Vot final respingere - lege ordinară 171 150 20 1 -
  PL 650/2005 privind modificarea O.G. 80/2001
11:52 663 Vot final respingere - lege ordinară 183 163 10 9 1
  PL 631/2005 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale
11:53 664 Vot final respingere - lege organică 189 171 12 6 -
  PL 656/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
11:54 665 Vot final respingere - lege organică 189 173 5 9 2
  PL 658/2005 privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale
11:54 666 Vot final respingere - lege organică 188 175 7 5 1
  PL 636/2005 privind realizarea și modernizarea trotuarelor în mediul rural
11:55 667 Vot final respingere - lege ordinară 187 158 25 3 1
  PL 651/2005 privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale
11:56 668 Vot final respingere - lege ordinară 189 168 21 0 -
  PL 569/2005 pentru modificarea și completarea Legii 51/1991 privind siguranța națională a României
11:57 669 Vot final respingere - lege organică 194 185 4 4 1
  PL 607/2005 privind unele facilități pentru copiii, elevii și studenții care vizitează muzee
11:58 670 Vot final respingere - lege ordinară 186 159 25 0 2
  PL 581/2005 privind plata datoriilor pentru medicamente către furnizori
11:59 671 Vot final respingere - lege ordinară 192 168 20 4 -
  PL 611/2005 privind calendarul de creștere a salariului minim pe economie
12:00 672 Vot final respingere - lege ordinară 187 161 22 0 4
  PL 678/2005 privind achiziționarea unor bărci cu motor în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor
12:01 673 Vot final respingere - lege ordinară 188 126 60 2 -
  PL 672/2005 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
12:02 674 Vot final respingere - lege organică 196 168 26 1 1
  PL 653/2005 pentru modificarea O.G.nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
12:03 675 Vot final respingere - lege ordinară 197 184 9 4 -
  PL 681/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
12:04 676 Vot final respingere - lege ordinară 196 137 57 2 -
  PL 682/2005 privind modificarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
12:04 677 Vot final respingere - lege organică 204 187 8 9 -
  PL 685/2005 pentru modificarea Legii nr.140/2005 privind aprobarea O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea O.U.G. nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
12:06 678 Vot final respingere - lege ordinară 197 129 67 1 -
  PL 683/2005 de modificare și completare a Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
12:07 679 Vot final respingere - lege ordinară 199 142 54 3 -
  PL 684/2005 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
12:08 680 Vot final respingere - lege ordinară 178 111 62 5 -
  PL 675/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
12:09 681 Retrimitere la comisie 198 134 63 0 1
  PL 676/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare
12:10 682 Retrimitere la comisie 207 137 69 1 -
  PL 677/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12:11 683 Retrimitere la comisie 203 132 67 2 2
  PL 633/2005 privind acordarea unor drepturi persoanelor strămutate din motive politice în perioada 1 ianuarie 1950 - 1 iulie 1964
12:12 684 Vot final respingere - lege ordinară 195 130 60 2 3
  PL 674/2005 privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, opera, operată și filarmonică pentru elevi și studenți
12:13 685 Vot final respingere - lege ordinară 201 130 39 31 1
  PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
12:14 686 Retrimitere la comisie 195 128 65 0 2
  PL 37/2006 pentru modificarea Legii nr.44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
12:15 687 Vot final respingere - lege ordinară 195 128 65 1 1
  PL 38/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
12:16 688 Vot final respingere - lege ordinară 188 183 5 0 -
  PL 35/2006 privind construirea de case pentru sinistrați
12:17 689 Vot final - lege ordinară 188 155 30 2 1
  PL 36/2006 de modificare și completare a Legii nr.119/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
12:18 690 Vot final respingere - lege ordinară 183 132 5 46 -
  PL 34/2006 vizând înființarea Agenției Naționale pentru Conservarea Naturii
12:19 691 Vot final respingere - lege ordinară 187 171 13 3 -
  PL 32/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003
12:21 692 Vot final respingere - lege ordinară 190 179 6 4 1
  PL 664/2005 privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
12:22 693 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 200 107 90 2 1
  PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
12:23 694 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 205 142 60 3 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 mai 2019, 20:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro