Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 05.09.2006 Versiunea pentru printare
Marți, 5 septembrie 2006

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 571/2006 privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
10:57 1748 Retrimitere la comisie 124 114 7 0 3
  PL 600/2006 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
11:06 1749 Retrimitere la comisie 134 19 109 1 5
  PL 604/2006 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
11:17 1750 Retrimitere la comisie 144 23 119 1 1
  PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
11:24 1751 Retrimitere la comisie 144 138 0 3 3
  PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
12:02 1752 Retrimitere la comisie 165 117 46 1 1
  PL 83/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
12:22 1753 Retrimitere la comisie 178 76 98 1 3
  PL 541/2006 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenței și răspunsului de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
12:41 1754 Vot final - lege ordinară 229 224 3 0 2
  PL 556/2006 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-europeană(TER)" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
12:41 1755 Vot final - lege ordinară 238 229 0 1 8
  PL 562/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
12:41 1756 Vot final - lege ordinară 239 235 1 1 2
  PL 570/2006 pentru ratificarea Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
12:42 1757 Vot final - lege ordinară 241 219 3 15 4
  PL 600/2006 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
12:42 1758 Vot final - lege ordinară 247 238 1 4 4
  PL 604/2006 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
12:42 1759 Vot final - lege ordinară 242 233 1 5 3
  PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
12:43 1760 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 249 159 86 4 -
  PL 83/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
12:44 1761 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 246 163 79 4 -
  PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
12:45 1762 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 245 138 97 10 -
  PL 525/2006 pentru modificarea art.31 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
12:45 1763 Vot final - lege ordinară 244 237 2 1 4
  PL 602/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent
12:46 1764 Vot final - lege ordinară 242 238 0 1 3

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 octombrie 2019, 12:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro