Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 21.02.2012 Versiunea pentru printare
Marți, 21 februarie 2012

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 72/2011 privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
11:05 8851 Retrimitere la comisie 66 66 0 0 -
  PL 619/2010 pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
11:06 8887 Retrimitere la comisie 71 71 0 0 -
  PL 207/2011 pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
11:10 8888 Retrimitere la comisie 70 70 0 0 -
  PL 587/2011 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
11:16 8889 Retrimitere la comisie 73 72 1 0 -
  PL 92/2011 pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
11:37 8852 Retrimitere la comisie 75 72 0 2 1
  PL 673/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
11:49 8853 Retrimitere la comisie 77 76 1 0 -
  PHC 4/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:22 8855 Vot final adoptare 157 154 1 2 -
  PHC 5/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:23 8856 Vot final 161 158 1 2 -
  PL 637/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
13:24 8857 PL 637/2010/2011 A - vot final 161 158 2 1 -
 
13:26 8854 Prezenta 59 45 0 0 14
  PL 772/2011 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
13:26 8858 Vot final adoptare 164 161 1 2 -
  PL 581/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
13:27 8859 Vot final adoptare 163 161 0 1 1
  PL 620/2011 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente și decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum și instrumente de drept internațional privat în domeniul obligațiilor de întreținere
13:33 8860 Vot final adoptare 165 165 0 0 -
  PL 395/2011 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
13:34 8862 Vot final adoptare 165 161 1 3 -
  PL 511/2011 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:35 8861 Vot final adoptare 163 159 1 3 -
  PL 380/2011 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
13:36 8863 Vot final adoptare 164 160 0 4 -
  PL 199/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
13:37 8864 Vot final adoptare 163 159 0 4 -
  PL 680/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
13:38 8865 Vot final adoptare 165 163 1 1 -
  PL 556/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2011 pentru modificarea art.52 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
13:39 8866 Vot final adoptare 164 158 1 5 -
  PL 138/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
13:40 8867 Vot final adoptare 161 158 1 1 1
  PL 579/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța", de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții "CNI"- S.A.
13:41 8868 Vot final adoptare 163 161 0 1 1
  PL 578/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2011 privind reglementarea situației juridice a unor imobile
13:43 8869 Vot final adoptare 165 161 1 1 2
  PL 413/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
13:43 8870 Vot final adoptare 164 160 2 2 -
  PL 668/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale
13:44 8871 Vot final adoptare 165 163 0 1 1
  PL 195/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
13:45 8872 Vot final adoptare 165 161 1 3 -
  PL 2/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional
13:49 8873 Vot final adoptare 165 161 2 2 -
  PL 778/2011 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 iunie 2011
13:50 8874 Vot final adoptare 165 163 0 2 -
  PL 782/2011 pentru ratificarea celui de-Al Cincilea Protocol Adițional semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998
13:51 8875 Vot final adoptare 164 161 0 3 -
  PL 696/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
13:52 8876 Vot final adoptare 165 161 1 2 1
  PL 624/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
13:52 8877 Vot final adoptare 165 160 2 2 1
  PL 721/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
13:53 8878 Vot final adoptare 164 160 1 3 -
  PL 367/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:54 8879 Vot final adoptare 163 159 1 3 -
  PL 545/2011 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
13:54 8880 Vot final adoptare 162 153 5 3 1
  PL 427/2011 pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul
13:55 8881 Vot final adoptare 164 162 1 1 -
  PL 720/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
13:56 8882 Vot final adoptare 164 162 0 2 -
  PL 260/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
13:57 8883 Vot final adoptare 163 155 0 7 1
  PL 592/2011 privind desfășurarea activității de picnic
13:58 8884 Vot final adoptare 165 155 0 10 -
  PL 60/2011 privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
13:59 8885 Vot final adoptare 165 160 2 3 -
  PL 748/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal)
14:00 8886 Vot final adoptare 166 8 150 7 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 1:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro