Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 13.10.2015 Versiunea pentru printare
Marți, 13 octombrie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:08 13334 Introducerea pe ordinea de zi, la poziția 8, a Pl-x 634/2015 58 44 11 1 2
  PL 644/2015 pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015
10:23 13335 Stabilire timpi dezbatere 90 89 0 0 1
  PL 237/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
10:34 13336 Stabilire timpi dezbatere 95 94 0 1 -
  PL 268/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
10:41 13337 Stabilire timpi dezbatere 102 98 0 2 2
10:44 13338 Retrimitere la comisie 111 41 67 3 -
  PL 576/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
10:51 13339 Stabilire timpi dezbatere 108 106 0 0 2
  PL 405/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
11:02 13340 Stabilire timpi dezbatere 108 106 1 1 -
  PL 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
11:32 13341 Stabilire timpi dezbatere 106 104 0 0 2
  PL 235/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
11:37 13342 Stabilire timpi dezbatere 95 94 0 0 1
 
11:55 13343 Aducerea pe poziția 16, de la poziția 43, a Pl-x 363/2013 93 93 0 0 -
  PL 363/2013 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varșovia, la 5 iunie 2013
11:55 13344 Retrimitere la comisie 93 93 0 0 -
  PL 472/2013 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată
11:57 13345 Retrimitere la comisie 98 95 0 0 3
  PL 126/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
12:52 13347 PL-x 126/2014/2014 C 74 6 62 6 -
15:13 13349 Prezență 311 - - - -
  PHC 81/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
15:20 13350 Vot final adoptare 311 304 3 3 1
  PHC 82/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
15:20 13351 Vot final adoptare 317 313 0 3 1
  PHC 83/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Propunere de acord interinstituțional privind o mai bună legiferare – COM(2015) 216
15:21 13352 Vot final adoptare 319 318 0 0 1
  PHC 84/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 și Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului(CETS nr. 196) - COM (2015) 292
15:21 13353 Vot final adoptare 317 314 0 1 2
  PL 644/2015 pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015
15:22 13354 Vot final adoptare 316 312 0 3 1
  PL 237/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
15:28 13355 Vot final adoptare 315 309 2 3 1
  PL 590/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărlor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015
15:29 13356 Vot final adoptare 317 316 1 0 -
 
15:29 13357 Raport PL 126/14/14 - Vot final 317 304 8 4 1
  PL 126/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
15:30 13358 PL-x 126/2014/14 A - Vot final 318 307 4 7 -
  PL 453/2015 privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
15:30 13359 Vot final adoptare 317 317 0 0 -
  PL 464/2015 privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
15:31 13360 Vot final adoptare 318 317 0 0 1
  PL 462/2015 pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân
15:31 13361 Vot final adoptare 315 313 0 2 -
  PL 541/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale
15:34 13362 Vot final adoptare 318 318 0 0 -
  PL 499/2015 pentru instituirea Zilei limbii maghiare
15:35 13363 Vot final adoptare 300 264 10 19 7
  PL 553/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
15:37 13364 Vot final adoptare 314 209 95 9 1
  PL 634/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
15:38 13365 Vot final adoptare 307 304 0 1 2
  PL 405/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
15:38 13366 Vot final adoptare 308 307 1 0 -
  PL 268/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
15:45 13367 Vot final adoptare 306 208 88 7 3
  PL 576/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
15:47 13368 Vot final adoptare 297 294 0 0 3
  PL 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
15:48 13369 Vot final adoptare 292 291 0 0 1
  PL 235/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
15:48 13370 Vot final adoptare 296 293 0 1 2
  PL 505/2015 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011
15:49 13371 Vot final adoptare 296 201 6 88 1
  PL 508/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
15:49 13372 Vot final adoptare 295 132 155 5 3
  PL 75/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
15:50 13373 Vot final adoptare 294 293 0 1 -
  PL 454/2013 privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
15:51 13374 Vot final adoptare 295 13 188 94 -
  PL 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare
15:51 13375 Vot final respingere 295 290 1 2 2
  PL 272/2014 pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
15:52 13376 Vot final respingere 294 289 0 4 1
  PL 499/2014 privind achiziționarea de la persoane fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase care provin din sectorul de îmbunătățiri funciare
15:52 13377 Vot final respingere 294 287 4 1 2
  PL 62/2015 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
15:53 13378 Vot final respingere 282 273 4 5 -
  PL 371/2014 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990
15:53 13379 Vot final respingere 291 285 0 5 1
  PL 542/2014 pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale
15:54 13380 Vot final respingere 292 285 1 5 1
  PL 111/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
15:54 13381 Vot final respingere 289 283 2 3 1
  PL 525/2014 pentru introducerea disciplinei " Istoria Totalitarismului în România " în ciclul superior al liceului
15:54 13382 Vot final respingere 288 269 10 8 1
  PL 47/2015 pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
15:56 13383 Vot final respingere 285 284 0 1 -
  PL 163/2015 privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român
15:56 13384 Vot final respingere 284 262 7 11 4
  PL 77/2015 pentru modificarea și completarea OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
15:57 13385 Vot final respingere 283 280 0 2 1
  PL 179/2015 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
15:57 13386 Vot final respingere 283 278 0 5 -
  PL 137/2015 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
15:58 13387 Vot final respingere 280 182 90 8 -
  PL 545/2014 pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
15:58 13388 Vot final respingere 281 276 1 4 -
  PL 575/2015 pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991
15:58 13389 Vot final respingere 277 275 0 2 -
  PL 520/2015 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
15:59 13390 Vot final respingere 281 276 1 2 2
  PL 325/2015 privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
15:59 13391 Vot final respingere 280 276 2 2 -
  PL 467/2015 pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sănătății nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
16:00 13392 Vot final respingere 278 273 1 3 1
  PL 423/2015 pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
16:00 13393 Vot final respingere 282 270 5 6 1
  PL 322/2015 pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private
16:01 13394 Vot final respingere 278 268 1 8 1
  PL 583/2015 pentru înființarea Colegiului Bijutierilor din România
16:01 13395 Vot final respingere 278 258 9 9 2
  PL 261/2015 pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
16:02 13396 Vot final respingere 280 273 1 5 1
  PL 236/2014 pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
16:02 13397 Vot final respingere 278 274 0 4 -
  PL 325/2014 pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
16:03 13398 Vot final respingere 271 269 1 1 -
  PL 344/2006 pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
16:03 13399 Vot final respingere 275 272 2 0 1
  PL 602/2015 referitoare la completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
16:04 13400 Vot final respingere 271 271 0 0 -
  PL 378/2014 pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 -Codul Silvic
16:04 13401 Vot final respingere 273 273 0 0 -
  PL 585/2014 pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
16:05 13402 Vot final respingere 273 272 0 0 1
  PL 379/2014 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
16:05 13403 Vot final respingere 276 268 3 4 1
  PL 591/2014 pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
16:06 13404 Vot final respingere 276 272 1 3 -
  PL 33/2015 pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
16:06 13405 Vot final respingere 274 273 0 1 -
  PL 590/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
16:06 13406 Vot final respingere 274 270 2 1 1
  PL 714/2011 privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă
16:07 13407 Vot final respingere 272 256 2 13 1
  PL 130/2015 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
16:07 13408 Vot final respingere 272 252 4 16 -
  PL 170/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale
16:08 13409 Vot final respingere 269 187 73 7 2
  PL 46/2015 privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune
16:08 13410 Vot final respingere 268 259 4 4 1
  PL 44/2015 privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor
16:09 13411 Vot final respingere 268 258 4 6 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 6:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro