Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 03.02.2016 Versiunea pentru printare
Miercuri, 3 februarie 2016

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:11 15749 Modificare ordine de zi - Introducere PLx 773/2015 pe pct 3 al ordinii de zi 97 83 1 0 13
  PL 398/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
10:26 15746 Retrimitere la comisie 137 115 0 0 22
  PL 616/2013 pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României
10:45 15747 Retrimitere la comisie 154 73 47 3 31
  PL 362/2013 pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare
10:53 15748 Retrimitere la comisie 162 106 7 7 42
  PL 610/2015 privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare
11:29 15750 Votare in seturi de 10 amendamente la PLx 610/2015 186 116 0 4 66
  PHC 1/2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:39 15752 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 1/2016). 273 226 1 3 43
  PL 546/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
12:40 15753 Vot final adoptare 292 266 2 4 20
  PL 323/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
12:41 15754 Vot final adoptare 293 276 0 2 15
  PL 57/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
12:42 15755 Vot final adoptare 295 277 0 1 17
  PL 687/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
12:42 15756 Vot final adoptare 297 286 0 1 10
  PL 772/2015 pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
12:43 15757 Vot final adoptare 297 283 2 1 11
  PL 660/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
12:45 15758 Vot final adoptare 299 291 1 2 5
  PL 817/2015 pentru declararea zilei de 8 martie Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului
12:46 15759 Vot final adoptare 300 204 16 63 17
  PL 662/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
12:46 15760 Vot final adoptare 300 285 1 2 12
  PL 368/2015 pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii
12:47 15761 Vot final adoptare 300 289 0 1 10
  PL 514/2014 pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
12:47 15762 Vot final adoptare 300 283 0 4 13
  PL 610/2015 privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare
12:48 15763 Vot final adoptare 301 288 1 3 9
  PL 773/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
12:49 15751 Vot final respingere - lege organică 302 281 1 5 15

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 30 iunie 2022, 10:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro