Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 25.04.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 25 aprilie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 333/2015 Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
10:11 16613 Pl-x nr.333/2015 - Propunere 1 99 42 55 2 -
10:13 16618 Amendament respins 106 39 67 0 -
 
10:14 16619 Amendament respins 112 42 70 0 -
  PL 372/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
10:21 16614 Retrimitere la comisie 126 45 79 1 1
 
10:25 16612 Modificare program de lucru 130 116 10 4 -
  PL 238/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
10:33 16615 Retrimitere la comisie 121 45 76 0 -
  PL 530/2016 pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
10:41 16616 Retrimitere la comisie 129 49 79 1 -
  PL 732/2015 pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
11:22 16617 Retrimitere la comisie 132 124 5 1 2
12:07 16643 Prezență 192 - - - -
  PHC 31/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:08 16644 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 31/2017). 235 231 0 0 4
  PL 138/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România
12:09 16645 Vot final adoptare 241 237 0 0 4
  PL 144/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
12:10 16646 Vot final adoptare 239 229 3 4 3
  PL 164/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
12:11 16647 Vot final adoptare 246 237 4 4 1
  PL 526/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
12:11 16648 Vot final adoptare 250 247 1 2 -
  PL 157/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
12:12 16649 Vot final adoptare - lege ordinară 254 212 33 8 1
  PL 372/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
12:13 16620 Vot final respingere 260 198 58 4 -
  PL 307/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
12:13 16642 Vot final respingere 260 256 3 1 -
  PL 384/2016 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare
12:14 16621 Vot final respingere 261 245 15 1 -
  PL 15/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
12:15 16622 Vot final respingere 260 260 0 0 -
  PL 238/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
12:15 16623 Vot final respingere 260 216 43 1 -
  PL 530/2016 pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
12:16 16624 Vot final respingere 266 221 43 2 -
  PL 118/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012
12:16 16625 Vot final respingere 264 218 46 0 -
  PL 786/2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:17 16626 Vot final respingere 268 251 16 1 -
  PL 141/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:18 16627 Vot final adoptare - lege organică 261 245 0 16 -
  PL 556/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
12:21 16628 Vot final adoptare 258 212 38 6 2
  PL 333/2015 Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
12:22 16629 Vot final adoptare 264 187 71 6 -
  PL 218/2014 privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației
12:36 16630 adoptare Pl-x 218/2014 - Propunerea legislativa privind unele masuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populatiei (Pl-x 218/2014) 255 20 233 2 -
  PL 173/2015 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:37 16631 adoptare PL-x 173/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015) 258 10 245 3 -
  PL 443/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
12:38 16632 Vot final respingere 259 246 11 2 -
  PL 440/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
12:40 16633 Vot final respingere 259 243 13 2 1
  PL 253/2016 sindicatelor
12:41 16634 Vot final respingere 253 248 3 1 1
  PL 187/2016 pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
12:42 16635 Vot final respingere 254 226 27 0 1
  PL 130/2016 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
12:42 16636 Vot final respingere 256 191 65 0 -
  PL 88/2016 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:43 16637 Vot final respingere 257 242 14 0 1
  PL 36/2016 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
12:43 16638 Vot final respingere 260 259 0 0 1
  PL 874/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
12:44 16639 Vot final respingere 260 256 1 2 1
  PL 751/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
12:44 16640 Vot final respingere 262 176 86 0 -
  PL 731/2015 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
12:45 16641 Vot final respingere 260 259 0 1 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 3:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro