Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 23.05.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 23 mai 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 29/2017 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
10:23 16835 Retrimitere la comisie 124 47 76 1 -
10:32 16836 Amendament admis - ama 5 124 80 44 0 -
10:34 16837 Amendament admis - ama 7 146 95 21 30 -
 
10:46 16838 Amendament admis - ama 12 141 91 44 6 -
  PL 29/2017 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
10:49 16839 Amendament admis - ama 16 153 98 50 5 -
10:52 16840 Amendament admis - ama 26 141 94 43 4 -
11:02 16841 Amendament admis - ama 25 137 91 37 9 -
11:05 16842 Amendament admis - ama 27 146 97 41 8 -
12:04 16843 Prezență 189 - - - -
  PL 140/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
12:05 16857 Retrimitere la comisie 250 84 159 6 1
  PHC 42/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu – Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria JOIN (2017) 11
12:06 16844 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna a Comisiei Europene si Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate catre Parlamentul European si Consiliu - Cateva elemente ale Strategiei UE pentru Siria JOIN(2017)11 (PH CD 42/2017). 256 251 1 0 4
  PHC 43/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016)763
12:06 16845 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii Accelerarea inovarii in domeniul energiei curate COM(2016)763 (PH CD 43/2017). 259 258 0 0 1
  PHC 44/2017 privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social și economic european, Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Energie curată pentru toți europenii –COM(2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM(2016) 861
12:07 16846 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social si economic european, Comitetul regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Energie curata pentru toti europenii -COM(2016) 860 si laPropunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) COM(2016)861 (PH CD 44/2017). 261 259 2 0 -
  PHC 45/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene – Un plan de acțiune reînnoit, COM(2017)200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, C(2017)1600
12:08 16847 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de actiune reinnoit, COM(2017)200, insotita de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnarilor in cadrul punerii in aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului, C(2017)1600 (PH CD 45/2017). 265 265 0 0 -
  PL 468/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
12:08 16848 Vot final adoptare - lege ordinară 260 234 25 1 -
  PL 431/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
12:09 16849 Vot final adoptare - lege ordinară 271 269 0 2 -
  PL 140/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
12:13 16850 Vot final adoptare - lege ordinară 271 178 80 13 -
12:19 16858 reluare vot 278 97 176 4 1
  PL 29/2017 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:23 16851 Vot final adoptare - lege ordinară 275 176 93 5 1
  PL 180/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017
12:30 16852 Vot final adoptare 275 271 1 2 1
  PL 151/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
12:31 16853 Vot final adoptare 274 244 26 3 1
  PL 188/2017 pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:31 16854 Vot final adoptare - lege organică 278 248 26 1 3
  PL 161/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
12:34 16855 Vot final adoptare 276 191 29 56 -
  PL 442/2009 pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
12:40 16856 adoptare PL-x 442/2009/2013 - Legea pentru completarea art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, reexaminata ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.1.598 din 14 decembrie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.924 din 27 decembrie 2011 (PL-x 442/2009/2013) 277 274 0 1 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 15:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro