Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 30.05.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 30 mai 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 144/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
10:21 16867 Retrimitere la comisie 89 44 44 1 -
10:22 16866 Stabilire timpi dezbatere 97 93 4 0 -
10:24 16868 Amendament admis 104 81 20 3 -
10:26 16869 Amendament admis 112 87 23 2 -
  PHC 46/2017 privind cererea de efectuare a urmăririi penale a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, membru al Camerei Deputaților
11:10 16870 Procedura de desfasurare a dezbaterilor 138 137 1 0 -
12:05 16871 Prezență 171 - - - -
  PHC 47/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană – COM(2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) – COM(2016)683 și Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților – COM(2016) 685
12:06 16872 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societatilor echitabil, competitiv si stabil pentru Uniunea Europeana - COM(2016)682, Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) - COM(2016)683 si Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala comuna a societatilor - COM(2016) 685 (PHCD 47/2017) 220 219 0 0 1
  PHC 48/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767
12:07 16873 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767 (PHCD 48/2017) 225 225 0 0 -
  PHC 49/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară COM (2017) 34
12:07 16874 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor Rolul valorificarii energetice a deseurilor in economia circulara COM (2017) 34 (PHCD 49/2017) 233 232 0 0 1
  PHC 50/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:08 16875 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 50 /2017) 237 237 0 0 -
  PL 68/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
12:09 16876 Vot final adoptare 235 234 1 0 -
  PL 455/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
12:09 16877 Vot final adoptare 251 250 0 0 1
  PL 201/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
12:10 16878 Vot final adoptare 253 253 0 0 -
  PL 202/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017
12:10 16879 Vot final adoptare 252 215 25 11 1
  PL 195/2017 pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016
12:11 16880 Vot final adoptare 260 256 2 2 -
  PL 196/2017 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC
12:12 16881 Vot final adoptare 258 240 1 16 1
  PL 144/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
12:12 16882 Vot final adoptare 262 176 26 59 1
  PL 47/2017 privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României
12:13 16883 Vot final adoptare 263 262 0 0 1
  PL 499/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
12:14 16884 Vot final adoptare 267 267 0 0 -
  PL 725/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
12:14 16885 Vot final adoptare 258 255 0 3 -
  PL 434/2012 pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara.
12:15 16887 Vot final respingere 263 194 25 44 -
  PL 516/2016 pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
12:15 16888 Vot final respingere 263 263 0 0 -
  PL 289/2016 pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog și chemist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
12:16 16889 Vot final respingere 264 199 60 3 2
  PL 306/2015 pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
12:17 16890 Vot final respingere 265 264 0 1 -
  PL 386/2014 privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
12:17 16891 Vot final adoptare - lege organică 268 238 27 2 1
  PL 189/2017 Legea pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
12:18 16892 Vot final adoptare 263 259 1 3 -
  PL 615/2015 pentru modificarea art. 133 din Legea educației naționale nr. 1/2011
12:18 16893 Vot final respingere 268 267 0 1 -
  PL 267/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei
12:19 16894 Vot final respingere 260 166 19 75 -
  PL 792/2015 privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
12:26 16886 Vot final respingere 264 259 1 4 -
 
12:29 16895 Comisia de numarare 208 207 0 1 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 1:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro