Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Antal István-János

3336 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1001. 14.02.2019 09:55 21605 amendament respins 29 NO
1002. 14.02.2019 09:54 21604 amendament respins Leoreanu Laurențiu Dan NO
1003. 14.02.2019 09:52 21603 art.5 - amendament respins 1 NO
1004. 14.02.2019 09:51 21602 art.4 YES
1005. 14.02.2019 09:50 21601 amendament respins 10 NO
1006. 14.02.2019 09:50 21583 amendament respins 9 NO
1007. 14.02.2019 09:49 21582 amendament respins 8 NO
1008. 14.02.2019 09:49 21581 amendament respins 7 NO
1009. 14.02.2019 09:49 21580 amendament respins 6 NO
1010. 14.02.2019 09:48 21579 amendament respins 5 NO
1011. 14.02.2019 09:48 21578 amendament respins 4 NO
1012. 14.02.2019 09:47 21577 amendament respins 3 NO
1013. 14.02.2019 09:47 21576 amendament respins 2 NO
1014. 14.02.2019 09:46 21575 art.4 - amendament respins 1 NO
1015. 14.02.2019 09:41 21574 Secțiunea 2 YES
1016. 14.02.2019 09:40 21573 art.3- amendament admis 1 YES
1017. 14.02.2019 09:40 21554 art.2 YES
1018. 14.02.2019 09:39 21553 Secțiunea 1 YES
1019. 14.02.2019 09:39 21552 art.1 YES
1020. 14.02.2019 09:38 21551 Titlul capitol 1 YES
1021. 14.02.2019 09:38 21550 Titlul legii YES
1022. 14.02.2019 09:35 21549 Timp dezbatere YES
1023. 13.02.2019 16:38 21348 Timp dezbatere YES
1024. 13.02.2019 16:37 21347 Modificare timpi dezbatere NO
1025. 13.02.2019 16:36 21346 Solicitare dezbatere în procedură de urgență a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 YES
1026. 13.02.2019 16:35 21345 Solicitare dezbatere în procedură de urgență a Legii bugetului de stat pe anul 2019 YES
1027. 13.02.2019 16:33 21344 Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.17/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și senatorilor, orqanizarea și funcționarea YES
1028. 13.02.2019 16:32 21342 Modificare timpi dezbatere Abstention
1029. 13.02.2019 16:32 21343 Adoptare program de lucru YES
1030. 13.02.2019 16:30 21341 Adoptare ordine de zi YES
1031. 13.02.2019 10:48 21335 Modificare program de lucru YES
1032. 13.02.2019 10:33 21334 Retrimitere la comisie PL 430/2018 YES
1033. 06.02.2019 12:22 21332 Vot final
Adoptare PL 735/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
YES
1034. 06.02.2019 12:22 21333 Vot final
Adoptare PL 740/2018 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul
YES
1035. 06.02.2019 12:21 21331 Vot final
Adoptare PL 694/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
YES
1036. 06.02.2019 12:20 21330 Vot final
Adoptare PL 517/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
YES
1037. 06.02.2019 12:19 21329 Vot final
Adoptare PL 545/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
YES
1038. 06.02.2019 12:19 21328 Vot final
Adoptare PL 266/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
1039. 06.02.2019 12:18 21327 Vot final
Adoptare PL 688/2018 privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
1040. 06.02.2019 12:17 21326 Vot final
Adoptare PL 593/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
1041. 06.02.2019 12:16 21324 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiaritatii si proportionalitatii: consolidarea rolului lor in elaborarea politicilor UE COM(2018) 703 (PHCD 90/2018).
PHCD 90/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE COM(2018) 703
YES
1042. 06.02.2019 12:16 21325 Vot final
Adoptare PL 561/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
Abstention
1043. 06.02.2019 12:15 21323 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 1/2019).
PHCD 1/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
1044. 06.02.2019 10:23 21317 Retrimitere la comisie
PL 592/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative
YES
1045. 06.02.2019 10:22 21320 Modificare ordine de zi YES
1046. 06.02.2019 10:21 21319 Retrimitere la comisie
PL 691/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
YES
1047. 06.02.2019 10:21 21318 Retrimitere la comisie
PL 208/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Abstention
1048. 06.02.2019 10:20 21315 Retrimitere la comisie
PL 421/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1049. 06.02.2019 10:20 21316 Retrimitere la comisie
PL 741/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
1050. 06.02.2019 10:19 21314 Retrimitere la comisie
PL 505/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
YES
1051. 06.02.2019 10:18 21313 Modificare ordine de zi YES
1052. 04.02.2019 16:48 21310 YES
1053. 04.02.2019 16:33 21311 YES
1054. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură YES
1055. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi YES
1056. 19.12.2018 13:26 21292 Vot final
Adoptare PL 693/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
YES
1057. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
Abstention
1058. 19.12.2018 13:25 21289 Vot final
Adoptare PL 597/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
1059. 19.12.2018 13:13 21291 Vot final
Adoptare PL 521/2018 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
1060. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
1061. 19.12.2018 13:09 21287 Vot final
Adoptare PL 581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI
YES
1062. 19.12.2018 12:59 21286 Vot final
Adoptare PL 354/2018 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
YES
1063. 19.12.2018 12:44 21285 Vot final
Adoptare PL 725/2018 privind sistemul public de pensii
YES
1064. 19.12.2018 12:44 21284 Vot final
Respingere PL 649/2018 privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
1065. 19.12.2018 12:43 21282 Vot final
Adoptare PL 285/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
YES
1066. 19.12.2018 12:43 21283 Vot final
Respingere PL 127/2014 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
YES
1067. 19.12.2018 12:42 21302 Vot final
Adoptare PL 587/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
YES
1068. 19.12.2018 12:42 21301 Vot final
Adoptare PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
1069. 19.12.2018 12:41 21300 Vot final
Adoptare PL 85/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
YES
1070. 19.12.2018 12:41 21299 Vot final
Adoptare PL 84/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
YES
1071. 19.12.2018 12:40 21297 Vot final
Adoptare PL 249/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
1072. 19.12.2018 12:40 21298 Vot final
Adoptare PL 560/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
Abstention
1073. 19.12.2018 12:39 21296 Vot final
Adoptare PL 644/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
YES
1074. 19.12.2018 12:39 21295 Vot final
Adoptare PL 748/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
1075. 19.12.2018 12:38 21294 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1076. 19.12.2018 11:20 21280 Prelungire program de lucru YES
1077. 19.12.2018 11:04 21277 PL 85/2018 - amr.6 Sitterli Ovidiu Ioan Abstention
1078. 19.12.2018 11:04 21279 PL 85/2018 - amr.7 YES
1079. 19.12.2018 11:02 21276 PL 85/2018 - amr.5 Abstention
1080. 19.12.2018 11:01 21275 PL 85/2018 - amr.5 NO
1081. 19.12.2018 10:58 21274 PL 85/2018 - amr.2 eliminare NO
1082. 19.12.2018 10:57 21273 PL 85/2018 -amr.2 alin1 YES
1083. 19.12.2018 10:55 21272 PL 85/2018 - amr.1 NO
1084. 19.12.2018 10:49 21271 PL 84/2018-amr.2 alin (2) lit.b NO
1085. 19.12.2018 10:47 21270 PL 84/2018 - amr.4 - Bălănescu Alexandru YES
1086. 19.12.2018 10:47 21269 PL 84/2018 - amr.3 YES
1087. 19.12.2018 10:45 21268 PL 84/2018 - amr.2 alin.2 lit.b YES
1088. 19.12.2018 10:44 21267 PL 84/2018 - amr.2 lit. b Abstention
1089. 19.12.2018 10:37 21264 PL 84/2018 - amr.1 NO
1090. 19.12.2018 10:36 21263 Retrimitere la comisie - PL 84/2018 Abstention
1091. 18.12.2018 18:21 21260 PL 427/2018 - ama 458 YES
1092. 18.12.2018 18:01 21259 PL 581/2014 - amr.1 Abstention
1093. 18.12.2018 17:58 21258 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 YES
1094. 18.12.2018 17:57 21257 Prelungire program de lucru YES
1095. 18.12.2018 17:40 21256 PL 748/2018 - ama 10 NO
1096. 18.12.2018 17:38 21255 PL 748/2018 - eliminare capitolul 7 YES
1097. 18.12.2018 17:26 21253 PL 725/2018 - anexe YES
1098. 18.12.2018 17:25 21251 PL 725/2018 - art.125-257 YES
1099. 18.12.2018 17:25 21252 PL 725/2018 - art.158-182 YES
1100. 18.12.2018 17:24 21249 PL 725/2018 - art.71-90 YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 march 2021, 4:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro