Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Antal István-János

3336 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
501. 20.03.2019 12:21 22150 Vot final
PHCD 6/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734
YES
502. 20.03.2019 12:20 22149 Vot final
PHCD 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
NO
503. 20.03.2019 12:18 22172 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
504. 20.03.2019 11:52 22139 Stabilire timpi dezbatere
PL 739/2018 privind activitatea consulară
NO
505. 20.03.2019 11:50 22138
PL 720/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
YES
506. 20.03.2019 11:39 22129 PL-x 422/2018 - Amendament respins 22
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
507. 20.03.2019 11:01 22127 Pl-x 555/2018 - Retrimitere la comisie
PL 555/2018 pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
YES
508. 20.03.2019 11:00 22136 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
509. 20.03.2019 11:00 22133 Amendament admis
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
510. 20.03.2019 10:58 22126 PL-x 433/2018 - Amendament admis 7
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
511. 20.03.2019 10:58 22135 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
512. 20.03.2019 10:58 22132 Amendament admis
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
513. 18.03.2019 16:28 22118 Dezbaterea motiunii simple initiate de 103 deputati (MS 2/2019) - Propunere timpi dezbatere YES
514. 18.03.2019 16:27 22117 Pl-x 440/2017 - Retrimitere la comisie YES
515. 18.03.2019 16:26 22116 PL-x 592/2018 - Retrimitere la comisie YES
516. 18.03.2019 16:24 22121 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 15/2019 YES
517. 18.03.2019 16:22 22120 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 732/2018 YES
518. 13.03.2019 14:36 22109 Vot final - Respinge cererea de reexaminare si adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2019 în forma propusă
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
YES
519. 13.03.2019 14:18 22108 Timp dezbatere YES
520. 06.03.2019 12:03 22104 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
521. 06.03.2019 12:02 22103 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
522. 06.03.2019 10:19 22101 Modificare ordine de zi NO
523. 06.03.2019 10:17 22100 Modificare ordine de zi YES
524. 06.03.2019 10:16 22099 Modificare ordine de zi YES
525. 04.03.2019 17:21 22095 YES
526. 04.03.2019 17:18 22094 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputatilor (PH CD 8/2019).
PHCD 8/2019 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
YES
527. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
528. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
YES
529. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
YES
530. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
Abstention
531. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
YES
532. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
533. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 NO
534. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții YES
535. 27.02.2019 11:30 22076 Prelungire program de lucru YES
536. 25.02.2019 16:26 22072 Aprobare procedură de urgență YES
537. 25.02.2019 16:24 22071 Modificare ordine de zi și program de lucru Abstention
538. 20.02.2019 12:12 22069 Vot final
PHCD 3/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheierea a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și a modului de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
YES
539. 15.02.2019 13:09 21403 Vot final - PL-x 27/2019 - Vot final
PL 27/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
YES
540. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
YES
541. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 YES
542. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 YES
543. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 YES
544. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 YES
545. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 YES
546. 15.02.2019 12:14 21416 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 YES
547. 15.02.2019 12:14 21418 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04 YES
548. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 YES
549. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 YES
550. 15.02.2019 12:03 21424 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 5/03/01 YES
551. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 YES
552. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 YES
553. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 YES
554. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 YES
555. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 NO
556. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei YES
557. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 YES
558. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei YES
559. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 NO
560. 15.02.2019 11:59 21404 PL-x 27/2019 - Art. 19 propunerea comisiei YES
561. 15.02.2019 11:59 21443 PL-x 27/2019 - Amendament respins 6 si 7 NO
562. 15.02.2019 11:58 21442 PL-x 27/2019 - Amendamente respinse 1-5 NO
563. 15.02.2019 11:51 21441 PL-x 27/2019 - Amendament respins 1 NO
564. 15.02.2019 11:49 21440 PL-x 27/2019 - Amendament admis 4 YES
565. 15.02.2019 11:49 21439 PL-x 27/2019 - Amendament admis 3 YES
566. 15.02.2019 11:48 21438 PL-x 27/2019 - Amendament admis 2 YES
567. 15.02.2019 11:48 21437 PL-x 27/2019 - Amendament admis 1 YES
568. 15.02.2019 11:17 21436 Anexa nr. 2 sinteza YES
569. 15.02.2019 11:16 21435 Anexa nr. 1 sinteza YES
570. 15.02.2019 10:59 21434 Anexa 3/20 amendament NO
571. 15.02.2019 10:42 21444 Anexa 11 integral YES
572. 15.02.2019 10:42 21426 Anexa 11 amendament admis 52 YES
573. 15.02.2019 10:41 21425 Anexa 11 amendament admis 51 YES
574. 15.02.2019 10:40 21433 Anexa 11 amr. 4 NO
575. 15.02.2019 10:38 21432 Anexa 11 amr. 1 NO
576. 15.02.2019 10:33 21431 Anexa 11 amr. 2 YES
577. 15.02.2019 10:31 21429 Vot control Didn't vote
578. 15.02.2019 10:31 21430 Anexa 10 integral YES
579. 15.02.2019 10:18 21352 Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
YES
580. 15.02.2019 10:16 21353 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
581. 15.02.2019 10:13 21351 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
582. 14.02.2019 23:56 21965 Prelungire program de lucru NO
583. 14.02.2019 23:54 21964 Anexa 9 - integral YES
584. 14.02.2019 23:53 21963 Anexa 8 - integral YES
585. 14.02.2019 23:52 21962 Anexa 3/16 - integral YES
586. 14.02.2019 23:52 21961 Anexa 3/16 - amendament respins NO
587. 14.02.2019 23:48 21960 Anexa 7 - integral YES
588. 14.02.2019 23:48 21959 Anexa 7 - amendament admis 50 YES
589. 14.02.2019 23:48 21958 Anexa 7 - amendament admis 49 YES
590. 14.02.2019 23:47 21957 Anexa 7 - amendament admis 48 YES
591. 14.02.2019 23:47 21956 Anexa 7 - amendament admis 47 YES
592. 14.02.2019 23:46 21955 Anexa 7 - amendament respins 18 YES
593. 14.02.2019 23:45 21954 Anexa 7 - amendament respins 5 NO
594. 14.02.2019 23:44 21953 Anexa 7 - amendament respins 19 NO
595. 14.02.2019 23:43 21952 Anexa 7 - amendament respins 20 NO
596. 14.02.2019 23:42 21951 Anexa 7 - amendament respins 10 NO
597. 14.02.2019 23:41 21950 Anexa 7 - amendament respins 9 NO
598. 14.02.2019 23:40 21949 Anexa 7 - amendament respins 8 NO
599. 14.02.2019 23:39 21948 Anexa 7 - amendament respins 2 NO
600. 14.02.2019 23:37 21947 Anexa 7 - amendament respins 1 NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 february 2021, 20:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro