Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Dușa Mircea în legislatura 2008-2012?

2402 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
401. 22.11.2011 12:28 8673 Vot final
Adoptare PL 176/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
NU
402. 22.11.2011 12:28 8672 Vot final
Adoptare PL 148/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
DA
403. 22.11.2011 12:27 8671 Vot final
Adoptare PL 32/2011 pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989"
DA
404. 22.11.2011 12:26 8669 Vot final
Adoptare PL 732/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
DA
405. 22.11.2011 12:26 8670 Vot final
Adoptare PL 852/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
NU
406. 22.11.2011 12:25 8668 Vot final
Adoptare PL 812/2010 pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
NU
407. 22.11.2011 12:24 8667 Vot final
Adoptare PL 557/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
DA
408. 22.11.2011 12:24 8666 Vot final
Adoptare PL 730/2010 pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
DA
409. 22.11.2011 12:23 8665 Vot final
Adoptare PL 716/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
NU
410. 22.11.2011 12:23 8664 Vot final
Adoptare PL 722/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
DA
411. 22.11.2011 12:22 8746 Vot final
Adoptare PL 726/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
DA
412. 22.11.2011 12:21 8663 Vot final
Adoptare PL 345/2010 privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
DA
413. 22.11.2011 12:21 8662 Vot final
Adoptare PL 520/2010 pentru modificarea și completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
DA
414. 22.11.2011 12:20 8661 Vot final
Adoptare PL 550/2010 pentru modificarea art.13 alin.(3) lit a) din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
DA
415. 22.11.2011 12:19 8660 Vot final
Adoptare PL 425/2011 pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
DA
416. 22.11.2011 12:19 8659 Vot final
Adoptare PL 225/2011 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România
DA
417. 22.11.2011 12:18 8657 Vot final
Adoptare PL 518/2011 pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
DA
418. 22.11.2011 12:18 8658 Vot final
Adoptare PL 568/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
NU
419. 22.11.2011 12:17 8656 Vot final
Adoptare PL 204/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
DA
420. 22.11.2011 12:16 8655 Vot final
Adoptare PL 110/2011 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
DA
421. 22.11.2011 12:15 8654 Vot final
Respingere PL 453/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
NU
422. 22.11.2011 12:14 8651 Vot final
Respingere PL 297/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
NU
423. 22.11.2011 12:13 8650 Vot final
Adoptare PL 123/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
424. 22.11.2011 12:13 8653 Vot final
Adoptare PL 557/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
NU
425. 22.11.2011 12:11 8649 Vot asupra unei moțiuni DA
426. 22.11.2011 12:07 8647 NU
427. 22.11.2011 11:26 8646 Retrimitere la comisie
PL 690/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
DA
428. 22.11.2011 11:20 8645 Prelungirea programului de lucru cu 10 min. NU
429. 22.11.2011 10:48 8643 Nr.crt.14 să fie dezbătut la nr.crt.2 pe ordinea de zi. Nr.crt.6 să fie dezbătut la nr.crt.1 pe ordinea de zi NU
430. 21.11.2011 16:23 8642 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
431. 15.11.2011 17:39 8639
PL 531/2009 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
DA
432. 15.11.2011 17:35 8638
PL 724/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
NU
433. 15.11.2011 17:34 8637
PL 652/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
NU
434. 15.11.2011 17:32 8636
PL 173/2009 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
NU
435. 15.11.2011 17:31 8635
PL 442/2009 pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NU
436. 15.11.2011 17:30 8634
PL 392/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
DA
437. 15.11.2011 17:29 8633
PL 185/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
DA
438. 15.11.2011 17:13 8632 Vot final
Respingere PL 228/2010 pentru modificarea art 64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
439. 15.11.2011 17:12 8631
PL 608/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
DA
440. 15.11.2011 17:11 8630 Vot final
Adoptare PL 614/2011 pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
DA
441. 15.11.2011 17:05 8629 Prezență NU
442. 15.11.2011 16:22 8628 Art.147 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
443. 15.11.2011 16:20 8627 Art.146 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
444. 15.11.2011 16:16 8624 Art.143 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
445. 15.11.2011 16:16 8625 Art.144 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
446. 15.11.2011 16:16 8626 Art.145 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
447. 15.11.2011 16:15 8751 Art.142 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
448. 15.11.2011 16:14 8621 Art.139 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
449. 15.11.2011 16:14 8622 Art.140 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
450. 15.11.2011 16:13 8618 Art.136 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
451. 15.11.2011 16:11 8616 Art.135 alin.4 din raport (varianta raport suplimentar nr.crt.135) admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
452. 15.11.2011 16:10 8614 Art.134 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
453. 15.11.2011 16:09 8613 Art.133 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
454. 15.11.2011 16:09 8612 Art.132 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
455. 15.11.2011 16:09 8611 Art.131 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
456. 15.11.2011 16:08 8610 Art.130 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
457. 15.11.2011 16:08 8609 Art.129 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
458. 15.11.2011 16:08 8608 Art.128 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
459. 15.11.2011 16:07 8607 Art.127 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
460. 15.11.2011 16:07 8606 Art.126 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
461. 15.11.2011 16:06 8605 Art.125 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
462. 15.11.2011 16:06 8604 Art.124 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
463. 15.11.2011 16:06 8603 Art.123 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
464. 15.11.2011 16:05 8600 Art.121 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
465. 15.11.2011 16:05 8602 Art.123 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
466. 15.11.2011 16:04 8599 Art.120 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
467. 15.11.2011 16:04 8597 Art.118 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
468. 15.11.2011 16:04 8598 Art.119 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
469. 15.11.2011 16:03 8596 Art.117 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
470. 15.11.2011 16:03 8595 Art.116 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
471. 15.11.2011 16:02 8594 Art.115 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
472. 15.11.2011 16:02 8593 Art.114 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
473. 15.11.2011 16:01 8592 Art.113 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
474. 15.11.2011 16:01 8591 Art.112 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
475. 15.11.2011 16:01 8590 Art.111 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
476. 15.11.2011 16:00 8588 Art.109 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
477. 15.11.2011 16:00 8589 Art.110 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
478. 15.11.2011 16:00 8587 Art.108 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
479. 15.11.2011 15:59 8586 Art.107 (litera noua) din raport pct.235 admis
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
480. 15.11.2011 15:57 8584 Art.106 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
481. 15.11.2011 15:57 8585 Art.107 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
482. 15.11.2011 15:55 8579 Art.101 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
483. 15.11.2011 15:55 8580 Art.102 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
484. 15.11.2011 15:54 8577 Art.99 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
485. 15.11.2011 15:54 8578 Art.100 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
486. 15.11.2011 15:53 8574 Art.96 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
487. 15.11.2011 15:53 8575 Art.97 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
488. 15.11.2011 15:52 8571 Art.93 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
489. 15.11.2011 15:52 8572 Art.94 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
490. 15.11.2011 15:52 8570 Art.92 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
491. 15.11.2011 15:51 8568 Art.90 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
492. 15.11.2011 15:51 8567 Art.89 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
493. 15.11.2011 15:51 8569 Art.91 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
494. 15.11.2011 15:50 8566 Art.88 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
495. 15.11.2011 15:50 8565 Art.87 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
496. 15.11.2011 15:49 8564 Art.86 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
497. 15.11.2011 15:49 8563 Art.85 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
498. 15.11.2011 15:49 8562 Art.84 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
499. 15.11.2011 15:48 8561 Art.83 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
500. 15.11.2011 15:48 8559 Art.82 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 4 iunie 2020, 21:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro