Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Dușa Mircea în legislatura 2008-2012?

2402 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
501. 15.11.2011 15:48 8558 Art.81 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
Nu a votat
502. 15.11.2011 15:47 8555 Art.78 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
503. 15.11.2011 15:47 8556 Art.79 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
504. 15.11.2011 15:47 8557 Art.80 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
505. 15.11.2011 15:38 8532 Art.57 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
506. 15.11.2011 15:37 8530 Art.56 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
507. 15.11.2011 15:37 8531 Art.57 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
508. 15.11.2011 15:36 8529 Art.55 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
509. 15.11.2011 15:36 8528 Art.54 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
510. 15.11.2011 15:36 8527 Art.53 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
511. 15.11.2011 15:35 8525 Art.51 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
512. 15.11.2011 15:35 8524 Art.50 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
513. 15.11.2011 15:35 8526 Art.52 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
514. 15.11.2011 15:34 8522 Art.48 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
515. 15.11.2011 15:34 8523 Art.49 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
516. 15.11.2011 15:34 8521 Art.47 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
517. 15.11.2011 15:33 8520 Art.46 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
518. 15.11.2011 15:32 8518 Art.44 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
519. 15.11.2011 15:27 8516 Art.31 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
520. 15.11.2011 15:27 8515 Amendament respins nr.32
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
521. 15.11.2011 15:21 8513 Art.18 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
522. 15.11.2011 15:19 8512 Art.17 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
523. 15.11.2011 15:18 8511 Art.16 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
524. 15.11.2011 15:16 8509 Amendament respins nr.25
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
525. 15.11.2011 15:14 8508 Art.13 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
526. 15.11.2011 15:13 8507 Amendament respins nr.24
PL 613/2011 asistentei sociale
Nu a votat
527. 15.11.2011 15:11 8506 Amendament respins nr.23
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
528. 15.11.2011 15:09 8505 Art.11 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
529. 15.11.2011 15:07 8504 Art.9 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
530. 15.11.2011 14:43 8496 Amendament respins nr.10
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
531. 15.11.2011 14:13 8491 Amendament respins nr.3
PL 613/2011 asistentei sociale
Nu a votat
532. 15.11.2011 13:57 8490 Stabilire timpi dezbatere
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
533. 15.11.2011 13:28 8489 Retrimitere la comisie
PL 72/2011 privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
DA
534. 15.11.2011 11:50 8484 Prelungire program de lucru pana la finalizarea dezbaterilor asupra PL-x 613/2011, Legea asistentei sociale DA
535. 15.11.2011 11:49 8483 Retrimitere la comisie
PL 330/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
536. 15.11.2011 11:38 8482 Aprobare convocare comisie pentru a lucra in paralel cu plenul NU
537. 15.11.2011 10:52 8485 Modificare ordine de zi NU
538. 09.11.2011 12:45 8479 Readucerea in discutie a Pl 552/2010
PL 552/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
DA
539. 09.11.2011 12:38 8467 Retrimitere la comisie
PL 552/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
DA
540. 09.11.2011 12:31 8466 Retrimitere la comisie
PL 146/2011 pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
DA
541. 09.11.2011 11:49 8462 Retrimitere la comisie
PL 713/2010 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
DA
542. 09.11.2011 11:28 8481 Retrimitere la comisie
PL 619/2010 pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
NU
543. 08.11.2011 16:33 8456
PL 832/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale Petromidia- S.A. Constanța
NU
544. 08.11.2011 16:24 8455
PL 103/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
NU
545. 08.11.2011 14:08 8454 Vot final
Respingere PL 27/2010 pentru modificarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
NU
546. 08.11.2011 14:08 8453 Vot final
Respingere PL 461/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura
DA
547. 08.11.2011 14:07 8452 Vot final
Respingere PL 421/2011 privind contractarea serviciilor sociale
NU
548. 08.11.2011 14:06 8451 Vot final
Respingere PL 422/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
NU
549. 08.11.2011 14:06 8449 Vot final
Respingere PL 490/2011 pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile
DA
550. 08.11.2011 14:05 8448 Vot final
Respingere PL 831/2010 pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NU
551. 08.11.2011 14:04 8446 Vot final
Respingere PL 439/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.218/2002
NU
552. 08.11.2011 14:04 8447 Vot final
Respingere PL 440/2011 de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidență, domiciliul, reședință și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările ulterioare
DA
553. 08.11.2011 14:03 8445 Vot final
Respingere PL 445/2011 privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată
DA
554. 08.11.2011 14:02 8444 Vot final
Respingere PL 431/2011 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
DA
555. 08.11.2011 14:02 8443 Vot final
Respingere PL 432/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
NU
556. 08.11.2011 14:01 8442 Vot final
Respingere PL 246/2011 privind sistemele de agricultură practicate în România
NU
557. 08.11.2011 14:00 8441 Vot final
Respingere PL 251/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
DA
558. 08.11.2011 14:00 8440 Vot final
Respingere PL 404/2011 privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
DA
559. 08.11.2011 13:59 8438 Vot final
Respingere PL 340/2011 privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
DA
560. 08.11.2011 13:59 8439 Vot final
Respingere PL 558/2009 privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară
DA
561. 08.11.2011 13:58 8437 Vot final
Respingere PL 401/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea și funcționarea Monitorului Oficial al României, cu modificări și completări, republicată
NU
562. 08.11.2011 13:57 8436 Vot final
Respingere PL 230/2011 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
NU
563. 08.11.2011 13:56 8435 Vot final
Respingere PL 275/2011 pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare
NU
564. 08.11.2011 13:49 8434 Vot final
Adoptare PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
NU
565. 08.11.2011 13:48 8433 Vot final
Adoptare PL 410/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
NU
566. 08.11.2011 13:45 8432 Vot final
Adoptare PL 428/2011 privind declararea municipiului Constanța - Oraș-Martir al Revoluției din decembrie 1989
DA
567. 08.11.2011 13:44 8431 Vot final
Adoptare PL 236/2011 pentru declararea Municipiului Craiova, județul Dolj, oraș - martir
DA
568. 08.11.2011 13:43 8430 Vot final
Adoptare PL 622/2010 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
DA
569. 08.11.2011 13:42 8429 Vot final
Adoptare PL 232/2011 de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
NU
570. 08.11.2011 13:41 8427 Vot final
Adoptare PHCD 30/2011 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2012
NU
571. 08.11.2011 13:41 8428 Vot final
Adoptare PHCD 31/2011 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2010
NU
572. 08.11.2011 13:38 8426 Prezență NU
573. 08.11.2011 13:19 8450
PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
NU
574. 08.11.2011 13:03 8422 Retrimitere la comisie
PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
DA
575. 08.11.2011 12:41 8423 Retrimitere la comisie
PL 410/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
DA
576. 08.11.2011 11:55 8425 Prelungire program de lucru pana la finalizarea dezbaterii Pl 410/2011 si Pl 459/2010
PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
PL 410/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
NU
577. 07.11.2011 17:19 8421 Retrimitere la comisie
PL 687/2010 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
DA
578. 07.11.2011 16:59 8420 Retrimitere la comisie
PL 690/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
DA
579. 02.11.2011 13:28 8418 Vot final
Respingere PL 350/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009
DA
580. 02.11.2011 13:28 8419 Vot final
Adoptare PHCD 29/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
581. 02.11.2011 13:27 8417 Vot final
Respingere PL 312/2011 de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
DA
582. 02.11.2011 13:26 8416 Vot final
Respingere PL 311/2011 de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Nu a votat
583. 02.11.2011 13:26 8415 Vot final
Respingere PL 310/2011 de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
584. 02.11.2011 13:25 8414 Vot final
Respingere PL 309/2011 de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
585. 02.11.2011 13:24 8413 Vot final
Respingere PL 308/2011 de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
586. 02.11.2011 13:23 8411 Vot final
Respingere PL 306/2011 de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
587. 02.11.2011 13:23 8412 Vot final
Respingere PL 307/2011 de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
588. 02.11.2011 13:22 8410 Vot final
Respingere PL 305/2011 de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
589. 02.11.2011 13:21 8409 Vot final
Respingere PL 304/2011 de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
590. 02.11.2011 13:21 8408 Vot final
Respingere PL 303/2011 de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
591. 02.11.2011 13:20 8407 Vot final
Respingere PL 302/2011 de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
592. 02.11.2011 13:19 8406 Vot final
Respingere PL 301/2011 de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
593. 02.11.2011 13:18 8404 Vot final
Respingere PL 299/2011 de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
594. 02.11.2011 13:18 8405 Vot final
Respingere PL 300/2011 de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
595. 02.11.2011 13:17 8403 Vot final
Respingere PL 298/2011 de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
596. 02.11.2011 13:16 8402 Vot final
Respingere PL 297/2011 de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
597. 02.11.2011 13:15 8401 Vot final
Respingere PL 296/2011 de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
598. 02.11.2011 13:14 8399 Vot final
Respingere PL 294/2011 de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
599. 02.11.2011 13:14 8400 Vot final
Respingere PL 295/2011 de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
DA
600. 02.11.2011 13:13 8398 Vot final
Respingere PL 293/2011 pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 4 iunie 2020, 21:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro