Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Grosaru Andi-Gabriel în legislatura 2016-2020?

4829 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
401. 25.06.2019 16:18 22496 Prezenta Nu a votat
402. 25.06.2019 16:17 22494 Modificare ordine de zi DA
403. 25.06.2019 16:16 22493 Modificare ordine de zi DA
404. 25.06.2019 16:15 22491 PL-x 151/2019 - Retrimitere la comisie DA
405. 25.06.2019 16:15 22492 Modificare ordine de zi DA
406. 25.06.2019 16:14 22490 Modificare ordine de zi DA
407. 25.06.2019 16:13 22501 Modificare ordine de zi DA
408. 25.06.2019 16:12 22500 Modificare ordine de zi DA
409. 25.06.2019 16:12 22499 Modificare ordine de zi DA
410. 25.06.2019 16:11 22498 Modificare ordine de zi DA
411. 25.06.2019 16:10 22489 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 274/2019 DA
412. 24.06.2019 16:58 22485 Prelungirea programului de lucru DA
413. 24.06.2019 16:41 22487
PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
414. 24.06.2019 16:32 22484 PL-x 97/2019 - Retrimitere la comisie DA
415. 24.06.2019 16:31 22486 Modificare ordine de zi DA
416. 24.06.2019 16:30 22483 PL-x 221/2017 - Retrimitere la comisie DA
417. 18.06.2019 14:23 22480 Timp dezbatere Moțiune de cenzură DA
418. 18.06.2019 14:21 22479 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunereilor legislative în materie electorală DA
419. 18.06.2019 14:14 22477 Aprobare program de lucru DA
420. 18.06.2019 14:14 22478 Aprobare ordine de zi DA
421. 18.06.2019 14:13 22476 Prezență - Prezență Nu a votat
422. 12.06.2019 15:11 22474 DA
423. 12.06.2019 15:10 22475 DA
424. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
DA
425. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
DA
426. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
427. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
428. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
DA
429. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
430. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
431. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
DA
432. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
Abținere
433. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
Abținere
434. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
DA
435. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
436. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Abținere
437. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Abținere
438. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
439. 12.06.2019 10:37 22447 PL-x 263/2019 - amendament respins 14 NU
440. 12.06.2019 10:36 22446 PL-x 263/2019 - amendament respins 10 NU
441. 12.06.2019 10:35 22445 PL-x 263/2019 - amendament respins 9 DA
442. 12.06.2019 10:35 22444 PL-x 263/2019 - amendament respins 8 DA
443. 12.06.2019 10:33 22443 PL-x 263/2019 - amendament respins 6 NU
444. 12.06.2019 10:32 22442 PL-x 263/2019 - amendament respins 5 NU
445. 12.06.2019 10:30 22441 PL-x 263/2019 - amendament respins 3 NU
446. 12.06.2019 10:30 22440 PL-x 263/2019 - amendament respins 2 NU
447. 12.06.2019 10:29 22439 PL-x 263/2019 - amendament respins 1 NU
448. 12.06.2019 10:27 22451 Stabilire timpi dezbatere
PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
449. 12.06.2019 10:18 22450
PL 230/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
DA
450. 12.06.2019 10:17 22438 Modificare ordine de zi Abținere
451. 12.06.2019 10:14 22437 PL-x 729/2018 să se regăsească pe lista de vot final DA
452. 12.06.2019 10:13 22436 PL-x 98/2019 - Retrimitere la comisie DA
453. 12.06.2019 10:12 22435 Modificare ordine de zi DA
454. 12.06.2019 10:12 22434 Modificare ordine de zi DA
455. 12.06.2019 10:11 22433 PL-x 97/2019 - Retrimitere la comisie DA
456. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
DA
457. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
DA
458. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
459. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
DA
460. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
DA
461. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
DA
462. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
DA
463. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
DA
464. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
465. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
DA
466. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
DA
467. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie DA
468. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
469. 05.06.2019 10:27 22415 Modificare ordine de zi DA
470. 05.06.2019 10:21 22414 Modificare ordine de zi DA
471. 05.06.2019 10:20 22413 PHCD 20/2019 - amânată dezbaterea DA
472. 05.06.2019 10:18 22412 PHCD 15/2019 - retrimitere la comisie DA
473. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi DA
474. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 DA
475. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 DA
476. 29.05.2019 14:10 22404 DA
477. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului DA
478. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor DA
479. 29.05.2019 14:02 22405 Vot de control Nu a votat
480. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
DA
481. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
DA
482. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
DA
483. 14.05.2019 12:23 22391 Vot final
Adoptare PL 80/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
DA
484. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
DA
485. 14.05.2019 12:10 22389 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
486. 14.05.2019 12:09 22388 Vot final
Adoptare PL 209/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
487. 14.05.2019 12:07 22395 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
488. 14.05.2019 12:06 22387 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
489. 14.05.2019 11:06 22385 program de lucru DA
490. 07.05.2019 12:33 22384 DA
491. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
492. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
493. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
494. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
495. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
496. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
497. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru DA
498. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
499. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
500. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 23 octombrie 2021, 18:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro