Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Halici Nicușor în legislatura 2016-2020?

4180 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1701. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 NU
1702. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 NU
1703. 04.07.2018 11:29 20142 Art. 173 - integral DA
1704. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 NU
1705. 04.07.2018 11:26 20139 PL-x 406/2018 - Amendament respins 31 NU
1706. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral DA
1707. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral DA
1708. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 NU
1709. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial DA
1710. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 NU
1711. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 NU
1712. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial DA
1713. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 NU
1714. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 NU
1715. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral DA
1716. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial DA
1717. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial DA
1718. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 NU
1719. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 NU
1720. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial DA
1721. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 NU
1722. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial DA
1723. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 NU
1724. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 NU
1725. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 NU
1726. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial DA
1727. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
1728. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
1729. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
1730. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
1731. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi DA
1732. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru DA
1733. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 DA
1734. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi DA
1735. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde DA
1736. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde NU
1737. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru DA
1738. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi DA
1739. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). NU
1740. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
DA
1741. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
1742. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
1743. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
1744. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
1745. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
1746. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
1747. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
DA
1748. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
1749. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
1750. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
1751. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
1752. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1753. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
1754. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
1755. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
DA
1756. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
DA
1757. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
1758. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
1759. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
1760. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
DA
1761. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
1762. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1763. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
DA
1764. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi DA
1765. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi DA
1766. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi DA
1767. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 NU
1768. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi DA
1769. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 DA
1770. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 DA
1771. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi DA
1772. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi DA
1773. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 DA
1774. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi DA
1775. 26.06.2018 10:10 20024 Retrimitere la comisie Plx 136/2018 DA
1776. 26.06.2018 10:09 20023 Modificare ordine de zi DA
1777. 26.06.2018 10:09 20022 Modificare ordine de zi DA
1778. 20.06.2018 13:03 19992 Vot final
Respingere PL 114/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1779. 20.06.2018 13:02 19990 Vot final
Respingere PL 521/2017 pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1780. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1781. 20.06.2018 13:01 19989 Vot final
Respingere PL 165/2018 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
1782. 20.06.2018 13:01 19988 Vot final
Adoptare PL 6/2018 privind internshipul
DA
1783. 20.06.2018 13:00 19987 Vot final
Adoptare PL 159/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
DA
1784. 20.06.2018 12:56 19986 Vot final
Adoptare PL 384/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
DA
1785. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1786. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
DA
1787. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
1788. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
1789. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
DA
1790. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
DA
1791. 20.06.2018 12:18 19978 Vot final
Adoptare PL 364/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
1792. 20.06.2018 12:18 19977 Vot final
Adoptare PL 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
DA
1793. 20.06.2018 12:17 19976 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1794. 18.06.2018 22:02 19974 Vot final
Adoptare PL 417/2017 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
DA
1795. 18.06.2018 21:58 19973 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
DA
1796. 18.06.2018 21:58 19971 Vot final
Adoptare PL 131/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
1797. 18.06.2018 21:56 19969 Vot final
Adoptare PL 233/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
DA
1798. 18.06.2018 21:56 19967 Vot final
Adoptare PL 158/2018 pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
DA
1799. 18.06.2018 21:55 19961 Vot final
Adoptare PL 101/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen
DA
1800. 18.06.2018 21:55 19965 Vot final
Adoptare PL 268/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 septembrie 2021, 10:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro